Zavod zdravstvenog osiguranja KS:Borba protiv korupcije internog revizora Kosovca
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Zavod zdravstvenog osiguranja KS: Borba protiv korupcije internog revizora Kosovca

Glavni interni revizor ZZO KS-a Muamer Kosovac zaposlen je preraspodjelom kadra iz MUP-a KS u ZZO KS. Njegovom ocu UO ZZO KS odobrio je refundaciju sredstava za liječenje. Novi UO ukinuo je praksu da ovo tijelo donosi takve odluke. Muamer Kosovac blizak je sa vanjskim revizorima koji revidiraju rad Zavoda

Borba protiv korupcije internog revizora Kosovca
Muamer Kosovac (treći s desne strane)

Kada su privatne revizorske kuće provjeravale poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja KS kao značajan za finansijske izvještaje izračunali su iznos od 15 miliona KM. Svaka eventualna neregularnost manja od toga, za njih je bila – beznačajna. 

Žurnal je već pisao o tome kako revizori nisu našli nijednu zamjerku u finansijskim izvještajima Zavoda, iako je samo godinu ranije Ured za reviziju institucija FBiH dao negativno mišljenje u svom izvještaju. Na način na koji je provedena revizija, rokove, nalaze, i komentare, u ZZO KS nije bilo primjedbi. Primjedbe nije imao ni glavni interni revizor Zavoda Muamer Kosovac

Znao je vjerovatno kako temeljito rade njegove kolege iz revizorskih društava Perla i Revsar, koje su obavljale reviziju, jer je Kosovac sa njima u Upravnom odboru  Udruženja internih revizora BiH. Alma Delić i Ankica Kolobarić, koje zastupaju ovo udruženje i članice su UO, učestvovale su u reviziji poslovanja Zavoda u okviru kuća Perla i Revsar kao osnivačice i članice uprave. 

Muamer Kosovac u Udruženju internih revizora predsjednik je Komiteta za etiku. Zajedno sa kolegicom Almom Delić (Revsar, Perla, interni revizori, Udruženje za forenzičku reviziju), Muamer Kosovac učestvuje u radu Škole za forenzičku reviziju pri Udruženju forenzičkih revizora. 

"Preraspodjela kadra" iz MUP-a u ZZO

Na poziciju glavnog internog revizora u ZZO KS Muamer Kosovac došao je u vrijeme mandata bivšeg direktora Samira Turkovića, gdje je, prema zvaničnom dokumentu ZZO-a KS-a, primljen “preraspodjelom iz MUP-a KS-a” u ZZO KS! Potpuno je nejasno šta je bilo uporište za ovu preraspodjelu između dvije nepovezane institucije. U Kantonalnom MUP-u bio je rukovodilac antikorupcionog tima. 

Član je Tima Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije. Mjesečna naknada za ovo članstvo je 300 KM. 

Pored rada u Zavodu, članstva u etičkom komitetu u udruženju revizora, forenzičkih revizora, članstva u antikorupcionom timu Vlade, Kosovac je u julu 2017. godine imenovan za predsjednika Skupštine KJKP Vodovod i kanalizacija. U martu 2019. Kosovac i ostali članovi Skupštine ViK-a podnose ostavke. 

 NOvac za liječenje bliskih srodnika

U februaru 2018. godine Zavod zdravstvenog osiguranja u jednom ekspresnom postupku odobrava refundaciju troškova za liječenje u inostranstvu.  Korisnik, otac glavnog revizora Muamera Kosovca, Zavodu se obratio 14. februara. Već 26.2. Upravni odbor odobrava povrat novca korisniku u iznosu od oko 18 hiljada KM.Sa kolegama revizorima (prvi slijeva)

U odluci koju potpisuje tadašnji predsjednik UO Hamid Milak poziva se na Zakon o zdravstvenom osiguranju KS i Statut ZZO-a KS, član 17. U članu 17 nigdje se ne precizira da je posao UO da odlučuje o naknadama korisnicima za liječenje u inostranstvu. 
Hamid Milak za Žurnal kaže kako to nije neuobičajena procedura, te da je UO u ovakvim situacijama odlučivao na osnovu internog pravilnika o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima ZZO KS. Ovaj pravilnik nije objavljen u službenim glasilima. Nema ga ni Muamer Kosovac, glavni revizor Zavoda. Nije želio detaljnije razgovarati o ovoj temu. Rekao je kako je njegov otac uplaćivao osiguranje, kao i mnogi drugi osiguranici. 

Novi Upravni odbor ZZO KS ukinuo je mogućnost odlučivanja o refundaciji sredstava za liječenje u inostranstvu. Shvatili su da za to nemaju uporište u Statutu pa ovo tijelo vise nece donositi slicne odluke. 

Novinari Žurnala tražili su od Kliničkog centra UNSA izjašnjenje o tome da li je stručni konzilij izdao potvrdu kako ovom pacijentu treba liječenje u inostranstvu. Odgovor je još uvijek “na autorizaciji”. 

Miljenik direktora Turkovića

Dio zahtjeva za liječenje u inostrasntvu manji od 10 hiljada KM, pojašnjava Hamid Milak odobrava Komisija Zavoda. Iznos viši od toga ide na UO. 

U 2018. Godini Komisija za odobravanje pomoći za liječenje u inostranstvu primila je 56 zahtjeva za reefundaciju troškova za liječenje u inostranstvu. Pozitivno su riješena 22. 

O poklonima koje je Kosovac dobijao od tadašnjeg direktora Samira Turkovića već se pisalo. Direktor Turković 2018. je sebi poklonio iPhone, a Muameru Kosovcu i Fikretu Jonuzu, rukovodiocu Odjela za medicinske poslove, Samsung Galaxy S7 i S5. 

(zurnal.info)