UGROŽENE BEBE, NEMA OPERACIJA NA GRUDNOJ HIRURGIJI:Zbog Sebije Izetbegović ljekarima upitne licence
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

UGROŽENE BEBE, NEMA OPERACIJA NA GRUDNOJ HIRURGIJI: Zbog Sebije Izetbegović ljekarima upitne licence

Već dvije sedmice obustavljene su sve operacije na Grudnoj hirurgiji, jer nema osnovnih sredstava za rad. Ljekari, kako saznaje Žurnal, već danima sami sebi kupuju rukavice, a nema ni osnovnih medikamenata poput analgetika, sedativa, antibiotika i epruveta.

Zbog Sebije Izetbegović ljekarima upitne licence

Stanje na Kliničkom centru Sarajevo je sve gore.Na Pedijatrijskoj klinici danima već nema plućnog surfaktanta, smjese za olakšavanje disanja prijevremeno rođenoj djeci.

Već dvije sedmice obustavljene su i sve operacije na Grudnoj hirurgiji, jer nema osnovnih sredstava za rad. Ljekari, kako saznaje Žurnal, već danima sami sebi kupuju rukavice, a nema ni osnovnih medikamenata poput analgetika, sedativa, antibiotika i epruveta.

Ljekari ostaju bez licence ?

Direktorica Kliničkog centra Sarajevo Sebija Izetbegović, istovremeno, već dva dana vrši pritisak na ljekare da potpišu saglasnost da se njihov novac, koji je proteklih mjeseci odbijan za članarine u Ljekarskoj komori, bude prebačen za rad kliničke apoteke, potvrdilo je Žurnalu više ljekara. U pitanju je 25 hiljada maraka koje je Izetbegovićeva samovoljno zadržavala na Kliničkom centru, što je i priznala u dopisu koji je nedavno uputila na adresu Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

-Sebija Izetbegović lično obilazi sve Klinike i prijeti ljekarima otkazom ukoliko ne potpišu ovaj dokument. O svemu je obaviještena i Ljekarska komora, potvrdio nam je jedan od ljekara.

Predsjednik Upravnog odbora Ljekarske komore dr Dragan Stevanović izvijestio je sinoć javnost da “u sjeni općinskih izbora direktorica UKCS vrši do sada neviđen mobing nad ljekarima”.

 Vanredna sjednica u Komori

Posljedice ovog pritiska mogle bi biti nesagledive. Naime, prema članu 147. Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH, svi zdravstveni radnici, nakon položenog stručnog ispita obavezno se upisuju kod nadležne komore u registar zdravstvenih radnika i time stiču pravo na izdavanje licence.

Zdravstveni radnik obavlja poslove iz svoje profesije samo u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom kod nadležne komore”, piše u stavu 3 člana 148. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Prema propisima Ljekarske komore Kantona Sarajevo, svi zdravstveni radnici koji ne plaćaju članarinu više od pet mjeseci gube pravo članstva, a samim tim i licencu.

Ukoliko direktorica Sebija Izetbegović nastavi sa svojom dosadašnjom praksom, svi zdravstveni radnici zaposleni na Kliničkom centru sarajevu izgubit će licencu, bez koje, prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, ne mogu obavljati svoje redovne poslove. Zbog ove alarmantne situacije, čelnici Ljekarske komore KS za sutra su najavili vanrednu pres konferenciju.

(zurnal.info)