Iskaz oštećene nije dovoljan dokaz za sud:Vladimir Špoljarić oslobođen optužbe za seksualno uznemiravanje

Novosti

Iskaz oštećene nije dovoljan dokaz za sud: Vladimir Špoljarić oslobođen optužbe za seksualno uznemiravanje

Oštećena Pazalja saslušana je krajem februara i tada je izjavila da je od svega oboljela, te da je nakon što je prijavila Špoljarića, degradirana na radnom mjestu

Vladimir Špoljarić oslobođen optužbe za seksualno uznemiravanje

 

Vladimir Špoljarić, privremeno suspendovani predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu, danas je oslobođen optužbe za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje sekretarke suda Enise Pazalje.

Sudija pojedinac Mirsad Strika smatra da Tužilaštvo BiH nije uspjelo dokazati krivično-pravne radnje, te osim tvrdnje same optužene nije ponudilo nijedan dokaz kojim bi to potkrijepili navode iz optužnice.

“Činjenica je da je oštećena saslušana, kao i njeni otac i sestra koji su svoja saznanja crpili iz iskaza oštećene”, stoji, između ostalog, u obrazloženju presude.

Oštećena Pazalja saslušana je krajem februara i tada je izjavila da je od svega oboljela, te da je nakon što je prijavila Špoljarića, degradirana na radnom mjestu. Prvi problem sa Špoljarićem imala je krajem 2018. kada joj je rekao da će je smijeniti “ako ga ne bude slušala”, dok joj je poruke počeo slati u januaru naredne godine. Međutim, nije ih sačuvala jer joj se telefon pokvario.

“Poželio sam te. Hvala što postojiš. Cuko laje, av av… Ja želim da brinem o tebi… Želim da te poljubim… Želim da mi se otvoriš i otvoriš mi svoju dušu” … samo su neke od poruka koje je zaprimila od Špoljarića u periodu od decembra 2018. do polovine 2019.

“Tačkom 1. optužnice navodi se da je optuženi u više navrata oštećenoj upućivao SMS poruke koje su kod nje prouzrokovale uznemirenost”, spomenuto je u obrazloženju presude, te dalje navedeno da za ove radnje Tužilaštvo nije ponudilo nijedan drugi dokaz, osim iskaza oštećene.

Pozivao ju je u kancelariju i govorio da zna da je samohrana majka, te da želi da se brine o njoj. Ona je to uporno odbijala, a jedne prilike je, ispričala je, uhvatio za ruku i pokušao je poljubiti.

Zbog svega ovoga osjećala je strah kada joj zazvoni telefon.

Špoljarić je, što stoji u optužnici, a isto je Pazalja potvrdila i u sudnici, njen lik sa službene fotografije odštampao na šolji i ostavio joj u kancelariji. Dodala je da je zaticala i druge stvari, kao što su bombonijere poredane u obliku srca, te poruka “volim te” u njenom rokovniku.

Sud smatra da nije utvrđeno pod kojim okolnostima je nastala poruka u rokovniku, te da se ne može dokazati da je oštećena iskazivala nelagodu zbog “šolje sa njenim likom”.

Špoljarić joj je, ispričala je Pazalja, prijetio da ne smije nikom ništa da priča jer on ima veze, tako da bi mogla ostati bez posla.

Vidjet ćeš ti svoga boga. Letjet ćeš ti odavde, nećeš više raditi u pravosuđu”, zaprijetio joj je Špoljarić nakon što ga je odgurnula kada je krenuo prema njoj. Nakon toga, tvrdi Pazalja, shvatila je da nema nade i bilo je “ili da pobjegne ili da ga prijavi”.

Međutim, sud je utvrdio da dokazi Tužilaštva u konkretnom slučaju nisu dovoljni da bi se van razumne sumnje utvrdila odgovornost optuženog.

“Oslobađajuća presuda se donosi i u slučajevima kada nije dokazana krivnja optuženog”, zaključio je sudija.

Privremena suspenzija Vladimira Špoljarića bit će na snazi do okončanja i drugostepenog postupka. 

(zurnal.info)