TRI FIRME POD JEDNIM KROVOM:Sumnjivo poslovanje fojničkih reumala

Istražujemo

TRI FIRME POD JEDNIM KROVOM: Sumnjivo poslovanje fojničkih reumala

Reumal, Aquareumal, NCF, tri su firme iste djelatnosti, na istom prostoru, sa skoro istim radnicima. Njihovo poslovanje otvara niz pitanja, a do odgovora je zvaničnim putem teško doći čak i vjećnicima OV Fojnica. Upravljanje ovim firmama općinska je vlast smišljeno ili ne prepustila nekolicini ljudi, a dugovi se gomilaju bez realnih finansijskih izvještaja. Iako u nadležnosti općine, one su se izuzele iz sistema javnih nabavki. Milioni za različite ugovore su bez kontrole.

Sumnjivo poslovanje fojničkih reumala
FOTO: zurnal.info

Dva kredita ukupne vrijednosti 14 miliona KM zadužile su tri fojničke firme u kojima Općinsko vijeće vrši ovlaštenja od interesa za općinu : Reumal, Aquareumal i NCF. Pri tome ne postoji saglasnost vijeća za kredit od 7 miliona kojeg je uzela NCF, firma koju su takođe bez saglasnosti formirali Reumal i Aquareumal.

Kako je godišnji budžet općine Fojnica samo oko 2,4 miliona KM, jasno je da zaduživanje od 14 miliona bez nadzora osnivača i upravljača predstavlja osnov za sumnju da neće biti namjenski potrošen.

Strahujem da će naredne ili eventualno 2018 godine radnici ostati bez posla,a neko će se neko bagatelno domoći vlasništva nad kompleksom Reumala, “ rekao je za Žurnal jedan od općinskih vijećnika iz SDA, uz uslov anonimnosti na kojoj su insistirali gotovo svi sagovornici Žurnala tokom posjete Fojnici.

 

Osnivanje firmi istih djelatnosti

 

Brojni vijećnici Općinskog vijeća Fojnice različitih političkih opcija, s nestpljenjem očekuju 30. juni i najavljenu sjednicu vijeća. Razlog je dugo odlagana rasprava povodom izvještaja o radu Upravnog odbora „Reumala“.

Općina Fojnica osnivač je Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište "Reumal" Fojnica kojim upravlja u stopostotnom vlasništvu.

Niko nije 2005. godine postavljao pitanje zašto se osniva firma „Aquareumal“ kojoj je „Reumal“ suosnivač i 28%-tni vlasnik. Ostali osnivački kapital dali su radnici, podizanjem ličnih kredita za osnivački ulog. Izvor Žurnala s kojim smo razgovarali tokom posjete Fojnici kaže da su radnici u stvari natjerani da tako obezbjede 800 hiljada osnivačkog kapitala. Općina je dala zemljište i to tako što ga je poklonila Reumalu, koji je to prikazao kao osnivački ulog. Isti izvor navodi da se Reumal i kreditno zadužio kako bi sestrinska firma počela rad.

Najavljivalo se da će „Aquareumal“ izgradnjom apartmana, bazena te raznih zabavnih turističkih sadržaja nadopuniti ponudu gostima Reumala koji su tu zbog zdravstvenih terapija te drugim posjetiocima Fojnice. Apartmani su napravljeni, izdavani i prodavani, izgrađen je aquapark, no malo je ko imao uvida u poslovanje „Aquareumala“.

Tek šest godina od osnivanja održana je skupština društva, a finansijski izvještaji nikada nisu dostavljani. Priča se da je ukupan dug Aquareumala višemilionski i da je odavno morao u stečaj, “ rekao je za Žurnal jedan od općinskih vijećnika iz SDP-a.

Izvori Žurnala iz općinskog vijeća bez obzira na stranačku pripadnost tvrde da “Aquareumal” nikada nije platio građevinsku dozvolu, što je praksa i za neke druge objekte u Fojnici, naravno samo za odabrane.

Kakvo je finansijsko stanje Aquareumala pokušali smo doznati od dugodišnjeg direktora Džemala Polutana, no unatoč obećanju da će odgovoriti na dopis, to se nije dogodilo. Džemal Polutan svojevremeno je vršio procjenu vrijednosti zemljišta kojeg je općina preko Reumala poklonila za osnivanje Aquareumala (poznavaoci tvrde da je preuveličana), a potom je imenovan direktorom ove firme.

Kako godinama nije postojala skupštinom uspostavljena upravljačka struktura, od direktora Polutana ostali smo uskraćeni i za odgovor ko je odlučio da 2012. godine za 3 miliona KM kupi 9,2 % dionica Privredne banke Sarajevo. Tri i pol godine kasnije niko zvanično ne govori šta je bilo s tim dionicama, no Aqvareumala nema više na spisku dioničara Privredne banke Sarajevo.

Sagovornici Žurnala tvrde da su dionice prodane daleko ispod cijene za koju su kupljene, a da niko iz Reumala, odnosno općine kao posredno najvećeg suvlasnika Aquaremala, nije tražio izvještaj o ovoj neuspjeloj investiciji.

