Afera:TV ŽURNAL PRIKAZUJE: Pogledajte film "Nepotizam u pravosuđu"
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

AFERA

TV ŽURNAL PRIKAZUJE: Pogledajte film "Nepotizam u pravosuđu"

U Žurnalovom dokumentarnom filmu "Nepotizam u pravosuđu" navodimo konkretne primjere nepotizma u pravosudnim institucijama, analiziramo zbog čega je toiko prisutan ali i kakvu štetu može nanijeti

nKWsw1sInIQ

U pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine zaposlen je veliki broj članova porodice i prijatelja nosilaca pravosudnih funkcija, ali i bh političara. U sudovima, tužilaštvima, na svim nivoima, rade djeca sudija, advokata, istaknutih članova stranaka. Iako se o tome govori odavno, sistem još uvijek nema efikasan odgovor na ovaj problem, mada je Visoko sudsko i tužilačko vijeće donijelo pravilnik o sukobu interesa koji bi trebao regulisati ovu oblast.

U Žurnalovom dokumentarnom filmu "Nepotizam u pravosuđu" navodimo konkretne primjere nepotizma u pravosudnim institucijama, analiziramo zbog čega je toiko prisutan ali i kakvu štetu može nanijeti.

Za TV Žurnal govore advokati Vasvija Vidović, Vlado Adamović, Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala, sudija Suda BiH Branko Perić i novinarka BIRN-a Selma Učanbarlić.

Naši sagovornici upozoravaju kako se na ovaj način srozava ugled pravosudnih institucija, nanosi direktna šteta društvu i proizvode nestručni kadrovi, te srozava povjerenje građana u rad sudova i tužilaštava.

Za TV Žurnal nisu željeli govoriti u Tužilaštvu BiH, kao ni sudije Suda BiH, za čije se bliske članove porodice u medijima navodi da su zaposleni zahvaljujući rodbinskim vezama.

(zurnal.info)