:BiH od EU dobila 39 miliona eura za borbu protiv ekonomske krize
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

EU

BiH od EU dobila 39 miliona eura za borbu protiv ekonomske krize

BiH od EU dobila 39 miliona eura za borbu protiv ekonomske krize

"Ova sredstva bit će iskorištena za finansiranje infrastrukturnih projekata i projekata povećanja iznosa osiguranih depozita te za potporu malim i srednjim preduzećima", kazao je Vrankić.

Konkretno, sredstva će biti raspoređena na: promociju ključnih izvoza - pomoć malim i srednjim preduzećima (dva miliona), željeznički koridor 5-C (devet miliona), Mahovljansku petlju (pet miliona), Bijeljina vodovod i kanalizaciju (3,5 miliona), Vode i sanitacija FBiH (12 miliona), Vodovod Banja Luku (milion), HE Doboj (5,5 miliona) te potporu Agenciji za osiguranje depozita (milion eura).

Vrankić je dodao da od Komisije očekuje i pripremu finansijskog sporazuma za drugi dio IPA 2009. od 41,5 miliona eura bespovratnih sredstava.

"Finansiranje kroz infrastrukturu je najbolji vid pomoći ekonomiji BiH", kazao je Vrankić.

BiH će i u 2010. raspolagati iznosom od 51 milion eura koji će kao grant biti osigurani iz IPA fonda, a ponovo u vidu Paketa za suzbijanje posljedica ekonomske krize.

U izjavi za medije, Kourkoulas je istakao da će danas potpisani Sporazum osigurati pomoć BiH u vremenima ekonomske krize te da je ovaj grant svojevrsni okidač za značajno finansiranje u BiH u formi zajma, a koje će osigurati međunarodne finansijske institucije.

"Već jučer je Vijeće ministara Evropske unije odobrilo BiH mikrofinansijsku pomoć u formi zajma od 100 miliona eura za 2010., a što predstavlja potporu stand-by aranžmanu s MMF-om. Ovaj iznos će BiH biti dostupan ukoliko se ispune svi uvjeti MMF-a", kazao je Kourkoulas.

(FENA)