Povlašteni i obični građani:Uposlenici Ustavnog suda BiH vakcinisani u Srbiji
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

Povlašteni i obični građani: Uposlenici Ustavnog suda BiH vakcinisani u Srbiji

U istom danu kada su zaposlenici Ustavnog suda BiH primali vakcine u Srbiji, od posljedica koronavirusa u državi u kojoj primaju plate, preminule su 63 osobe. Nije ovo jedini primjer izostanka empatije i bezobzirnosti prema običnim građanima ove države

Uposlenici Ustavnog suda BiH vakcinisani u Srbiji

 

Krajem 2020. godine u Ustavnom sudu BiH bilo je zaposleno 98 osoba. Svi oni, za razliku od ostatka građana Bosne i Hercegovine uspješno su vakcinisani u drugoj državi. O uspješnoj vakcinaciji u Srbiji iz Ustavnog suda BiH obavijestili su javnost putem saopštenja.

Ustavni sud BiH je u saradnji i uz podršku Ustavnog suda Republike Srbije, Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije, Ambasade Republike Srbije u Bosni i Hercegovini i Ministarstva zdravlja Republike Srbije svim zaposlenicima Ustavnog suda BiH omogućio vakcinaciju u Republici Srbiji. Prva vakcinacija zaposlenika Ustavnog suda BiH uspješno je obavljena 15. marta 2021. godine u Općoj bolnici Užice (Republika Srbija), a revakcinacija će biti naknadno dogovorena i organizirana u saradnji s nadležnim institucijama Republike Srbije,”  obavijestili su javnost iz ustavnog suda BiH.

 

POVLAŠTENI I OBIČNI GRAĐANI

 

U istom danu kada su zaposlenici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine primali vakcine u Srbiji, od posljedica koronavirusa u Bosni i Hercegovini preminule su 63 osobe i registrovana su 582 slučaja novozaraženih. Dan kasnije, 16-tog marta, kada su iz Ustavnog suda BiH obavijestili javnost da su svi zaposleni uspješno vakcinisani u drugoj državi i da im je obezbijeđena revakcinacija, 53 njihova sugrađanina umrla su od posljedica koronavirusa dok je registrovano 1606 novozaraženih.

Saopštenje o uspješnoj vakcinaciji uposlenika Ustavnog suda dolazi u momentu kada za “obične” građane BiH vakcine još uvijek nisu dostupne, niti je izgledno da će uskoro biti, kada umjesto vakcina svaki dan brojimo umrle i novozaražene, slušamo apele medicinskih radnika da su pred kolapsom i da slobodnih kreveta u bolnicama više nema. Građani izdvajaju i preko dvije hiljade maraka za lijekove neophodne za liječenje od covida, iako plaćaju zdravstveno osiguranje. Potreba za kisikom u kliničkim centrima u BiH sve je veća, a zalihe su sve manje.

Dok vlade najavljuju mogućnost novog zatvaranja, iako se privreda nije oporavila ni od prošlog, prijete li nam nova otpuštanja radnika? Prošle godine, nakon zatvaranja, oko 32 hiljade radnika ostalo je bez posla.

S druge strane, prošle godine uposlenici Ustavnog suda BiH,nisu morali brinuti da će ostati bez posla. Za njihove bruto plaće u 2020. godini izdvojeno je 4.950.055 KM, dok je za naknade troškova zaposlenih izdvojeno više od 300 hiljada KM, iako su organizovali rad od kuće. Nije izostao ni regres.

Naknade troškova zaposlenih iznose 324.063 KM i ostvarene su 95% u odnosu na korigirana sredstva. Pored redovnih izdataka za naknade troškova zaposlenih koji se odnose na troškove toplog obroka tokom rada, prevoza do posla, odvojenog života i smještaja, na osnovu akata Suda isplaćeno je ukupno sedam jednokratnih pomoći u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenog, i to po jedna pomoć u februaru, augustu i novembru 2020. godine i po dvije pomoći u oktobru i decembru 2020. godine, kao i ukupno dvije jednokratne pomoći po osnovu teške bolesti zaposlenog u februaru i novembru 2020. godine. Također je isplaćena i naknada – regres za godišnji odmor na osnovu akata Suda u junu 2020. godine”, navedeno je u izvještaju o izvršenju budžeta Ustavnog suda BiH za 2020. godinu.

 

NOVE TOGE I UMJETNIČKE SLIKE

 

U obrazloženju naknade troškova zaposlenih iz Ustavnog suda su naveli da u “specifičnim uvjetima rada uzrokovanih pandemijom od marta 2020. godine u Ustavnom sudu BiH rad je organiziran na način da većina zaposlenih svoje poslove obavlja od kuće putem pristupa SUP-u (Sistem upravljanja predmetima Ustavnog suda BiH), što je utjecalo na znatno niže troškove naknade za prevoz s posla i na posao od planiranih.”  

Pored ovih “nižih troškova” u izvještaju je navedeno da je “ovakva organizacija rada” također utjecala i na niže troškove odvojenog života”, isplaćen je i niži iznos naknade za ishranu tokom rada u odnosu na planirani.

Prema podacima dostupnim na stranici Ustavnog suda BiH u  budžetu za 2020. godinu za bruto plate i naknade zaposlenih bilo je planirano 4.989.000 KM. U 2020. godini isplaćeno je 4.950.055 KM. Za naknade troškova zaposlenih bilo je planirano 392.000 KM a u 2020. godini isplaćeno je 324.063 KM.

Kako nisu morali brinuti da će ostati bez posla, za razliku od 32 hiljade radnika koji su prošle godine ostali bez posla, u Ustavnom sudu BiH mogli su se posvetiti traženju modnog dizajnera za dizajniranje novih toga, kao i projektu interijera i adaptacije prostora aneksa Ustavnog suda. Vremena je bilo i za biranje novih slika koje će ukrašavati zidove sale za novoimenovane međunarodne sudije Ustavnog suda.

Stoga ne treba da iznenađuje potpuni izostanak empatije u saopštenju Ustavnog suda i bezobzirnost prema običnim građanima ove države.

(zurnal.info)