IZBOR ZA DIREKTORA BH GASA:Sukob interesa nije prepreka za imenovanje favorita SDA Nihade Glamoč
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

IZBOR ZA DIREKTORA BH GASA: Sukob interesa nije prepreka za imenovanje favorita SDA Nihade Glamoč

Na konkurs za izbor direktora BH Gasa prijavila su se samo dva kandidata: trenutni v.d. direktor BH Gasa Mihajlo Krmpotić i Nihada Glamoč - trenutna članica Nadzornog odbora BH Gasa. Kako uživa punu podršku vrha SDA, sukob interesa u kome se trenutno nalazi Glamoč neće biti prepreka za njeno imenovanje na direktorsku poziciju

Sukob interesa nije prepreka za imenovanje favorita SDA Nihade Glamoč
Nihada Glamoč

 

- Konkursna komisija koju su činili članovi Nadzornog odbora je obavila intervjue i lista sa kandidatima proslijeđena je Ministarstvu energije, rudastva i industrije a oni će to dalje poslati na Vladu na kojoj je odluka ko će od kandidata biti imenovan, jer mi nismo vršili bodovanje. Samo su dva kandidata bila za mjesto direktora- trenutni v.d. direktora BH Gasa Mihajlo Krmpotić i Nihada Glamoč, potvrdio je za Žurnal v.d. predsjednik Nadzornog odbora BH Gasa Armin Zulkić.

Kako je Nihada Glamoč ujedno i v.d. članica Nadzornog odbora BH Gasa, Zulkić kaže da ona nije bila član konkursne komisije jer se izuzela, te da je na intervjuu objasnila da činjenica što je članica Nadzornog odbora ne treba da predstavlja problem. Prema njenom obrazloženju, to je v.d. funkcija a ukoliko bude imenovana za direktoricu povući će se iz Nadzornog odbora.

Sve to je konkursna komisija navela u dokumentaciji koja je poslata Ministarstvu a sad je do Vlade FBiH da li će to oni prihvatiti, kaže Zulkić.

Prema nezvaničnim informacijama iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije dokumentacija još uvijek nije stigla do njih ali i kada dođe sukob interesa ne bi trebao da bude problem.

Ne bi bilo prvi put da neko tako bude imenovan, već je bilo nekoliko slučajeva u kojem su se kandidati pozvali na Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, da će dati ostavku na jednu funkciju da bi obavljali drugu... Vlada FBiH je to prihvatala, tako da to nije prepreka ni u ovom slučaju, rekli su nam iz Ministarstva.

Prema članu 4, stav četiri, ovog Zakona „izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije“.

Podsjetimo javnost da je u uslovima konkursa za izbor i imenovanje direktora BH Gasa, između ostalog, navedeno  da kandidati koji se prijave na konkurs moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Između ostalog, u općim uslovima navedeno je da kandidat „nije predsjednik i član nadzornog ili upravnog odbora imenovan ispred državnog kapitala u društvima sa učešćem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama i drugim pravnim licima osnovanim od Vlade Federacije ili Parlamenta Federacije (priložiti dokaz izjava kandidata svojeručno potpisana i ovjerena od strane općinskog organa uprave).“

Kako Nihada Glamoč na konkurs nije mogla dostaviti izjavu da nije član nadzornog obora samim tim nije ni ispunjavala uslove konkursa. Nejasno je i zbog čega se onda insistira da kandidati na javnim konkursima moraju dostaviti izjave da nisu članovi nadzornog ili upravnog odbora ako će Vlada FBiH prihvatati i prijave kandidata koji ne dostave izjave.

Podsjetimo, Nihada Glamoč u razgovoru za Žurnal ranije je rekla da sukob interesa u ovom slučaju ne vidi, jer je, kako kaže, „preduzela sve zakonske radnje“.

 - Ne postoji, gospođo Azra, vjerujte. Sve što se tiče zakonskih radnji ja sam preduzela i zadržat ću se za dalje komentara, ali sigurno da sam preduzela sve radnje da ne budem u sukobu interesa, rekla je ranije Glamoč.

Na pitanje Žurnala kako je to moguće kad je u konkursu jasno navedeno da kandidati moraju dostaviti potvrdu da nisu član Nadzornog odbora, Glamoč je ponovila da nije u sukobu interesa.

- Sve sam ja preduzela, ali evo da se dalje ne zadržim, pošto previše zlonamjernih imam i kolega i svih ostalih. A da li sam se prijavila - jesam, toliko ću vam reći, a za sve ostalo sigurno ništa nisam uradila, a da sebe dovedem da sam u sukobu interesa, rekla je Glamoč, navodeći da ne želi više davati nikakve komentare.

Osim svega što je Glamoč preduzela dobila je i punu podršku SDA, koja je anagažovala sve svoje resurse da bude, kako u stranci kažu, "progurana" za direktora BH Gasa.

 (zurnal.info)