POTVRĐENI NAVODI ŽURNALA:Tužilaštvo istražuje raspodjelu pomoći poljoprivrednicima u Drvaru
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

POTVRĐENI NAVODI ŽURNALA: Tužilaštvo istražuje raspodjelu pomoći poljoprivrednicima u Drvaru

Evidentno je iz revizorskog izvještaja da je vlast u Drvaru loše raspolagala budžetom, kao i utroškom donatorskih sredstava Srbije. Tužilaštvo Livanjskog kantona trebalo bi, ne samo da vrši istragu po osnovu krivične prijave koja im je ranije dostavljena, već i po osnovu ovog negativnog revizorskog izvještaja.

Tužilaštvo istražuje raspodjelu pomoći poljoprivrednicima u Drvaru
DRVAR

 

Načelnica Drvara Dušica Runić još se nije oglasila povodom negativnog Izvještaja o finansijskoj reviziji ove općine za 2020. godinu. U izvještaju su dobrim dijelom potvrđene informacije Žurnala, naročito kada su u pitanju utršci donacija i transfera pomoći općini.

Transferi i donacije su iskazane u iznosu od 3.014.857 KM. Njihovu strukturu najvećim dijelom čine primljeni tekući transferi Republike Srpske (2.337.954 KM), Federacije BiH (475.060 KM) i Kantona 10 (167.454 KM).

Tekući transferi Republike Srpske zapravo su donacije, koje je opštini Drvar uplatila Srbija.
„Primljeni tekući transferi od Republike Srpske iskazani su na osnovu sporazuma o finansiranju projekata donatorskim sredstvima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, koji su zaključeni između Ministarstva finansija Vlade Republike Srpske i opštine Drvar“, navedeno je u revizroskom izvještaju.

Za finansiranje kapitalnih projekata iz tih sredstava bilo je predviđeno 1.505.794 KM, ali nigdje nije precizirano koji će se kapitalni projekti realizovati iz ovih donatorskih sredstava. Za realizaciju i pomoć u rekonstrukciji službe Hitne medicinske pomoći odobreno je 469.399 KM, dok je 303.349 KM donatorskih sredstava predviđeno za podršku privredi za ublažavanje posljedica nastalih usljed pandemije COVID-19.

„Iz prezentirane dokumentacije utvrdili smo da je iz navedenih sredstava utrošeno 654.646 KM za kapitalne izdatke i 466.678 KM za rekonstrukciju i opremanje službe Hitne medicinske pomoći Drvar. Međutim, za ostatak donatorskih sredstava u iznosu od 1.427.060 KM ne možemo potvrditi namjenski utrošak“, navedeno je u revizorskom izvještaju.

 Revizorima dakl,e iz opštine Drvar nije dostavljena dokumentacija koja bi potvrdila kako i na koje projekte su potrošena ta sredstva, što, ponovo, nije u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH.
U revizorskom izvještaju pominje se i firma „Unitrade Company“ d.o.o. Banjaluka. Ta kompanija je izabrana kao izvođač radova za sanaciju dijela objekta službe Hitne medicinske. Cijena radova iznosila je 230.490 KM, ali se sa tom kompanijom potpisuje i ugovor za dodatne radove u vrijednosti od 27.042 KM.
„Navedena sredstva, kao i sredstva za opremanje službe Hitne medicinske pomoći obezbijeđena su iz donatorskih sredstava po sporazumima o finansiranju projekata zaključenim sa Ministarstvom finansija Republike Srpske. Shodno navedenom, a s obzirom na to da se radi o kapitalnim ulaganjima, konstatovali smo da evidentiranje transfera na ovakav način nije u skladu s kontnim planom budžeta i članom 38. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH“, naveli su revizori.

Nema sumnje, firma „Unitrade Company“ je omiljeno preduzeće načelnice Drvara Dušice Runić. Opština Drvar je 12. avgusta toj kompaniji povjerila posao rekonstrukcije krova na opštinskoj zgradi vrijedan 75.402 KM. Vlasnik „UNITRADE COMPANY“ je Drajko Zrilić, rodom iz Drvara. Drajkov brat je Vlatko Zrilić, koji je, prema kredibilnim izvorima iz Drvara, trenutno velika podrška načelnici Drvara Dušici Runić iz SNSD-a, koja ima velikih problema, jer je izgubila većinu u opštinskom vijeću, zbog razmirica u lokalnom SNSD-u, koju su neki od opštinskih vijećnika napustili i djeluju kao nezavisni odbornici.
Opština Drvar 17. septembra dostavila je komentar na Nacrt revizorskog izvještaja.

