Pehlivanov poslodavac:Vesko Drljača, ministar koji ne reagira na kriminal

Istražujemo

Pehlivanov poslodavac: Vesko Drljača, ministar koji ne reagira na kriminal

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike neće poduzeti ništa po pitanju Senada Pehlivana, prodavača diploma iz Žurnalovog videa, iako je zaposlen u instituciji čiji rad bi Ministarstvo trebalo kontrolisati

Vesko Drljača, ministar koji ne reagira na kriminal

Federalnom ministru rada i socijalne politike Vesku Drljači Žurnal je poslao tri jednostavna pitanja vezana za Senada Pehlivana, prodavača diploma iz Žurnalovog videa. Umjesto konkretnog odgovora Ministarstva, Drljača odgovornost prebacuje na "nadležne organe".

ŽURNAL: Da li će Ministarstvo poduzeti bilo kakve radnje po pitanju Senada Pehlivana, prodavača diploma koji je zaposlen u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidinih osoba, instituciji koja je u vašoj nadležnosti?

KABINET MINISTRA DRLJAČE: Želimo istaći da  Ministarstvo podržava transparentan, legalan i zakonit rad.

ŽURNAL: Molim vas da navedete konkretno koje radnje mislite poduzeti?

KABINET MINISTRA DRLJAČE: Također, snažno podržavamo i rad svih istražnih, pravosudnih i drugih organa koji imaju nadležnost da utvrde odgovornost osoba koje su počinile neka kaznena djela.


ŽURNAL: Senad Pehlivan, po vlastitoj izjavi, član je SBB stranke da li je to razlog izostanka reakcije vašeg ministarstva?


KABINET MINISTRA DRLJAČE:
Sama pripadnost nekoj političkoj opciji ne oslobađa počinitelja odgovornosti od činjenja zakonom nedozvoljenih radnji.


Ukratko federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača neće poduzeti ništa po pitanju Senada Pehlivana, državnog službenika koji  u slobodno vrijeme prodaje diplome, iako je zadužen za nadzor nad radom institucije u kojoj je Pehlivan zaposlen.


Ministar (ne)rada

Izostanak reakcije federalnog ministra Drljače ne treba da iznenađuje. Podsjetimo da Vesko Drljača nije reagovao ni kada je Žurnal otkrio da je Ahmet Baljić na osnovu flasifikovane potvrde o radnom iskustvu imenovan na mjesto direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Godišnji budžet Fonda iznosi oko 17 miliona maraka a za nadzor nad radom ove institucije zaduženo je Ministarstvo rada na čelu sa Veskom Drljačom.

Ministar Drljača nije reagovao ni kada je komisija koju je imenovalo njegovo ministarstvo potvrdila pisanje Žurnala.

Ministar Drljača nije reagovao ni na činjenicu da se u Fondu umjesto osoba sa invaliditetom, zapošljavaju supruge funkcionera i rođaci političara.

Ministar Drljača nije reagovao ni kada su federalni revizori utvrdili da su sredstva Fonda namijenjena zapošljavanju osoba sa invaliditetom dodjeljivana  preduzećima za nabavku sprava za fitness klubove, voća i povrća za prodavnice te materijala za suvenirnice.

Ministar Drljača nije reagovao ni kada je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom isplatio skoro 250.000 maraka poticaja novoosnovanoj firmi CHB iz Sarajeva. Vlasnik firme je Tarik Čengić, brat Irfana Čengića - generalnog sekretara SDP-a. Član komisije za dodjelu sredstava bio je Nerin Dizdar, član Glavnog odbora SDP-a. Visokopozicionirani kadrovi SDP-a poticaje su trošili na automobile, poslovne prostore i kupovinu solarija.

Ministar Drljača nije reagovao ni kada su poticaje Fonda dobile firme u vlasništvu SDA-a kadrova a novac umjesto zapošljavanja osoba sa invaliditetom trošili su na automobile i pokrivanje lošeg poslovanja.

Međutim, činjenice o (ne)radu ministra Drljače nisu spriječile da pred kraj 2018. godine bude proglašen za “najboljeg ministra u Vladi FBiH”. "Prestižnu" nagradu Drljača je dobio od Nezavisnih novina.


(zurnal.info)