Zdravstvo

BOLNICA U NOVOJ BILOJ BEZ KONTROLE: Samovolja direktora, zapošljavanje bez konkursa, javne nabavke po dogovoru

Doktor Čović, s makazama
FOTO: vitez.info
Piše: Branka Mrkić-Radević

U Hrvatskoj bolnici “Dr fra Mato Nikolić” Nova Bila revizija je utvrdila brojne propuste poslovanja u 2019. godini. Zapošljavano je bez konkursa, zakon se kršio i u javnim nabavkama, a nema ni interne revizije

Velimir Valjan direktor je Hrvatske bolnice “Dr fra Mato Nikolić” Nova Bila već treći mandat. Vijećnik je u Općinskom vijeću Travnik od 2016., kada je kao član Hrvatske koalicije za Travnik (HDZ, HDZ 1990, HSS Stjepan Radić) dobio najveći broj glasova.

U Općini Travnik Valjan je i zamjenik predsjednika Komisije za izbor i imenovanja.

Ured za reviziju institucija u FBiH revidirao je poslovanje bolnice u prošloj godini i ustanovio brojne propuste.

Direktor Valjan prošle godine zapošljavao je mimo zakona i bez konkursa, kršio zakone u procedurama javnih nabavki, preferirao određene dobavljače, a bolnica je propustila i da donese važne strateške dokumente, formira odjel za internu reviziju, iako je to po zakonu bila obavezna.


POSUDIŠ APARAT, PRODAŠ REAGENSE

Ured za reviziju dokumentovao je kako se i u bolnici u Novoj Biloj provodi praksa na koju su mediji godinama upozoravali: zdravstvenoj ustanovi pokloni se ili na korištenje da aparat, ali se ista institucija pritom obaveže da će potrošni materijal i reagense nabavljati od određenog proizvođača/distributera.

U slučaju ove bolnice, uređaji nisu poklonjeni, nego ustupljeni na korištenje: analizatori, printer, apparat za doziranje sredstava za čišćenje. 

Javne nabavke (oko tri miliona KM) nisu planirane detaljno, već uopćeno, što je ostavilo mnogo prostora za netransparentne ugovore.

Značajan dio izdvojenih sredstava potrošen je upravo na reagense posuđenih aparata. Princip je jednostavan i provjeren: određena kompanija posudi/donira aparat zdravstvenoj ustanovi, a zahvalna bolnica narednih decenija reagense i potrošni materijal kupuje upravo od tog dobavljača/proizvođača. Ugovorom se precizira obaveza te kupovine pa se naknadno uopće ne raspisuju javni pozivi i oglasi za nabavku reagensa i potrošnog materijala. Tako donator ili proizvođač imaju ekskluzivno pravo prodaje materijala, ali i servisiranja aparata, toj zdravstvenoj ustanovi. 

U 2019. bolnica je najvrednije ugovore zaključila sa dobavljačem Melcom i to bez provedenog postupka javne nabavke. Upravo je Melcom 2014. na korištenje dao opremu na korištenje a bolnica se obavezala da će od ove firme kupovati reagense (originalni Abbot reagensi). Ovo partnerstvo rezultiralo je time da je bolnica u prošloj godini za medicinski potrošni materijali Abbot reagense Melcomu uplatila 305 hiljada KM.

Podsjetimo da je upravo kompanija Melcom jedan od omiljenih dobavljača dugogodišnjeg direktora Sveučilišne bolnice Mostar Ante Kvesića. Žurnal je pisao o brojnim ugovorima koje direktor Kvesić sklapa sa svojim prijateljem, kako je sam priznao, direktorom kompanije Melcom Matom Čujićem.  

Na ovaj način direktori bolnica mogu direktno pogodovati odabranim dobavljačima. 

Ostalim dobavljačima bolnica je pogodovala tako što je sklopljen ugovor za kupovinu lijekova u vrijednosti od blizu 80 hiljada KM. U konačnici, iznos je porastao na čak 180 hiljada KM i to bez postupka javne nabavke: više od 100 hiljada KM iznad planiranog iznosa. Ovi lijekovi kupljeni su od kompanije Inel. 


NEZAKONITO ZAPOŠLJAVANJE

Izmjenama i dopunama Zakona o radu precizirano je da je javni oglas za prijem u radni odnos u javnim institucijama obavezan. Bolnica u Novoj Biloj prošle godine, samo na osnovu odobrenja direktora i bez ikakve procedure zapošljava 20 osoba: 14 na određeno šest na neodređeno radno vrijeme.

Unutrašnja kontrola poslovanja u bolnici nije to mogla uočiti jer nije adekvatna. Osim nepostojanja interne revizije, uočeno je da nema kontrole nad radom jedinica u ustanovi:

- Bolnica nije vršila nadzor nad radom svojih organizacionih jedinica, nije donijela akt o unutrašnjem nadzoru, kao ni godišnji plan ni program provođenja unutrašnjeg nadzora za 2019. koji je bila dužna dostaviti nadležnom kantonalnom ministarstvu.

Osim nezakonitog zapošljavanja 20 osoba, prošle godine bolnica je angažovala 36 osoba za različite usluge (24 doktora medicine specijalista, devet stomatologa i tri osobe angažovane za druge usluge). Za angažovanje ljekara nije raspisivan javni oglas pa nije jasno na osnovu kojih kriterija su birani vanjski saradnici. Poslovi za koje su angažovani utvrđeni su sistematizacijom radnih mjesta u bolnici. Ovi ugovori bolnicu su u protekloj godini koštali 234 hiljade KM:

Nije nam prezentovana dokumentacija o načinu izbora doktora za pružanje specijalističkih usluga sa kojima su zaključeni ugovori, niti je bolnica vršila javno oglašavanje za njihovo angažovanje. Smatramo da nisu ispunjeni uslovi za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima propisani članovima 166. i 167. Zakona o radu, jer se radi o sistematizovanim poslovima za koje se zaključuju ugovori o radu na određeno ili neodređeno vrijeme - navodi se u izvještaju.

Ozbiljne zamjerke revizija je uputila i na popis opreme, te način knjiženja prihoda, uz opasku da jedno od značajnih knjiženja (amortizaciju od skoro pola miliona KM za donirana sredstva) nije odobrio Upravni odbor, već su obavljena po nalogu direktora. 

Bolnicu često posjećuje i predsjednik HDZ-a Dragan Čović. Zadnji put u aprilu ove godine. Prošle godine Čović je svečano otvorio Šestu lamelu, finansiranu uglavnom sredstvima Hrvatske vlade:

- Vlada RH na čelu s predsjednikom Plenkovićem, slijedeći dr. Tuđmana, čini isto: ispunjava obećanje i šalje poruku Hrvatima Lašvanske doline da nisu i da nikad neće ostati sami! - poručio je tada državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH (i član Predsjedništva HDZ-a) Zvonko Milas.

Od 2018. osnivačka prava i obaveze nad zdravstvenim ustanovama preuzela je Skupština SBK.

U 2019. bolnica je ostvarila oko 13 miliona KM prihoda. Najveći dio došao je od ZZO SBK – skoro 12 miliona.

Iako direktor bolnice ima obavezu tromjesečno podnositi izvještaj o poslovanju Upravnom odboru, Veljan je u 2019. UO uputio samo jedan zbirni izvještaj.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Hrvatska bolnica Dr fra Mato Nikolić Nova Bila, Melcom, Velimir Valjan