 

Dok je Salke Selmana biće i kredita

 

Iako za proteklo vrijeme „Reumal“ ostvaruje i po 11 miliona prihoda, bio je u gubitku upravo zato što se pokrivao gubitak Aquareumala. Čak su i pojedini radnici bili formalno zaposleni u Reumalu, a radili su i za Aquareumal koji zvanično ima 40 zaposlenih. Reumal će postići pozitivno poslovanje tek u vrijeme dok je direktor bio Elvedin Kapo. Iako je anulirao 1,5 miliona duga i čak prešao u pozitivu za pola miliona, na njegovo mjesto vraćen je njegov prethodnik Eldan Lokmić, nakon što je okončao dvogodišnje izbivanje obavljajući funkciju ministra zdravstva Kantona Sarajevo.

Ubrzo dvojac Lokmić – Polutan počinju realizaciju finansijskih vratolomija koje dijelom trebaju pokriti gubitak Aquareumala, a dijelom poslužiti za privatne poslove javnim novcem.

Krajem avgusta prošle godine Reumal od Općinskog vijeća Fojnica traži saglasnost za podizanje 7 miliona kredita od Razvojne banke. Kredit je obrazložen potrebom nabavke medicinske opreme za Reumal i namještaja, potom adapataciju i rekonstrukciju krova te drugih dijelova objekta kao i povratom kredita BOR banci od 2,1 miliona KM.

Znakovito je da su neki ugovori sa izvođaćima radova već bili potpisani i prije davanja saglasnosti općinskog vijeća. Očito je bilo poznato da neće biti problema ni sa dobijanjem kredita od Razvojne banke kojom trenutno upravlja SDA kadar Salko Selman.

Salko Selman je imao apartman u Aquareumalu kojeg je prodao za oko 160 hiljada KM, a otkupio ga je jedan snadbjevač ove firme inaće rođak bivšeg načelnika Fojnice Salkana Merdžanića. Ništa ovdje nije slučajno,“kaže nam jedan, što nije nevažno, član SDA iz Fojnice.

Inače, za Salkana Merdžanića kažu da u stvari i dalje upravlja Fojnicom i nakon odlaska na funkciju ministra za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo SBK. Više puta je svojim potezima i izjavama ingorisao zakon. Posljednji put pažnju je izazvao oktobra prošle godine kada je potegao pištolj na kantonalnog inspektora koji je ukazao na njegovu nelegalnu gradnju vikendice u šumi iznad Reumala (vidi fotogaleriju), gdje je to inače zabranjeno.

 

Nova firma za skrivanje gubitaka

 

U odluci o odobrenju kredita Razvojne banke Reumalu navedeno je da će dio kredita biti iskorišten i za nabavku medicinske opreme za hotel Natura. No uprava Reumala i Aquareumala za ovu namjenu uskoro podiže novi kredit u istoj vrijednosti, 7 miliona KM i to od BOR banke.

Reumal i Aquareumal osnivaju novu firmu, NCF u kojoj je Reumal vlasnik sa 98 osnivačkog uloga, a Aquareumal tek 2 % !? Direktor nove firme postaje bivši direktor Aquareumala Haris Šehić.

Iako je još 2013 godine hotel Natura najavljen kao akvizicija Aquareumala sa novim sistemom kupovine suvlasništva u apartmanima, gubici u kojima je bio Aquareumal očito su ponukali Reumal da ponovo pokrije njihovo loše poslovanje.

Prema dokumentaciji u posjedu Žurnala, mjesec dana prije nego što će NCF biti registrovan, direktori Reumala i Aquareumala potpisuju sporazum sa BOR bankom. BOR banka se obavezala da će isplatiti kredit Aquareumala u Bobar banci vrijednosti 2,5 miliona KM, tačnije kompenzirati svoja potraživanja u propaloj Bobar banci.

Za ovaj kredit kao sudužnik upisan je Reumal i to bez saglasnosti svog osnivača Općine Fojnica ! Upravni odbor će saglasnost za sudužništvo dati tek dva mjeseca nakon što su direktori Polutan i Lokmić (koji je inače vlasnik oko 3% Aquareumala) sve dogovorili sa BOR bankom.

Kako je navedeno u sporazumu sa BOR bankom, u hipoteku su uključeni već prodani apartmani kao i apartmani koji mogu biti prodani nakon zaključenja sporazuma. To znači da su pod hipoteku dati i apartmani za čije su suvlasništvo pojedini kupci već platili svoj dio Aquareumalu.

Od općinskog vijeća nije tražena saglasnost za osnivanje NCF-a, a moralo je. Od vijeća nije tražena ni saglasnost da Reumal bude sudužnik kredita, a moralo je. Niko nema uvid u ZK izvatke, da vidi šta je pod hipotekom. Čak ni na traženje nasiz OO SDA Fojnica, iz općine su se oglušili, do te mjere ide arogancija. Ne može katastar zabraniti uvid u ZK izvatke resursa kojima upravlja općina“, navodi za Žurnal član SDA iz Fojnice.

