Ko će kontrolisati policiju:Zvizdićev savjetnik Enes Bezdrob nezakonito izabran za člana Nezavisnog odbora
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Ko će kontrolisati policiju: Zvizdićev savjetnik Enes Bezdrob nezakonito izabran za člana Nezavisnog odbora

U Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH, jasno je navedeno da ne može biti izabran kandidat koji je član neke stranke ili je u posljednje četiri godine bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini

Zvizdićev savjetnik Enes Bezdrob nezakonito izabran za člana Nezavisnog odbora

Unatoč zakonskoj odredbi da član Nezavisnog odbora ne može biti član izvršnog ili zakonodavnog tijela tokom posljednje četiri godine, federalni parlamentarci podržali su izbor Enesa Bezdroba, aktuelnog savjetnika predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije podržao je na posljednjoj sjednici prijedlog da u novi Nezavisni odbor budu izabrani Enes Bezdrob, Amar Hadžiomerović, Sead Bardak, Branimir Orašanin, Mirko Milićević, Zdenko Kovač i Elfada Gutić. Ovaj odbor nadležan je za izbor direktora Federalne policije i praćenje njegovog rada.

Najmanje su dvije sporne stavke ovog izbora. Iako zakon predviđa da dva člana trebaju biti žene, izabrana je jedna. Opravdanje predlagača bilo je da u zakonu piše “trebaju”, a ne “moraju”!? Druga stavka jasno pokazuje političku pozadinu izbora.

PROČITAJU LI ČLANOVI KOMISIJE ZAKON ?

Jedan od izabranih kandidata jeste i Enes Bezdrob, savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića. U Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH, jasno je navedeno da ne može biti izabran kandidat koji je član neke stranke ili je u posljednje četiri godine bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.

Kada sam aplicirao nisam bio savjetnik. Oni su rekli da to nije problem jer se ne radi i upravnom ili nadzornom odboru nekog javnog preduzeća”, rekao je za Žurnal Enes Bezdrob.

To što u trenutku prijave Bezdbrob nije bio Zvizdićev savjetnik, ne umanjuje spornost izbora jer je do aprila 2015. bio savjetnik federalnog ministra unutrašnjih poslova, što je opet eliminirajući faktor. Radna skupina Predstavničkog doma koja je utvrđivala listu kandidata očito nije pročitala zakon ili što je vjerovatnije, zakon im nije bio ni bitan, jer su radili po upustvima iz stranaka.

Komisiji za izbor i imenovanje je samo dostavljena lista radne skupine. Te biografije su nekada sadržavale samo nekoliko rečenica, a sve bez izjava kandidata o eventualnom sukobu interesa. Tako je i izglasano, a ja sam bio protiv,“ tvrdi član komisije Mahir Mešalić.

NOVI DIREKTOR FUP-a BIĆE ČOVIĆEV KADAR ?

Prema tumačenju nekoliko dobro upućenih izvora Žurnala, sve je pripremljeno, da sa ili bez Bezdroba, inače favorita aktuelnog federalnog ministra unutrašnjih polova Aljoše Čampare, izbor narednog direktora Federalne uprave policije bude prepušten HDZ-u BiH, odnosno Draganu Čoviću. Podršku će, tvrde isti izvori, imati u SBB-u. Sam izbor ostalih kandidata, ukazuje da je takav scenario potpuno izvjestan. Čović će tako pored pravosuđa, kontrolisati i federalnu policiju. Iz kojih razloga, zna se….

(zurnal.info)