Nakon pisanja Žurnala:Ured disciplinskog tužioca formirao predmet protiv Jadranka Grčevića
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Nakon pisanja Žurnala: Ured disciplinskog tužioca formirao predmet protiv Jadranka Grčevića

U Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH uposleno je nekoliko osoba koje su ranije uslovno osuđivane, a te kazne su u momentu zaposlenja bile u njihovim krivičnim evidencijama

Ured disciplinskog tužioca formirao predmet protiv Jadranka Grčevića

Ured disciplinskog tužioca je po službenoj dužnosti formirao predmet protiv predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Jadranka Grčevića, a nakon pisanja Žurnala da je u tom sudu uposleno nekoliko osoba koje su ranije uslovno osuđivane, a te kazne su u momentu zaposlenja bile u njihovim krivičnim evidencijama. 

Podsjetimo, nedavno smo objavili da je u ovom sudu kao asistent operater uposlena Vanja Oršulić, koja je presudom Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od 28. septembra 2010. zbog krivičnih djela pronevjera u službi i falsifikovanje službene isprave, osuđena na uslovnu kaznu. Krivična djela je počinila obavljajući poslove porto blagajnika u Vladi Brčko distrikta BiH u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove. 

Disciplinska komisija Brčko distrikta BiH kaznila ju je sa prestankom radnom odnosa, da bi Oršulić pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH pokrenula upravni spor, ali je njena tužba odbijena kao neosnovana u maju 2011. 

U međuvremenu se Oršulić i zaposlila u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH, koji joj je 2010. izrekao uslovnu kaznu. 

Pored Oršulić, uslovno je osuđivan i Branko Pančić koji je u Osnovnom sudu uposlen na poziciji sudskog izvršitelja i to mjesec nakon što je protiv njega Okružni sud u Banjoj Luci podigao optužnicu. 

On je, podsjetimo, presudom Okružnog suda u Banjoj Luci, kojoj je prethodio sporazum sa Tužilaštvom, osuđen na godinu dana zatvora, a kazna se neće izvršiti ukoliko u roku od tri godine ne počini novo krivično djelo.

Proglašen je krivim po optužnici za pomaganje u zloupotrebama kojima je, navodi se, Balkan Investment Bank oštećena za desetine miliona maraka. 

Prema Zakonu o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta propisano je da radni odnos može zasnovati samo lice protiv kojeg se ne vodi krivični postupak.

Isti dan kada je uposlen Pančić (2. oktobar 2017.), na mjesto sudskog izvršitelja u Osnovnom sudu, primljen je i Marko Vuković. On je u februaru prošle godine, na osnovu sporazuma o priznanju krivice, pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH osuđen na tri mjeseca zatvora zbog nasilja u porodici nad suprugom. Izrečena kazna zatvora zamijenjena je radom za opšte dobro na slobodi u trajanju od 25 radnih dana, a koje je dužan izvršiti u roku od godine. 

Zakonom predviđena kazna za ovo krivično djelo je do tri godine zatvora. 

Zakon o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH, između ostalog, propisuje da će rješenjem rukovodioca pravosudne institucije službenik, odnosno namještenik biti udaljen iz službe ukoliko je protiv njega potvrđena optužnica za koje se može izreći kazna od tri godine. 

Još jedan uposlenik brčanskog suda protiv kojeg je podignuta optužnica je i Aladin Biser. On radi kao referent za unos podataka, ali je za razliku od Vukovića, privremeno udaljen iz službe. Protiv Bisera je pokrenut krivični postupak zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i lažno predstavljanje. Ovaj postupak je u toku.

(žurnal.info)