Prema odluci VSTV-a:Stručni saradnik bez sudijskog iskustva imenovan za sudiju drugostepenog suda
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Prema odluci VSTV-a: Stručni saradnik bez sudijskog iskustva imenovan za sudiju drugostepenog suda

Vuk Lučić, koji nema dana sudijskog iskustva, odlučivat će o žalbama i revizijama na drugostepene odluke, ali i o tome da li su određeni zakoni u skladu sa Statutom Brčko distrikta BiH

Stručni saradnik bez sudijskog iskustva imenovan za sudiju drugostepenog suda
FOTO: Foto: Brčko danas

 

Iako Milan Tegeltija više nije na čelu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH praksa spornih imenovanja je nastavljena. Tako je na posljednjoj sjednici VSTV-a za dodatnog sudiju Apelacionog suda Brčko distrikta BiH imenovan dosadašnji stručni saradnik tog suda Vuk Lučić.

Odlukom VSTV-a, Lučić koji nema dana sudijskog iskustva niti je ikada napisao ijednu presudu, odlučivat će o žalbama i revizijama na drugostepene odluke, ali i o tome da li su određeni zakoni u skladu sa Statutom Brčko distrikta.

„Ovo imenovanje je uvreda za sudije ostalih sudova u BiH, jer se radi o osobi koja nema dana sudijskog iskustva. Sve ovo je poznato cjelokupnoj pravosudnoj zajednici u Brčkom, kao što je moralo biti poznato i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH“, kažu za Žurnal članovi brčanske pravosudne zajednice.

Osim toga, imenovanje Lučića je suprotno i nacrtu prijedloga Zakona o VSTV-u koji predviđa da se u viši sud može imenovati samo osoba koja ima određen broj godina iskustva u radu kao sudija nižeg stepena. Prema ovom nacrtu neko ko nije radio kao sudija prvog stepena ne bi mogao ni konkurisati za sudiju suda većeg stepena, a kamoli biti izabran na tu poziciju.

Spomenimo još jedan apsurd brčanskog pravosuđa – Vuk Lučić je odlukom Pravosudne komisije Brčko distrikta član radne grupe koja učestvuje u izradi nacrta prijedloga Zakona o VSTV-u. Dakle, u izradi zakona, koji u bitnom reguliše prava i dužnosti sudija, učestvuje osoba koja nije sudija.

Iz VSTV-a su nam odgovorili da je Lučić ostvario ukupno 115 bodova što ga je rangiralo na prvo mjesto.

“Imenovani je bio jedini kandidat na rang listi koji je u skladu sa članom 59a. stav (1) tačka c) Poslovnika VSTV-a BiH ostvario potreban uspjeh (najmanje 115 bodova) kako bi bio predložen za poziciju dodatnog sudije Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH”, kažu u VSTV.

Radi se o minimalnom broju bodova koji kandidati moraju imati da bi bili imenovani na ovu poziciju.

Prema članu 54a. stav 2. Poslovnika VSTS-a po pet bodova daje se za sposobnost pravne analize, za sposobnost kandidata da odgovorno, nezavisno i nepristrasno obavlja funkciju za koju se prijavio, profesionalnu nepristrasnost i ugled, te ponašanje van posla, za dosadašnje radno iskustvo kandidata, za edukaciju i usavršavanje, objavljivanje naučnih radova, te druge aktivnosti u struci.

VSTV-a smo pitali na osnovu kojih parametara i koji broj bodova je po svakom od tih parametara Lučić ostvario, ali konkretan odgovor nismo dobili, osim ukupnog broja bodova – 115.

Pitanje je koliko je imenovani ostvario pojedinačno bodova za svaki od ovih navedenih kriterijuma. Koliko mu je VSTV bodovao dosadašnje radno iskustvo, te edukaciju i usavršavanje s obzirom na to da tu obavezu imaju samo sudije i to minimum tri dana u toku jedne godine, a Lučić do sada nije radio kao sudija.

Raspon bodova

Sagovornici Žurnala sumnjaju da su Lučiću bodovi „navučeni“, a u prilog tome govori i činjenica da smo još u februaru dobili informaciju da će Lučić biti imenovan za dodatnog sudiju Apelacionog suda, te da se na sve moguće načine vršio uticaj da na usmenom dijelu dobije što veći broj bodova kako bi prošao cenzus od minimalnih 115 bodova.

„Pravi je presedan da osoba bez dana sudijskog iskustva bude izabrana za sudiju drugostepenog suda“, smatraju naši sagovornici.

 

VSTV u svom odgovoru navodi da u određenom broju predmeta ne može da postupa po izjavljenim vanrednim pravnim lijekovima, jer se u tim predmetima trenutno ne može formirati tročlano vijeće zbog nedostatka jednog sudije. Iz ovog proizilazi da će neko ko nema ni dana iskustva kao sudija, sada preispitivati odluku tročlanog vijeća drugostepenog suda koje čine višegodišnje sudije.

„Vanredni pravni lijek je revizija koja se izjavljuje protiv odluke drugostepenog suda koji sudi u vijeću sastavljenom od troje sudija“, kaže naš izvor.

Pitali smo VSTV da li je predsjednik Apelacionog suda prilikom podnošenja zahtjeva za dodatnog sudiju naveo razlog zbog čega traži dodatnog sudiju, vrstu predmeta na kojima će raditi i period za koji se traži.

Konkretan odgovor nismo dobili, a iz VSTV-a podsjećaju da se radi o ponovljenom konkursu u kojem je bila navedena “potreba za sudijom sa određenim radnim iskustvom  (određene specijalnosti)”.  Nisu precizirali koja je to specijalnost.

Sagovornici iz pravosudne zajednice Brčko distrikta naglašavaju da „Vijeće može da imenuje dodatne sudije na zahtjev predsjednika suda pod uslovom da se uz zahtjev dostavi dokaz koji ukazuje da postoji potreba za imenovanjem dodatnog sudije, kao i raspoloživa sredstva“. Inače, odredba člana 48. stav 1. Zakona o VSTV-u propisuje da Vijeće može privremeno imenovati lica koja će vršiti dužnost dodatnih sudija, kako bi sudovima pružili pomoć u smanjenju broja zaostalih neriješenih predmeta, ili ako je zbog dužeg odsustva sudije potreban dodatni broj sudija u sudu

dodatne sudije

Osim navedenog, pitanje je u kojem roku je sprovedena konkursna procedura s obzirom da prema članu 37. Poslovnika VSTS-a može da traje najduže četiri mjeseca.

konkursna procedura

Kako smo ranije naglasili, radi se o ponovljenoj konkursnoj proceduri, a Vijeće je na sjednici 18. i 19. decembra 2019. donijeli odluku da se ponovo raspiše konkurs za dodatnog sudije Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH iz razloga što na rang listi nije bilo kandidata koji su ispunjavali propisane uslove za imenovanje na poziciju dodatnog sudije tog suda.

Konkurs za dodatnog sudiju je oglašen 5. februara, a zatvoren 20. februara 2020., dok je Lučić imenovan na posljednjoj aprilskoj sjednici ove godine.

(zurnal.info)