Uzaludno trošenje novca:Šta se krije iza Skakinog preseljenja u zgradu "Vječna vatra"
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Uzaludno trošenje novca: Šta se krije iza Skakinog preseljenja u zgradu "Vječna vatra"

I samo što su adaptirane kancelarije u zgradi DPO-a, na šta je utrošeno više stotina hiljada maraka, odlukom Abdulaha Skake uposlenici Grada se sele u neuslovnu zgradu "Vječna vatra"

Šta se krije iza Skakinog preseljenja u zgradu "Vječna vatra"

 

Grupa državnih službenika i namještenika Grada Sarajevo uputila je prijavu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo zbog uočenih zakonskih nepravilnosti u pogledu ustupanja prava korištenja zgrade DPO-a Parlamentu Federacije BiH u zamjenu za zgradu nekadašnjeg SDK kod Vječne vatre.

 

Istekla odluka o preseljenju

 

„Obavještavamo Vas o uočenim koruptivnim aktivnostima koje se trenutno odvijaju u Gradu Sarajevo i molimo da u skladu sa vašim ovlastima hitno preduzmete sve potrebne aktivnosti na prevenciji korupcije, kao i da istu, nakon provjere stanja, proslijedite nadležnim organima i tako istovremeno prevenirate i višemilionsku štetu koja je nastala i može dodatno nastati na teret budžeta Grada Sarajevo“, navodi se u prijavi upućenoj Uredu za korupciju, a koju smo dobili na uvid.

Iz Ureda su za Žurnal kratko potvrdili da su zaprimili prijavu, da je u fazi provjere, te da s obzirom na to da se radi o „živom predmetu“ ne mogu davati više informacija.

Odluka o preseljenju Gradske uprave, koja je donesena još 2019. godine, na prijedlog gradonačelnika Abdulaha Skake, problematična je iz nekoliko razloga. Naime, Kanton Sarajevo je na sjednici 30. maja 1999. prostor upravne zgrade DPO-a u ulici Hamdije Kreševljakovića na broju 3. dao na korištenje Gradu Sarajevo. Ovaj prostor je i statutarno sjedište Grada.

„Grad Sarajevo je odlukom o preseljenju, bez znanja i saglasnosti vlasnika, odnosno Kantona Sarajevo, raspolagao imovinom Kantona. Uz to vrijedi napomenuti da je Pravobranilac Grada Sarajeva na ovu odluku Grada i nezakonito raspolaganje imovinom Kantona, bez njihovog znanja i saglasnosti, dao pozitivno mišljenje“, navodi se u prijavi upućenoj Uredu za korupciju.

Osim toga, odluka o preseljenju je već nešto više od pola godine nevažeća. Naime, ona je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama 12. decembra 2019.

Prema toj odluci, u slučaju da u roku od osam mjeseci, između korisnika ne bude urađena primopredaja, odnosno ne bude započeto faktičko preseljenje administracije Grada Sarajevo u zgradu „Vječna vatra“ i faktičko preseljenje administracije Parlamenta FBiH u zgradu DPO-a, smatrat će se opozvanom, prestaje da važi i neće proizvoditi pravna dejstva.  

Faktičko preseljenje trebalo je biti okončano do jula 2020. (rok je istekao 20. augusta 2020.), a ono je ustvari tek počelo u februaru ove godine. Dokaz za to je i akt Pravobranilaštva KS iz januara 2021. o realizaciji odluke o davanju prostora zgrade u likvidaciji „Vječna vatra“ i prostora u zgradi DPO-a između Vlade FBiH, Parlamenta FBiH i Gradske uprave.

Da apsurd bude veći, Federalno pravobranilaštvo je dalo negativno mišljenje na sporazum o prenosu prava korištenja između Grada i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

„Prijedlog predmetnog sporazuma ne može se zaključiti, niti biti realiziran s obzirom da ne posjedujete dokaz o pravu vlasništva“, stoji u odgovoru koji su iz Federalnog pravobranilaštva uputili Službi za zajedničke poslove.

