DEVET MJESECI ZATVORA U OFSAJDU:Višestruko osuđivani Radika Marić obavlja pet funkcija u domaćem nogometu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

DEVET MJESECI ZATVORA U OFSAJDU: Višestruko osuđivani Radika Marić obavlja pet funkcija u domaćem nogometu

Radika Marić sekretar je Opštinskog Fudbalskog saveza Bijeljina, predsjednik područnog FS Bijeljina, delegat na utakmicama Premijer Lige BiH, član Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske i član Skupštine Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dva puta je osuđivan za kriminal u nogometu!

Višestruko osuđivani Radika Marić obavlja pet funkcija u domaćem nogometu
(foto: pravdabl.com)

Osnovni sud u Bijeljini donio je 31. novembra 2006. godine pravosnažnu presudu protiv Radike Marića i Alekse Petrovića kojom ih osuđuje na kazne zatvora od po tri mjeseca, te novčane kazne  u iznosu od po 1.000 maraka.

Marić je prema presudi zloupotrijebio službeni položaj tako što je kao predsjednik FK „Gorica“ iz Pučila  u dogovoru sa Aleksom Petrovićem  vlasnikom preduzeća za inžinjering i građevinske radove „ABB“ Bijeljina, zatražio da Petrović sačini račun o navodno izvršenim radovima na službenim prostorijama FK “Gorica“ u iznosu od 3.950 KM, iako su odobrena novčana sredstava za tu namjenu bila 10.000 KM.

 

FK "Gorica" iz Pučila nedavno je ugašen i to upravo zahvaljujući Mariću koji i sam potiče iz tog mjesta, tvrdi izvor Žurnala.

Izrečene kazne u trajanju zatvora od po 3 godine, po presudi ovog suda su zamijenjene u novčane kazne u iznosu od po 4.500 KM. Osuđeni Radika Marić i Aleksa Petrović su navedene novčane kazne u iznosima od po 4.500KM i u iznosu od po 1. 000KM u cjelosti platili“  piše u odgovoru Osnovnog suda u Bijeljini. 

Drugu pravosnažnu presudu Osnovni sud donio je 14. 10. 2011. godine, kojom osuđuje Marića zatvorskom kaznom od 6 mjeseci i novčanom kaznom od 15 hiljada maraka. 

Radika Marić je, prema ovoj presudi, u periodu od 2003. do 2006. godine u svojstvu generalnog sekretara Opštinskog fudbalskog saveza, sačinio, potpisao i ovjerio pečatom OFS-a spisak 24 neregistrovana kluba i 4 nepostojeća kluba, na osnovu kojih je iz budžeta Opštine Bijeljina isplaćeno 207.126 KM. U presudi se navodi i to da Marić nije svake godine dostavljao izvještaj o trošenju novca. 

Radika Marić je na kraju potpisao sporazum o priznanju krivice sa nadležnim tužiocem. 


„Osuđenom Radiki Mariću kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci  zamijenjena je novčanom kaznom u iznosu od 18.000 KM“ navodi se u odgovoru Osnovnog suda. 

Dakle, Marić je ukupnu kaznu zatvora od devet mjeseci za kriminalne radnje u fudbalskim organizacijama RS-a zamijenio novčanim kaznama od 22,5 hiljade maraka. Uz dodatne novčane kazne od 16 hiljada KM, platio je kazne u iznosu od 38,5 hiljada maraka. 

S druge strane, u presudi se navodi da je Marić prevarom sa neregistrovanim i nepostojećim klubovima otuđio više od 207 hiljada maraka. 

 

KRŠENJEM STATUTA DO 5 FUDBALSKIH FUNKCIJA

U Statutu NS BiH u članu 19. između ostalog jasno pišu uslovi koje mora ispunjavati soba koja obavlja bilo koju funkciju u NS BiH: 

„Da nije pravosnažno kazneno osuđivan i da se ne vodi u registru osuđivanih lica zbog krivičnog djela učinjenog s umišljajem, za koje mu je izrečena kazna zatvora na 3 (tri) mjeseca i više. Da nije pravosnažno kazneno osuđivan i da se ne vodi u registru osuđivanih lica zbog krivičnog djela iz oblasti sporta, bez obzira na vrstu kaznene sankcije.“ 

Dakle, Mariću je izrečena kazna zatvora veća od tri mjeseca, ali i pored toga je radio kao delegat na utakmicama Premijer lige BiH i bio član Skupštine NS BiH. 

I to nije sve. Fudbalski savez područja „Semberija – Majevica – Birač“ 2001.  godine donio je odluku kojom se Radika Marić briše iz članstva fudbalske organizacije i zabranjuje mu se obavljanje  bilo kakve funkcije u fudbalskom sportu.  

Godine 2006. Fudbalski savez RS kažnjava ga zabranom vršenja svih funkcija (članstvo u organima  FS RS-a i FS BiH, delegat na utakmicama svih stepena takmičenja) u trajanju od dvije godine. 

U Statutu FS RS-a također u članu 19. piše: 

е) Podnijeti dokaz da nema izrečenu diciplinsku sankciju od strane diciplinskog organa FS BiH, FS RS ili PFS, odnosno da se ne vodi u registrudiciplinskih kazni izrečenih za povredu propisa za sledeće diciplinske kazne:

- Zabrana vršenja funkcije u periodu dužem od 3 (tri) mjeseca 

- Smjenjivanje rukovodstva , isključenje iz kluba, ili isključenje fudbalske organizacije . 

I pored brisanja iz članstva fudbalske organizacije i dvogodišnje zabrane vršenja bilo kakvih funkcija u fudbalskim tijelima na nivou BiH, odnosno kršenja Statuta, Marić je nastavio obavljati dužnosti sekretara Opštinskog Fudbalskog saveza Bijeljina, predsjednika područnog FS Bijeljina i člana Skupštine FS RS.  

Za predsjednika FS RS-a Mileta Kovačevića nema ništo sporno što dvostruki osuđenik za kriminal u sportu obnaša sve navedene funkcije:  

- Ako je kazna izvršena i protekao rok zakonske rehabilitacije, i ako je izbrisana kazna, čovjek je čist i može da obnaša sve funkcije u ovoj državi - kaže za Žurnal Kovačević. 

Na Žurnalov telefonski poziv, Radika Marić nam je kratko ljutito odgovorio:

S kojim vi pravom mene to pitate? Vi se obratite onome ko vas je na to uputio. Hvala vam na pozivu! 

Poslije čega je prekinuo vezu.  


Radika Marić (u sredini) na seminaru za delegate Premijer Lige (foto: nfsbih.ba)

Pored brojnog dokazanog kriminala u nogometu, zabrane vršenja svih funkcija u nogometu i brisanja iz članstva fudbalskih organizacija, Radika Marić obavlja pet funkcija u bosanskohercegovačkom fudbalu. Prema kriterijima najvećih fudalskih institucija u državi, ako varate i kradete, to vam dokažu i sve priznate, idealan ste kandidat za povratak na mjesto gdje ste krivična djela i počinili. 

(zurnal.info)