Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo:Zašto se nabavka sardina proglašava državnom tajnom?

Istražujemo

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo: Zašto se nabavka sardina proglašava državnom tajnom?

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo, suprotno tvrdnjama direktorice Pekić, ipak zloupotrebljava institut državne tajne u postupcima nabavki robe. Revizori Ureda za reviziju FBiH utvrdili su da se nabavke određenih roba proglašavaju državnom tajnom da bi se izbjegla primjena Zakona o javnim nabavkama

Zašto se nabavka sardina proglašava državnom tajnom?
Direktorica Direkcije za robne rezerve Jelena Pekić

Kada je Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo polovinom marta ove godine zahtjevom za dostavu ponuda pokrenula  nabavku prehrambenih artikala- povrća, mliječnih proizvoda, začina i ribe u vrijednosti 2.075.000 KM ovu nabavku  proglasila je državnom tajnom. Firma Vinojug iz Sarajeva, koja je dobila zahtjev za dostavu ponude uputila je Direkciji za robne rezerve KS žalbu na tendersku dokumentaciju navodeći da se radi o iskorištavanju pandemije korona virusa radi namještanja tendera i izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama.

Da predstavnici firme Vinojug nisu pretjerivali u optužbama prema Direkciji potvrdio je i Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2019. godinu Ureda za reviziju institucija FBiH. Revizori su utvrdili da se nabavke određenih roba proglašavaju državnom tajnom iako to nisu da bi se izbjegla primjena Zakona o javnim nabavkama. Zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama Agencija za javne nabavke BiH podnijela je i krivičnu prijavu protiv direktorice Direkcije za robne rezerve KS Jelene Pekić.

Krajem maja ove godine direktorica Pekić pozvala je Tužilaštvo da istraže i prošlo rukovodstvo jer je i ono koristilo mehanizam državne tajne, ali da ona nije kršila ni Zakon o robnim rezervama niti Zakon o javnim nabavkama. 

Sve dok Zakon o javnim nabavkama tretira termin državne tajne mi se jednostavno moramo toga pridržavati onog momenta kada se ili promijeni Zakon o javnim nabavkama ili se promijeni Zakon o robnim rezervama mi ćemo vrlo rado izaći na tendere po pitanju nabavki koje mi radimo”, kazala je između ostalog direktorica Pekić u maju ove godine.

Izlaganje direktorice Jelene Pekić pred Skupštinom KS

Da direktorica Pekić ne govori istinu, te da nije potrebna izmjena ni državnog Zakona o javnim nabavkama niti Zakon o robnim rezervama ,potvrdili su revizori Ureda za reviziju institucija FBiH. Revizori su potvrdili da je direktorica Pekić  kao i njeni prethodnici kršila Zakon o javnim nabavkama.

"Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama pozivajući se na izuzeće iz člana 10. stav 1. ovog Zakona, iako nema osnova da se sve robe koje nabavlja označe kao  državna tajna. Nismo se uvjerili niti možemo potvrditit da su zakonima u BiH te robe proglašene državnom tajnom", naveli su revizori u Izvještaju o finasijskoj reviziji Kantona Sarajevo.

Direktorica Pekić u Informaciji dostavljenoj Skupštini KS navela je da od polovine juna prošle godine, kada je imenovana za direktoricu Direkcije za robne rezerve, „nastoji da osigura poštivanje osnovnih principa Zakona o javnim nabavkama“. 

Pri svakoj nabavci formira se komsija koja provodi postupak, te ni jedan ugovor od polovine juna 2019. godine nije sklopljen direktno sa jednim ponuđačem na bazi samo jedne ponude. Ova metodologija rada se provodi sa ciljem povećanja nivoa transparetnosti, te efikasnog upravljanja budžetskim sredstvima“, navela je direktorica Pekić.

Ured za reviziju utvrdio je da je samo u pojedinim slučajevima došlo do povećanja konkurentnosti.

Međutim, u slučaju nabavke robnih rezervi za koje je zaključen okvirni sporazum na tri godine ukupne vrijednosti 532.632 KM zahtjev za ponudu dostavljen je samo jednom ponuđaču i upućuje na proizvođača čime nije obezbjeđena konkuretnost. Za nabavku robnih rezervi za koje je zaključen ugovor ukupne vrijednosti u iznosu 425.880 KM, Direkcija za robne rezerve KS pri odabiru ponuđača nije jasno definisala koje uslove treba da ispunjavaju ponuđači i nije zahtjevala dokumentaciju koja potvrđuje ispunjenost zahtijevanih uslova,“ naveli su revizori.


Ugovor je raskinut a dobavljač je tužio Direkciju. Revizori su utvdili da u ovom postupku, pored nepoštivanja Zakona o javnim nabavkama, Direkcija nije advekatno  informisala Vladu Kantona Sarajevo.

Nabavke Direkcije u 2019. godini bile su i predmet budžetske inspekcije. Federalni revizori su naveli da je dio nalaza inspekcije proslijeđen i Agenciji za javne nabavke BiH. Agencija je u aprilu ove godine obavijestila Budžetski inspektorat da je Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu podnijela prijavu kršenja Zakona o javnim nabavkama zbog postojanja elemenata krivičnog djela protiv Direkcije i direktorice Pekić.

Krivična prijava protiv Direkcije i direktorice Pekić podnijeta je zbog nabavke prehrambenih artikala. Direktorica Pekić nastavila je praksu iz 2019. godine da nabavku prehrambenih artikala za javne kuhinje i potrebe Direkcije proglašava državnom tajnom. Podsjetit ćemo javnost da je Žurnal u martu ove godine pisao o nabavci prehrambenih artikala vrijednoj više od dva miliona maraka. Direktorica Pekić čak je i nabavku sardina proglasila državnom tajnom. 

Da ove nabavke nisu državna tajna već svjesno kršenje Zakona o javnim nabavkama potvrdili su i revizori Ureda za reviziju. U izvještaju je navedeno da nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe javnih kuhinja ne predstavljaju robne rezerve već dodatni posao Direkcije koji joj je dat u nadležnost Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona.

Konstatujemo da je Direkcija za robne rezerve određene nabavke izuzela iz primjene Zakona o javnim nabavkama, iako se ne radi o robnim rezervama čiji plan nabavke se smatra državnom tajnom , naveli su revizori.

(zurnal.info)