Reakcije na usvojene izmjene KZRS:Uvod u otvorenu represiju
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Reakcije na usvojene izmjene KZRS: Uvod u otvorenu represiju

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Nacrt izmjena Krivičnog zakonika RS kojim se kriminalizuje kleveta, što je izazvalo brojne negativne reakcije.

Uvod u otvorenu represiju
Foto: PIXSELL

Upravni odbor Vijeća za štampu BiH saopštio je da se ovim direktno narušavaju osnovni principi slobode izražavanja.

„Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini upozorava nadležne da su predviđene izmjene zakona vrlo štetne po medijske slobode, te podsjeća da je sloboda izražavanja temeljno pravo. Ona je i u ključnom prioritetu (broj 12) iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. BiH treba preduzeti konkretne korake u garantovanju slobode izražavanja i zaštiti novinara, a ne korake unazad“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je u izmjenama izostavljen pojam „javni interes“ koji je osnovni pojam etičkih novinarskih standarda i sadržan je u Kodeksu za štampane i online medije BiH.

„Novinari imaju pravo i obavezu da izvještavaju o svim činjenicama od javnog interesa. Pri izvještavanju o činjenicama od javnog interesa novinari će voditi računa o zaštiti privatnosti, ličnih i poslovnih podataka fizičkih i pravnih osoba o kojima izvještavaju, pri čemu će interes javnosti uvijek biti primaran u odnosu na zaštitu privatnosti, naročito političara i javnih zvaničnika“, navedeno je, između ostalog, u Članu 1 – Rad u interesu javnosti Kodeksa.

Vijeće za štampu i online medije u BiH bilježi porast žalbi i tužbi političara protiv novinara i medija, što je jedna od metoda pritiska i zastrašivanja.

„Novinari i urednici svakodnevno nam se žale na novu vrstu pritisaka, poput traženja uklanjanja tekstova, uz prijetnje tužbama, bez prethodno upućenog reagovanja ili demantija, što je takođe zastrašivanje, pritisak i prijetnja. Enormno visoke kazne, koje su predviđene izmjenama zakona u RS, doprinijeće cenzuri, autocenzuri, te po samom izvršenju i gašenju medija, jer se radi o neutemeljeno visokim iznosima“,naglašava se u saopštenju.

Vijeće je pozvalo sve aktere političke scene u Republici Srpskoj i novinarska udruženja, akademsku zajednicu i međunarodne organizacije da u narednih 60 dana izvrše dodatne napore kako bi kroz javnu raspravu izmijenili sve sporne odredbe i amandmanima preoblikovali ovaj štetni zakon.

TI BiH:  Javna rasprava može biti iskorištena samo za povlačenje spornih odredbi

Reagovao je i Transparency International koji je naveo da je usvajanje Nacrta izmjena Krivičnog zakona RS kojim se kriminalizuje kleveta i uvreda uvod u otvorenu represiju.

„Uprkos brojnim upozorenjima i argumentovanim kritikama novinara, organizacija civilnog društva i međunarodne zajednice, uključujući i reakcije izvjestilaca Ujedinjenih nacija, Evropske uniju, OSCE-a, Vijeća Evrope i brojnih drugih, vladajući režim usvajanjem Nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakonika RS, uz kršenje procedura kojim se propisuje način pripreme zakona, potvrđuje opasne namjere da stvori zakonske pretpostavke za otvorenu represiju drakonskim kažnjavanjem građana zbog iznesenih stavova i mišljenja“, navodi TI u saopštenju.

Nakon što je stvorena atmosfera linča orkestrirana sa najvišeg vrha izvršne vlasti u kojoj su mete progona bili novinari i aktivisti, dodaju u TI, usvajanjem nacrta KZ RS, potvrđuje se spremnost da se ide korak dalje u procesu beskrupuloznog i sistematskog gušenja prava i sloboda.

Navode da su izmjene zakona sporne i sa proceduralnog aspekta, odnosno njihove legalnosti kao i sa suštinske strane u smislu njihove legitimnosti odnosno javnog interesa.

„Suštinski su predviđene izmjene višestruko sporne i opasne, osim što su neusaglašene sa postojećim zakonskim okvirom, drakonskim kaznama dodatno će se stvoriti atmosfera straha od iznošenja kritike na rad vlasti. Uvođenje slobode govora u domen razmatranja u krivičnom postupku, stvoriće brojne prepreke za rad medijskih kuća u cijeloj BiH, ali će uticati i na slobodu svakog građanina da javno govori ili iznosi bilo kakve informacije i stavove“, dodaje se u saopštenju.

Naglašavaju da odredbe kojim se u KZ RS uvode krivična djela protiv povrede časti i ugleda, ne mogu biti popravljene i unaprijeđene javnom raspravom, te je jedini način da se one potpuno izbrišu.

„Fingiranje javne rasprave isključivo je u funkciji stvaranja privida učešća javnosti u donošenju odluka. Stoga pozivamo predlagače da povuku predloženo rješenje te napominjemo da javna rasprava može biti iskorištena samo za povlačenje spornih odredbi jer svaka kriminalizacija klevete predstavlja veliki korak nazad u zaštiti slobode izražavanja“, poručuju iz Transparency Internationala.