 

Diplomatski skandal?

 

No, ništa od navedenog nije spriječilo gradonačelnika Abdulaha Skaku da u februaru započne „faktičko preseljenje“, ali i da šest mjeseci prije toga dio poslovnih prostorija u prizemlju zgrade „Vječna vatra“ da u zakup Delegaciji EU. Kirija je marka mjesečno, a Delegacija se obavezala da će u preuređenje uložiti 2,8 miliona eura.

„Osim problematične visine kirije, problem predstavlja i okolnost da su organi Grada ponovo raspolagali zgradom (sada Vječne vatre) bez saglasnosti vlasnika Federacije BiH, a koja im je i u ovom slučaju data na korištenje, ali u ovom slučaju od Vlade FBiH. Pa tako i u slučaju oduzimanja Gradu prava korištenja zgrade Vječne vatre od vlasnika Federacije, višemilionska šteta koju će pretrpiti Delegacija radi ulaganja će pasti na teret Grada Sarajeva, a država će ujedno pretrpiti i diplomatski skandal“, navodi se u prijavi upućenoj Uredu za korupciju.

Neposredno prije donošenja odluka o ustupanjima objekta, Grad Sarajevo je uložio više stotina hiljada maraka u adaptaciju kancelarija u zgradi DPO, da bi se sad preseljavali u neuslovan objekat u čiju će se adaptaciju uložiti višemilionski iznosi.

 „Sa Federacijom mijenjamo zgradu koja je nama data na korištenje i tako iz zgrade, koja će u konačnici najvjerovatnije nama i pripasti, izlazimo i ulazimo u zgradu koja je uknjižena kao imovina Federacije. U adaptaciju kancelarija uložili smo stotine hiljada maraka kao Grad Sarajevo. Na početku mandata 2017. obnovljen je kabinet predsjedavajućeg Gradskog vijeća i u njega je uloženo od 45 do 50 hiljada maraka. U kompletno opremanje kabineta gradonačelnika i zamjenika uloženo je preko 75 hiljada maraka. Sve je to novac poreskih obveznika, građana Sarajeva. I samo što se završilo sa adaptacijom gradonačelnik je uputio prijedlog Gradskom vijeću za zamjenu zgrada. Zbog čega? Samo zbog toga jer se nekome svidio taj kabinet i s namjerom da se utroše gradske pare i da se taj prostor preda Federaciji. I naše pravobranilaštvo nema ništa na to da kaže“, tvrdi naš izvor, dodavši da se samo u grijanje uložilo 105 hiljada KM.

Isti izvor tvrdi da je dosadašnju kancelariju gradonačelnika u zgradi DPO-a zapikao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mirsad Zaimović, koji je navodno dolazio i u obilazak.

 

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

 

Prema informacijama kojima raspolažemo, samo za izradu glavnog projekta rekonstrukcije zgrade „Vječna vatra“ planirano je 400.000 KM, a za kompletnu adaptaciju čak četiri miliona KM.

„Trošenje miliona KM iz budžeta Grada Sarajevo u korist i za interes FBiH ne može biti imovinski interes Grada Sarajeva, a onda se postavlja pitanje zakonitosti rada Pravobranilaštva Grada Sarajeva koje je znalo ili je moralo znati sve ove činjenice, a nije zaštitilo imovinske interese Grada“, navodi naš izvor.

U prijavi upućenoj Uredu za korupciju navodi se, također, da je rukovodstvo Grada eksplicitno navelo da će se „radi hitnosti morati ići na pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci“. Uposlenici Grada, s kojima smo razgovarali, navode da nema potrebe za hitnošću, te da se ulazi u postupak koji je najmanje transparentan zbog čega se ostavlja mogućnost za nove malverzacije.

Uposlenici Grada traže od Ureda za korupciju da se ispitaju sve ove okolnosti, a smatraju da se u sve treba uključiti i Tužilaštvo KS.

(žurnal.info)