Kontejneri za tuširanje i WC:Civilna zaštita za NATO vježbu u Tuzli potrošila 600 hiljada maraka!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Kontejneri za tuširanje i WC: Civilna zaštita za NATO vježbu u Tuzli potrošila 600 hiljada maraka!

Spektakularna NATO vježba u Tuzli koju su organizovali Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i NATO koštala je vrtoglavih 1,5 miliona KM. Međutim ono što je nepoznato javnosti je da je Federalna uprava civiline zaštite potrošila na ovu vježbu 582.624, 90 KM

Civilna zaštita za NATO vježbu u Tuzli potrošila 600 hiljada maraka!
FOTO: fucz.gov.ba

Spektakularna terenska NATO vježba "BiH 2017" u Tuzli koju su organizovali Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i NATO Euroatlantski centar za koordinaciju djelovanja u katastrofama (EADRCC) koštala je 1,5 miliona KM. Pola od tog iznosa finasirao je NATO, 40 posto država BiH i 10 posto Vlada Tuzlanskog Kantona. 

Međutim ono što je nepoznato javnosti je da je Federalni štab civiline zaštite zajedno sa Ministarstvom finansija FBiH  odobrio Federalnoj upraviciviline zaštite da potroši na ovu vježbu 582.624, 90 KM. 

Od ovog iznosa više od 188 hiljada maraka potrošeno je na kontejnere za tuširanje sa kompletnom opremom, 170 hiljada plaćeno je za kontejnere za WC sa pratećom opremom, više od 162 hiljade na spremnike i pumpu za zbrinjavanje otpadnih voda i 34 hiljade za kontejnere za smještaj ljudi i magacinski prostor. Za sve navedeno radi se o procijenjenoj vrijednosti bez PDV-a. Vrijednost sa PDV-vom iznosi 650 hiljada maraka. 

U FUCZ-u se očigledno mnogo izmjenjuje i dopunjava kada su u pitanju javne nabavke, pa su sva pomenuta sredstva dodijeljena firmi HYDRO-METAL nakon pete izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu.  Osnivač firme HYDRO-METAL je ANS Drive, a vlasnik Kasim Gadžo. Inače firma ANS drive dugogodišnji je finansijer Stranke Demokratske Akcije (SDA). Onda i ne čudi povezanost sa direktorom Fahrudinom Solakom i SDA o čemu je Žurnal i ranije pisao. 


Ministrica finansija FBiH Jelka Miličević nedavno je izjavila da se na posebnom računu trenutno nalazi 21 milion maraka. Ova sredstva se mogu koristiti samo u slučaju elementarne nepogode na području Federacije. A samo mjesec dana kasnije ministrica Miličević zajedno sa Federalnim štabom civiline zaštite odobrila je  FUCZ-u više od pola miliona maraka za NATO vježbu upravo sa tog računa.

Stotine hiljada maraka budžetskog novca potrošeno je na kontejnere i ostalu opremu. Isti kontejneri na internet stranicama koštaju mnogo jeftinije, pa se dovodi u pitanje ogromna suma koju je FUCZ na čelu sa direktorom Fahrudinom Solakom potrošio za nabavku opreme. 

Izvor Žurnala tvrdi da FUCZ već ima na desetine kontejnera, da je kupovina novih bila nepotrebna te da se iza svega kriju lični interesi direktora Solaka i njemu bliskih ljudi. 

Sredstva na računu posebne naknade prikupljaju se od građana Federacije. Od plate svakog građanina 0,5% ide na pomenuti račun u skladu sa članom 179. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. 

U skladu sa „Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća„ nadzor nad provođenjem ove odluke vrši Federalna uprava civilne zaštite u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija. 

Žurnal je i ranije pisao o trošenju novca na privatne izlete, o macolama od pet hiljada maraka, te o nenamjenskom trošenju novca FUCZ-a. Sve ostaje na nadležnim institucijama, koje bi se morale ozbiljnije pozabaviti radom Federalne uprave civilne zaštite, a od kojih barem za sada nema konkretnijih rezultata.

(zurnal.info)