Prvostepena presuda Općinskog suda:Ahmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Prvostepena presuda Općinskog suda: Ahmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda

Bivši uposlenik Fonda Samir Krivić i njegov kolega Risto Nišić dokazali su da je Ahmet Baljić nezakonito izabran za direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Krivić je dobio otkaz, a Ristić savjet od premijera Fadila Novalića - zaštitu svojih prava potražite od pravosudnih organa. Za to vrijeme Ahmet Baljić ostaje direktor institucije koja na godišnjem nivou raspolaže sa oko 17 miliona maraka

Ahmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda
FOTO: fond.ba

Općinski sud u Sarajevu 31.1.2018. godine donio je prvostepenu presudu u predmetu Huse Sarića, jednog od kandidata na konkursu iz 2015. za izbor direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI), kojom se poništava Odluka Upravnog odbora Fonda o imenovanju Ahmeta Baljića za direktora zbog nezakonitosti u izbornoj proceduri. Prije donošenja prvostepene presude Općinskog suda, Komisija za nadzor nad zakonitošću rada Fonda  provjeravala je imenovanje Ahmeta Baljića na mjesto direktora Fonda.

Rezultati - prema aktu Porezne uprave FBiH podaci o radnom iskustvu Ahmeta Baljića znatno se razlikuju od onih navedenih u potvrdi koju je predao na konkursu za izbor direktora. Pored toga, nije primjenjivan Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI,te nisu ispoštovane odredbe zakona, javnog konkursa i Poslovnika o radu komisije za imenovanje.

Skrivanje dokaza


Prvi put je na nezakonitosti prilikom imenovanja Ahmeta Baljića za direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom upozorio 2015. godine tadašnji ministar rada i socijalne politike Milan Mandalić

U dopisu Vladi Federacije BiH Mandalić je 18.5.2015. godine tražio poništenje prethodne saglasnosti Vlade FBiH na imenovanje Ahmeta Baljića za direktora Fonda.

Imajući u vidu da je pomenuti Javni konkurs osporen od sva tri preostala kandidata koji su ispunili tražene uslove konkursa, pored kandidata koji je imenovan na oglašenu poziciju, kao i činjenicu da su u toku konkursne procedure utvrđeni značajni propusti u
smislu povrede važećih zakonskih i podzakonskih propisa, pri čemu je i sama Vlada FBiH, postupajući u zabludi, dala saglasnost na prijedlog imenovanja od strane neovlaštenog lica, predlažemo donošenje zaključka kojim će se ista saglasnost poništiti
”, naveo je Mandalić.


Mandalić je upozorio Vladu da u samom postupku izbora direktora postoji niz nedostataka formalnog i materijalnog
 karaktera, te da je nejasan stav kako Komisije tako i Upravnog odbora, da se na mjesto direktora, suprotno svim važećim propisima predloži i imenuje lice koje nije osoba sa invaliditetom.

Rodbinske veze za stranačke fotelje

Nakon što je Žurnal objavio tekst o Samiru Kriviću koji je nakon što je ukazao na korupciju u Fondu dobio otkaz, a njegov kolega Risto Nišić degradiran na poslu, Komisija za izvršavanje nadzora nad zakonitošću rada Fonda provjeravala je imenovanje Ahmeta Baljića.

Podsjetimo, Žurnal je u maju prošle godine objavio dokumentaciju prema kojoj Ahmet Baljić nije ispunjavao uslove konkursa za izbor direktora Fonda jer nije imao pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama.
U novembru prošle godine, Komisija za izvršavanje nadzora nad zakonitošću rada Fonda provjerava imenovanje Ahmeta Baljića.

- Radno iskustvo na poslovima rukovođenja gosp. Baljić je dokazivao Potvrdom broj 0073/15, izdatom 09.01.2015. god., koju mu je izdao poslodavac SEKURITAS BH d.o.o. Sarajevo, kojom se tvrdi da isti ima potrebno radno iskustvo na poslovima "rukovodioca pravne službe" u ukupnome trajanju od 5 godina,11 mjeseci i 8 dana. Iz zapisnika komisije vidljivo je da je ista vršila provjere ispunjavanja ovoga kriterija (iskustvo na poslovima rukovođenja) za druge kandidate, ali ne i za gosp. Baljića”, navodi se u zapisniku Komisije.

Konkursna komisija nije provjeravala podatke Ahmeta Baljića ali jesu njegovi protukandidati na konkursu. Risto Nišić, jedan od kandidata na konkursu za izbor direktora Fonda, u martu prošle godine govorio je za Žurnal o nepotizmu u Fondu ali i nepravilnostima prilikom izbora direktora. Komisija za nadzor nad radom Fonda potvrdila je pisanje Žurnala, navodeći da se, prema aktu Porezne uprave FBiH, podaci o radnom iskustvu Ahmeta Baljića znatno razlikuju od onih navedenih u potvrdi koju je predao na konkursu za izbor direktora.

Tim se aktom potvrđuje da je gosp. Baljić obavljao rukovodnu funkciju "direktor područne službe" u Agenciji za zaštitu ljudi i imovine SEKURITAS d.o.o. Mostar - podružnica Široki Brijeg, dvije godine, osam mjeseci i dvadeset dva dana i to na po četiri sata dnevno“, naveli su iz Komisije.
Pored te činjenice Komisija je utvrdila da prilikom izbora Ahmeta Baljića nije primjenjivan Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, te da se nisu ispoštovale odredbe zakona, Javnog konkursa i Poslovnika o radu komisije.

U pogledu ispunjavanja uslova koji se odnose na potrebno radno iskustvo na rukovodećim poslovima postoji neslaganje između potvrde koju je u sklopu procedure izbora dostavio kandidat Ahmet Baljić i zvaničnog akta Porezne uprave FBiH iz koga proizlazi kako imenovani nije imao javnim konkursom traženo radno iskustvo na rukovodnim poslovima”, zaključili su iz Komisije.

Upravni odbor štiti direktora

Vlada FBiH je na 108. sjednici od 21.3.2018. godine izdala  šturo saopćenje navodeći da Upravni odbor Fonda treba da postupi u skladu sa preporukama Komisije.

Vlada FBiH se upoznala sa izvještajem Komisije za izvršavanje nadzora nad zakonitošću rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH od 28.2.2018. godine, te zadužila Upravni odbor ovog fonda da postupi u skladu sa svojim ovlaštenjima i preporukama Komisije”, navedeno je iz Vlade FBiH.
 

Iako Upravni odbor Fonda ima zakonsku mogućnost da smijeni direktora Baljića odlučili su da neće poduzeti ništa dok se ne okončaju sudski postupci koji se vode po ovom pitanju. Posjećamo da su Risto Nišić i Samir Krivić podnijeli privatne tužbe protiv Fonda kao i krivične prijave protiv Ahmeta Baljića.

Dok se vode privatne tužbe Ahmet Baljić će i dalje ostati direktor Fonda, a Samir Krivić bez posla. Baljiću mandat ističe 2019. godine, a pravdu ko želi, po savjetu premijera Novalića, neka traži na sudu.
(zurnal.info)