Za dio nalaza iz revizorskog izvještaja dato je obrazloženje i dostavljena dodatna dokumentacija, koja nije prezentovana tokom obavljanja revizije. Međutim, kako su naveli revizori, nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija kojom bi se potvrdio namjenski utrošak sredstava realizovanih u 2020. godini.

Kantonalno tužilaštvo Kantona 10 u Livnu dostavilo je 15. aprila ove godine zahtjev Federalnoj upravi policije u Sarajevu da se provjere navodi iz dostavljene prijave, koja se odnosi na nepravilnosti u vezi sa raspodjelom pomoći poljoprivrednim proizvođačima za saniranje posljedica nastalih pandemijom korona virusa, dodijeljene tri dana pred lokalne izbore 2020. godine, potvrđeno je Žurnalu iz ovog Tužilaštva.

„Totalan iznos dodijeljenih novčanih sredstava je u u ovome trenutku nepoznat, jer informacije iz prijave ne pružaju podatak o iznosu, a isti će se utvrditi nakon dostavljanja službenog izvještaja. Što se tiče osoba i institucija protiv kojih se preduzimaju određene istražne radnje, iste su u ovoj fazi provjere navoda usmjerene prema načelniku opštine Drvar i Općinskom vijeću opštine Drvar“, naveo je u svom odgovoru tužilac Danko Rimac.


Žurnal je ranije objavio da se radi o sumi od 220.000 konvertibilnih maraka, od kojih je 20.000 bilo ranije predviđeno budžetom za pomoć poljoprivrednicima i 200.000 koje je Drvaru donirala Vlada Srbije. I sama načelnica Drvara Dušica Runić je ranije potvrila da je tačno da Tužilaštvo Kantona 10 i MUP FBiH sprovode istragu o mogućim zloupotrebama raspodjele novca iz donacije Srbije. Cijeli slučaj je pokušala minimizirati, tvrdnjama da je ta istraga pokrenuta zbog „pojedinaca, kojima smeta prisustvo Srbije i Republike Srpske u Drvaru, pa građani sa viškom slobodnog vremena navođeni iz antidrvarskih lobija, podnose prijave za sve i svašta“.

Revizori su vrlo precizno pobrojali razloge zbog kojih su dali negativno mišljenje. Tako su utvrdili da je budžet Drvara za 2020. godinu usvojen 3. marta 2020. godine u iznosu od 4.933.550 KM, dok su izmjene i dopune Budžeta usvojene 18. juna 2020. godine u iznosu od 5.616.650 KM.
„Odluku o privremenom finansiranju opštine za period od januara do marta, kojom nije utvrđen iznos privremenog finansiranja, Vijeće je donijelo 17. 2. 2020. godine, sa zakašnjenjem“, navedeno je u revizorskom izvještaju. Problem je, kao što se konstatuje u revizorskom izvještaju, to što su do donošenja Odluke o privremenom finansiranju stvarane obaveze, što nije u skladu s članom 35. Zakona o budžetima u FBiH.

Riječju, naveli su revizori, budžet opštine Drvar nije donesen u utvrđenom roku, nije sačinjen dokument okvirnog budžeta, a odluka o izvršavanju budžeta ne sadrži sve propisane elemente. U pojedinim slučajevima preuzete su obaveze preko iznosa odobrenih budžetom za te namjene, što je protivno Zakonu o budžetima u FBiH. Dalje, Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine za 2020. godinu Opštinsko vijeće je usvojilo 2. marta 2021. godine. Problem je što u tom izvještaju nije navedeno stanje novčanih sredstava, stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva, kao ni promjene na osnovu zaduživanja. I po tom osnovu prekršen je Zakon o budžetima u FBiH.

Evidentno je iz revizorskog izvještaja da je vlast u Drvaru, sa Dušicom Runić na čelu imala „greške“ u rasposlaganju budžetom, kao i utroškom donatorskih sredstava Srbije. Tužilaštvo Livanjskog kantona trebalo bi, ne samo da vrši istragu po osnovu krivične prijave koja im je ranije dostavljena, već i po osnovu negativnog revizorskog izvještaja.

(zurnal.info)