Iznajmljivanje Vijećnice i vožnja žičarom:Za godinu dana poslovanja napravljen gubitak od četvrt miliona maraka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

Iznajmljivanje Vijećnice i vožnja žičarom: Za godinu dana poslovanja napravljen gubitak od četvrt miliona maraka

Javno preduzeće Sarajevo prvu godinu poslovanja obilježilo je gubitkom od četvrt miliona maraka. Najveći trošak novoosnovanog preduzeća su plate i naknade zaposlenih. Za te namjene potrošeno je skoro 400 hiljada maraka

Za godinu dana poslovanja napravljen gubitak od četvrt miliona maraka
FOTO: Adi Kebo

Kada je krajem 2016. godine Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo odluku o osnivanju preduzeća koje će upravljati Vijećnicom i Trebevićkom žičarom pravdali su to, između ostalog, time da Grad Sarajevo nije u sistemu PDV-a, te da se osnivanjem preduzeća stvara pretpostavka i mogućnost  povratka PDV-a. Prema tadašnjoj procjeni Gradske uprave povrat PDV-a iznosio bi dva miliona maraka. Pored ovog prihoda, najavljivali su da će se preduzeće u potpunosti finansirati od prihoda ostvarenih od iznajmljivanja Vijećnice i rada Trebevićke žičare.

“JKP Sarajevo nam je potrebno da bi žičara profunkcionirala te se nadamo da ćemo iz ove ideje izvući maksimalnu dobit”, izjavio je prilikom osnivanja preduzeća Abdulah Skaka.

Godinu dana kasnije, JP Sarajevo 2017. godinu završilo je sa gubitkom od četvrt miliona maraka.  Za prvu godinu poslovanja dobili su 1,5 miliona maraka povrata PDV-a. Taj iznos bio je dovoljan da se spriječi nelikvidnost preduzeća u 2018. godini. Prihoda od iznajmljivanja prostorija Vijećnice nema. Ukupni prihodi preduzeća u 2017. godini iznosili su 386.775 maraka i nisu bili dovoljni čak niti da pokriju troškove zaposlenih. Za plate i naknade zaposlenih potrošeno je skoro 400 hiljada maraka. Gubitak preduzeća u 2017. godini iznosi 259.209 maraka.

Duplo veći broj zaposlenih za duplo veće troškove

Iz Gradske uprave najavljivali su da će u  JKP Sarajevo biti zaposleno između deset i 12 radnika. Godinu dana kasnije broj radnika je dvostruko veći.

Zaključno sa 31.12.2017. godine po ugovoru o radu u Preduzeću je angažovano ukupno 22 radnika, od toga na neodredeno 5 radnika i 17 radnika na određeno vrijeme. Od ukupno 22 zaposlenih 14 radnika je vezano za projekat Trebevićke žičare, od toga 10 direktno i 4 indirektno (služba za ekonomsko-finansijske poslove - 1 radnik, kadrovska služba radnik, IT 1 radnik i marketing odjel - 1 radnik). Dvoje radnika se brinu o higijeni Gradske vijećnice”, navedeno je u Izvještaju o radu JP Sarajevo za 2017. godinu.

Za 22 zaposlena radnika u 2017. godini troškovi su iznosili 396.827 maraka. Od toga na plaće zaposlenih potrošeno je 255.424 maraka. Na naknade po ugovorima potrošeno je 103. 937 maraka dok je za ostale troškove zaposlenih potrošeno 37.466 maraka.U Izvještaju o radu iz JP Sarajevo navodi se da je novim “Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji JP „Sarajevo"  od 09.11.2017. godine sistematizovana i opisana su ukupno 53 radna mjesta”!

Od najavljenog zaposlenja do 12 radnika, u prvoj godini rada zaposlena su 22 radnika, a novim pravilnikom omogućava se zapošljavanje još 31 radnika. Kada je u pitanju zapošljavanje, negativni poslovni rezultat očigledno ne predstavlja problem za upravu JP Sarajevo. 


Rad Skupštine i Nadzornog odbora

U 2017. godini Nadzorni odbor preduzeća obavljao je dužnost u tri saziva. U sva tri saziva članovi NO bili su kadrovi SDA i SBB-a. U 2017. godini održano je ukupno deset sjednica na kojima je doneseno deset odluka i četiri zaključka. U izvještaju o radu Nadzorni odbor pohvalio se da su sve odluke i zaključke donijeli jednoglasno te da nije bilo suprostavljenih mišljenja i stavova.

Skupština preduzeća bila je aktivnija. Motivaciju za aktivniji rad možemo naći u naknadama koje ostvaruju članovi skupštine. Da bi dobili mjesečnu naknadu od 450 maraka članovi skupštine,  u toku mjeseca, morali su održati najmanje jednu sjednicu. U periodu od 13.03. do 31.12.2017.godine održano je ukupno 15 sjednica.

Izvještaj o radu i poslovanju JP Sarajevo za 2017. godinu, na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. maja 2018. godine, usvojen je sa 18 glasova.

(zurnal.info)