A da općina ima nadležnost pokazuje i odluka objavljena januara ove godine u Službenom listu Općine Fojnica koja navodi da su gospodarska društva u kojima Općinsko vijeće vrši ovlaštenja od interesa za Općinu Fojnica upravo i Aquareumal i NCF.

 

Pranje novca bez javnih nabavki ?

 

Upravni odbor Reumala je početkom godine dostavio izvještaj o radu Općinskom vijeću. U izvještaju su na samo tri stranice nabrojane održane sjednice i njihov dnevni red. U prvobitnom izvještaju o poslovanju Reumala za 2015. godinu navedena je dobit od 1 milion KM, da bi za dva mjeseca korigovan izvještaj sa navedenom dobiti od oko 230 hiljada KM.

Ništa tu nema sporno. Razlika predstavlja otpis potraživanja Reumala od Zavoda zdravstvenog osiguranja SBK, odnosno ne otpis, nego stavljanje na tzv “zamrznuto” potraživanje,” objašnjava za Žurnal Jakov Gavran, predsjednik UO reumala.

On negira bilo kakve nezakonitosti u navedenim dešavanjima. Nije mu sporno ni to što je Reumal na vlastiti zahtjev brisan iz evidencije organa koji moraju postupati po Zakonu o javnim nabavkama iako je u vlaštvu Općine Fojnica !?

Ističemo da je sistem javnih nabavki u BiH visoko decentraliziran, odnosno same institucije ili organizacije su dužne voditi računa o tome da li potpadaju pod definiciju ugovornih organa te shodno tome primjenjivati Zakon o javnim nabavkama te postupke propisane istim.

Nije u nadležnosti Agencije da utvrđuje, tumači, nadzire ili provjerava da li određena institucija ili organizacija spada pod ugovorne organe u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktom,“ odgovor je Žurnalu dostavljen iz Agencije za javne nabavke BiH na upit kako je moguće da firma u vlasništvu općine, koja ima višemilionske nabavke ne postupa po Zakonu o javnim nabavkama. Time se nameće novo pitanje ćemu uopće ova agencija služi, ako ne da utvrđuje, tumači i nadzire javne nabavke !? No, ovakav stav upravo je ono priželjkivano.

Pitaš zašto nova firma ? Pa novi kubici betona su prilika za pljačku, još bez Zakona o javnim nabavkama. U izvještaju o dosadašnjim utrošenim sredstvima kredita Razvojne banke samo su navedene sume i s kim je posao ugovoren. Tvrdim da neki radovi ne vrijede ni polovinu prikazanog troška, što niko ne kontroliše. Pa ovdje se donosio i keš u torbi za isplatu plate radnicima, a znamo ko tako posluje, “ ogorčeno priča jedan od viječnika SDP-a uz naznaku da je to samo dio nezakonitosti koje općinski čelnici godinama toleriraju.

Ne zna se koliko se uložilo, koliko se zaradilo, mislim da još nema građevinske dozvole za gotovo u cjelosti sagrađen hotel, nikada nije ni rađena izmjena regulacionog plana. Prikazano je da je izvršena dokapitalizaciju od 4 milionaKM, a u stvari je ušla samo recepcija i ono što nije bilo pod hipotekom, “ dodaje viječnik SDA u razgovoru za Žurnal.

Općina Fojnica je mala i Reumal sa pratećim objektima i turističkim sadržajem znači mnogo više ne samo za 400 zaposlenih i njihovih porodica. Sveprisutan je strah da višegodišnje milionske investicije bez nadzora od kojih neke predstavljaju samo neopravdan trošak, stavljanje imovine pod hipoteku, ukidanje nekih do sada profitabilnih sadržaja poput tzv “Elit terapije” predstavljaju pripremu da se pojedinci jeftino domognu vrijednog kapitala što Reumal sigurno jeste.

Mnogo treba vremena i prostora za sve detalje na koje su sagovornici Žurnala ukazivali, od investicije u repliku broda u prostoru bazena Aquareumala, ličnog bogastva koje gomilaju ljudi iz uprave navednih firmi, davanju apartmana umjesto novca za obavljene radove primjera radi jablaničkom Granitu u vrijeme dok su njegovi radnici protetetvovali zbog stečaja, o defileu političara Reumalom prije svega iz SDA i uslužnosti uprave prema njima.

Mnogo je pitanja koje Općinsko vijeće treba, ukoliko rukovodstva stranaka to dozvole, otvoriti na sjednici 30. juna ili možda nekoj vanrednoj posvećenoj samo situaciji u Reumalu, što je takođe bila jedna od inicijativa. Ono što se dešavalo ili dešava u navedenim firmama posljedica je je brojnih drugih nezakonitosti na području Fojnice proteklih godina, o ćemu će Žurnal uskoro pisati.

(zurnal.info)