Iz žurnalizma u aktivizam:10 PREPORUKA ŽURNALA: Kako zaštititi državnu imovinu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Dossier

10 PREPORUKA ŽURNALA: Kako zaštititi državnu imovinu

Iako svjesni da s ovim izlazimo iz žurnalizma i ulazimo u aktivizam, napravili smo listu od deset preporuka koje bi, ukoliko bi bile provedene u praksi, mogle zaustaviti ili bar značajno smanjiti neodgovorno trošenje javnog novca

10 PREPORUKA ŽURNALA: Kako zaštititi državnu imovinu
FOTO: ekspresno.info

Proteklih nekoliko mjeseci novinari Žurnala su istraživali revizorske izvještaje o nepravilnostima u radu institucija Bosne i Hercegovine.

U mnogim slučajevima dokazali smo bezobraznu rastrošnost ovdašnje vlasti a u nekim od njih pronašli i objavili dovoljno materijalnih dokaza za pokretanje krivične odgovornosti.

Radili smo intervjue sa svim uključenim stranama - revizorima, tužiocima, parlamentarnim komisijama, poimenično prozivali najveće prekršioce zakona i rastrošnike, skretali pažnju javnosti na najbizarnije i najbezobraznije slučajeve rasipanja javnog novca i državne imovine.

Na žalost, i pored svega učinjenog do danas niti jedan slučaj nije procesuiran na ovdašnjim sudovima niti je ijedan tužilac, na bilo kojoj razini pokazao interes da zaštiti državnu imovinu.

Iako svjesni da s ovim izlazimo iz žurnalizma i ulazimo u aktivizam, napravili smo listu od deset preporuka koje bi, ukoliko bi bile provedene u praksi, mogle zaustaviti ili bar značajno smanjiti neodgovorno trošenje javnog novca. Mi smo svoje uradili, na redu su ostale institucije. Svakom njegova savjest...


 

10 preporuka Žurnala

1. U okviru svake institucije i javnog preduzeća donijeti individualni plan borbe protiv korupcije, sa jasno definisanim konkretnim obavezama, preciznim rokovima i osobama odgovornim za njihovo provođenje.

2. Ojačati  interne kontrole unutar svake institucije i javnog preduzeća kao i njihovu nezavisnost u odnosu na rukovodni kadar, kako bi mogle djelovati preventivno i upozoriti na vrijeme na nenamjensko trošenje sredstava.

3. Regulisati zakonom pitanje odgovornosti čelnih ljudi u slučajevima nenamjenskog trošenja i prekoračenja budžetom odobrenih sredstava i predvidjeti adekvatne sankcije.

4. U nadležnim parlamentima razmatrati revizorske izvještaje prije usvajanja budžeta za narednu godinu, te u slučajevim kada je utvrđeno nenamjensko trošenje ili probijanje predviđenih iznosa troškova, u budžetu za narednu godinu smanjiti sredstva takvim institucijama za iznos prekoračenja u prethodnoj godini, uz utvrđivanje odgovornosti čelnih ljudi.

5. Na osnovu sveobuhvatne analize utvrditi dugoročne potrebe i isplativost zakupa prostora za smještaj institucija u odnosu na kupovinu ili izgradnju objekata.

6. Donijeti pravilnike na svim nivoima vlastima kojima bi se precizno definisali maksimalna visina i precizni kriteriji za korištenje sredstava reprezentacije, ko i kada ima pravo na korištenje reprezentacije, do kog iznosa i šta se može smatrati izdacima za reprezentaciju. U slučaju prekoračenja troškova reprezentacije predviđenih budžetom, za iznos prekoračenja umanjiti ovu stavku u budžetu za narednu godinu uz utvrđivanje odgovornosti za probijanje budžetskog okvira.

7. Donijeti pravilnike o nabavci i korištenju službenih automobila na svim nivoima vlasti i za svaku instituciju pojedinačno, kojima bi se precizno definisale potrebe za službenim automobilima, njihov broj i vrsta za svaku instituciju pojedinačno, način nabavke. te pod kojim uslovima se mogu koristiti usluge taxi prevoznika i iznajmljivati automobili za službene potrebe. Precizno definisati ko ima pravo na korištenje službenog automobila, kada i u koje svrhe i predvidjeti sankcije za neosnovano korištenje.

8. Donijeti u svim institucijama pravilnike o službenim putovanjima, kojima bi se precizirali kriteriji po kojima se odobravaju službena putovanja i njihova opravdanost, kao i prateći troškovi prevoza i smještaja, kako za službena putovanja u zemlji tako iu inostranstvu.

9. Jasno definisati pravila u javnim institucijama za angažovanje radnika po ugovoru o djelu, koliko je takvih radnika realno potrebno, zbog čega, na koji period, na kojim poslovima, maksimalno trajanje takvog angažmana,  profil kadrova koji će se angažovati na takav način te visinu njihove plate.

10. U zakonu o javnim nabavkama ograničiti mogućnost za sklapanje ugovora direktnom pogodbom uz jasno preciziranje pod kojim uslovima se izuzetno može ići na metodu direktne pogodbe umjesto javnog tendera.

(zurnal.info)