RMU Banovići prevario Elektroprivredu BiH:Ukradeno 10 hiljada tona mrkog uglja!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

RMU Banovići prevario Elektroprivredu BiH: Ukradeno 10 hiljada tona mrkog uglja!

Nestali ugalj, vrijedan milion i po maraka, upućen u maloprodaju. Da li iza svega stoji osnivač i predsjednik PDA Mirsad Kukić?

Ukradeno 10 hiljada tona mrkog uglja!

Najmanje deset hiljada tona uglja misteriozno je nestalo na putu između Rudnika mrkog uglja Banovići i Termoelektrane Tuzla, saznaje Žurnal. Sumnja se da je za nestanak uglja, čija je vrijednost procijenjena na oko milion i po maraka, odgovorna uprava RMU Banovići sa Muneverom Čergićem na čelu, inače kadrom banovićkog vladara Mirsada Kukića.

"U Termoelektrani Tuzla je krajem mjeseca juna 2018. godine izvršeno snimanje zaliha uglja na depoima. Poređenjem vrijednosti zaliha uglja mrki 2, utvrđenih geodetskim snimanjem, sa vrijednostima zaliha uglja, evidentiranim na bazi prometa uglja u drugom kvartalu, utvrđena je razlika zaliha uglja mrki 2 u iznosu od 10 hiljada tona“, izvijestio je direktor Termoelektrane Tuzla Izet Džananović izvršnog direktora Elektroprivrede BiH Nevada Ikanovića, još jednog kadra Mirsada Kukića.

Ugalj mrki 2 proizvodi RMU Banovići, s čijim je generalnim direktorom Muneverom Čergićem održan sastanak sredinom prošlog mjeseca. 

„Na bazi iznesenih stavova o problemu manjka uglja, zaključeno je da uzrok i iznos manjka nije moguće utvrditi“, napisao je Džananović. 

Pojednostavljeno, ugalj je nestao i nikome ništa. Iako drugi dokumenti dokazuju da je glavni krivac za nestanak uglja vrijednog milion i po maraka – RMU Banovići. Početkom jula, direktor Termoelektrane Tuzla zatražio je od RMU Banovići detaljne informacije o manjku.

„Kontrolnim vaganjem isporučenog uglja iz RMU Banovići, prije i poslije geodetskog snimanja, na željezničkoj vagi u Termoelektrani Tuzla, uočena je negativna razlika u odvagama zaprimljenog uglja Mrki 2 iz RMU Banovići na štetu Elektroprivrede BiH“, istakao je Džananović u svom  dopisu Muneveru Čergiću.

Zatražio je detaljna izjašnjenja u vezi sa manjkom, te zahtijevao „da se na bazi utvrđene razlike u odvagama izrade zapisnici o reklamaciji isporučenih količina uglja za drugi kvartal tekuće godine“.

Odgovor čelnika RMU Banovići bio je jednostavan. Ako je i bilo greške, pogriješio je službenik na vaganju u Rudniku, ali ne i Čergićeva uprava. Što znači da će Elektroprivreda BiH biti oštećena za najmanje milion i po maraka. 

Prema informacijama Žurnala, ugalj koji je trebao biti isporučen u Termoelektranu Tuzla, preusmjeren je u maloprodaju. Cijena tone banovićkog uglja u maloprodaji je 150 maraka. Maloprodaja se naplaćuje u kešu, tako da niko nema zvaničnu evidenciju gdje je završilo milon i po maraka. 

Istovremeno, izvršni direktor za proizvodnju u Elektroprivredi BiH Nevad Ikanović nije poduzeo konkretne mjere kako bi sankcionisao RMU Banovići koji jedini nije u koncernu EP BiH. Ikanović je, podsjećamo, bivši uposlenik RMU Banovići, te je direktni kadar Mirsada Kukića, osnivača i predsjednika PDA. 

(zurnal.info)