Republika Srpska

Aćićeva ruka ponovo u budžetu: Novih 90.000 KM za popravke loših projekata

FOTO: Vlada RS
Piše: Žana Gauk

Projekti stanova za izbjegle i raseljene, a u okviru Regionalnog programa zbrinjavanja, ponovo pokazuju nedostatke. Umjesto da odgovorni plaćaju propuste, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije novac za dodatne radove uzima iz budžeta. Nakon odliva 35.000 KM za nepredviđeno polaganje cijevi u Derventi, na red su došle zgrade u Brodu i Gradiški – još 91.047 KM. Ugovori su sklapani direktno.

"Svi ugovori vezani za izgradnju objekata, kao i izvođenje dodatnih radova, usljed nedostataka u projektima, prolaze saglasnost i odobrenja svih partnera u projektu, kako Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, tako i nadležnog nadzornog organa, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, opštine i Razvojne banke Savjeta Evrope, te su isključene bilo kakve nepravilnosti u provođenju javnih nabavki".

Poručio je ovo u onome što je nazvao demanti upućen Žurnalu DNS-ov Marko Aćić, vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, još 23. aprila. Priznao je tako da su projekti za gradnju stanova za izbjegle i raseljene prepuni nedostataka. Umjesto da odgovorni plaćaju propuste, ipak je kao najlakša varijanta ponovo izabrano trošenje budžetskog novca.

Nakon što je za "nepredviđeno" polaganje cijevi i asflatiranje prilaza zgradi u Derventi dao 35.000 KM, ovog puta za objekte u Brodu i Gradiški potrošiće ukupno 91.047 KM. Sekretarijat je pregovarao direktno sa firmama koje je sam odabrao.

Dan prije “demantija” ugovori za dodatne radove za 32 stana u Gradiški, bez obavještenja javnosti, potpisan je sa banjalučkim firmama “Tekton” i “Hidrokop” vrijedni 19.491 KM. Nakon toga, nedostaci na projektu su se pojavili i kod gradnje 15 stanova u Brodu pa je 8. maja, na isti način, potpisan ugovor sa gradačačkim firmama “Belegem” i “Džena”, “Energotehnikom” iz Doboja i “Braćom Mićić” iz Modriče. Vrijednost tog posla - 71.556 KM.

Obrazloženje za oba tender dila – istovjetno!

“Tokom izvođenja građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta sa vanjskim uređenjem u opštini Brod/Gradiška, ustanovljeno je da je neophodno izvesti dodatne radove, koji nisu bili obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i osnovnim ugovorom.”

Ključeve u Gradiški Aćić je pompezno, uz kamere i prigodnu scenografiju sa ikebanama i rolapom Sekretarijata, podijelio 13. maja, 25 godina nakon završetka rata u BiH. 

Stanovi u Brodu useljeni su još u januaru, ali tada lokalni izbori nisu bili raspisani.

DIREKTNI UGOVORI I ZA GRADITELJE “NAJLJEPŠIH OBJEKATA”

Kao što je Žurnal već pisao, ovakvi iznenadni tenderi za nepredviđene radove i, u doba pandemije korona virusa, omiljeni pregovarački postupak bez potrebe da se obavijesti javnost nisu rijetkost kada je u pitanju gradnja stanova za izbjegle i raseljene. Potreba postoji samo da se obavijeste pogodne firme.

Nakon što je gradnja 30 stanova u Derventi 17. januara 2018. godine povjerena teslićkom “Graditelju”, “Radu” i “New Sanatronu” iz Novog Grada, i to za 1.279.624 KM, pandemijske tender olakšice dobro su došle za odliv novih 35.000 KM.

Toliko je koštalo polaganje cijevi u kanal i asfaltiranje pješačkog prilaza jer, prema dokumentaciji, zgrada nije povezana s ulicom. Ni ovi radovi, kao ni gorepomenuti, nisu bili predviđeni osnovnim projektom.

Zato je Vlada RS 25. marta “Graditelju” poslala novi poziv da dostavi početnu ponudu za izvođenje dodatnih, “nepredviđenih” radova. Zanimljivo, ostavila je rok do 2. aprila, ali je završetak posla spremna da čeka četiri mjeseca.

“Tokom izgradnje višeporodičnog stambenog objekta ustanovljeno je da je neophodno izvesti dodatne, nepredviđene radove koji se odnose na zacjevljenje vanjskog kanala, koji prolazi ispred objekta u zoni ulaznog stepeništa, kako bi se obezbjedio pješački prilaz objektima i komunikacija sa ulicom, a koji nisu bili obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i osnovnim ugovorom”, stajalo je u pozivu koji je u posjedu Žurnala.

Da bi hitnost postupka bila opravdana potrudio se i protivpožarni inspektor koji je, prema navodima Vlade, zahtijevao da ovaj problem bude riješen u momentu kada je izdavao protivpožarnu saglasnost neophodnu za tehnički prijem objekta. Firme su već 8. aprila odabrane za posao, a ponuda je bila tek 13 maraka jeftinija od procijenjene vrijednosti.

Inače, ključevi za 30 porodica svečano su, uz pompu, kamere i narodne nošnje, podijeljeni 12. februara. Prethodnih 25 godina novi stanari živjeli su u alternativnim smještajima.

U gradnji za izbjegle i raseljene, a u okviru Regionalnog projekta stambenog zbrinjavanja, “Graditelj” se našao i u Doboju i Prnjavoru. U gradnji 135 stanova u Doboju pomagao mu je Borko Đurić sa “GP Krajinom”, te “New Sanatron” i “Termotehnika”. Posao je bio vrijedan 7.734.865 KM. U Prnjavoru “Graditelj” je 14 stanova gradio po cijeni 717.447 KM.

Nakon što se “Graditelj” našao na listi kompanija koje su u vremenu privatizacije označene za prodaju, radnici su kreditom otkupili akcije. Potom su, kazao je vlasnik današnjeg “Graditelja” Milorad Vuković, nastavili da grade “najljepše objekte u našoj državi”.

Zanimljivo, institucije su ih pozivale kada su u pitanju bili mnogi vrijedni projekti – izgradnje sudova, obnove škola, gradnja stanova za boračku populaciju, crkava… “Graditelj” je postao i poslovni partner ruskog “Gazproma”, za kojeg je gradio više benzinskih pumpi. Firma je bila angažovana i za radove u Termoelektrani Stanari. 

Takođe, i za “New Sanatron” svojevremeno se zauzimala vlast. Predsjednik Vlade RS Aleksandar Džombić tokom 2012. godine izjavio je da će porazgovarati sa direktorima javnih preduzeća u RS da bi utvrdio zašto na tenderima domaće kompanije ne mogu plasirati proizvode, nego se ugrađuju uvozni. Željka Krpić, vlasnica firme, žalila se na nelojalnu konkurenciju.

(zurnal.info)