Proces protiv Emdžada Galijaševića:Da li druženje na sutkinjinoj vikendici ometa pravdu?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Proces protiv Emdžada Galijaševića: Da li druženje na sutkinjinoj vikendici ometa pravdu?

Postupajuća sutkinja u predmetu Emdžada Galijaševića je Jasmina Lipovača supruga Hamdije Lipovače bivšeg premijera USK. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona tri puta je od Općinskog suda tražilo izuzeće sutkinje Lipovača jer se njen muž, na vikendici koju sutkinja posjeduje i koristi, sastaje sa osumnjičenim u predmetu

Da li druženje na sutkinjinoj vikendici ometa pravdu?
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Na Općinskom sudu u Bihaću još uvijek traje sudski postupak protiv bivšeg gradonačelnika Bihaća Emdžada Galijaševića, njegove supruge Adelaide i Smaila Toromanovića, bivšeg savjetnika Emdžada Galijaševića, zbog primanja mita. Postupajuća sutkinja u predmetu je Jasmina Lipovača - supruga Hamdije Lipovače bivšeg premijera USK.  Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona tri puta je od Općinskog suda  tražilo izuzeće sutkinje Lipovača jer se njen muž, na vikendici koju sutkinja posjeduje i koristi, sastaje sa osumnjičenim u predmetu .

SASTANCI U VIKENDICI

Dana 17.4. 2019. godine svjedok je u svom iskazu potvrdio kontakte između optuženog Emdžada Galijaševića i Hamdije Lipovače u toku trajanja glavnog pretresa pred Općinskim sudom u Bihaću kojeg vodi imenovana sutkinja. Iz iskaza ovog svjedoka proizilazi da je isti bio očevidac zajedničkog druženja optuženog Emdžada Galijaševića i lica Hamdije Lipovače na vikendici Hamdije Lipovače koja se nalazi u naselju Pritoka, a koju koristi i posjeduje imenovana. Svjedok navodi da se ovo desilo prije otprilike 20 dana ali i potvrđuje i ranija druženja imenovanih čemu je bio neposredni očevidac. Sve ovo izazvalo je uznemirenje kod ovog svjedoka koji tek treba da svjedoči i to pred sutkinjom čiji se suprug sastaje sa prvooptuženim za vrijeme trajanja glavnog pretresa”, navedeno je u zahtjevu za izuzeće sutkinje Lipovača.


Za Općinski sud u Bihaću ovo nije bio dovoljan razlog za izuzeće sutkinje. Nakon što je Općinski sud tri puta odbio zahtjev za izuzećem sutkinje Lipovača, Tužilaštvo je od Kantonalnog suda u Bihaću tražilo da se predmet Galijašević prebaci na postupanje Kantonalnom sudu. 


Dok sutkinja Lipovača vodi sudski postupak u kojem je Galijašević optužen za primanje dara, njen suprug Hamdija Lipovača ne krije da se sastaje sa njim i mimo vikendice.

Druženje bivšeg premijera USK Hamdije Lipovače (desno) i bivšeg gradonačelnika Bihaća Emdžada Galijaševića (lijevo) u Velikoj Kladuši 2018. godine,  dok traje sudski postupak protiv Galijaševića u kome je postupajuća sutkinja Jasmina Lipovača, supruga Hamdije Lipovače

Osim druženja osumnjičenog sa mužem od postupajuće sutkinje, Tužilaštvo USK u zahtjevu za izuzeće “ističe i to da je branilac optuženog Toromanović Smaila ujedno i branilac Hamdije Lipovače u više krivičnih predmeta koji se vode kod nadležnih sudova na području USK, a što predstavlja još jedan dodatan razlog za sumnju u nepristrasnost postupajuće sutkinje”, naveli su iz Tužilaštva USK.

Za Tužilaštvo USK sporna je i činjenica da je tužilac u predmetu tri godine ranije podigao optužnicu protiv supruga sutkinje Lipovača.

Tačni su navodi tužioca da predmetnu optužnicu protiv optuženih Emdžada Galijaševića i dr. zastupa isti tužilac koji je 2016. godine podigao optužnicu protiv mog supruga Lipovača Hamdije, koji postupak još nije pravosnažno okončan. Također izjavljuje da postupajućeg tužioca shvata isključivo kao službenu osobu, ne osjeća se pristrasnom prema bilo kojoj od stranaka u postupku “ navela je sutkinja Lipovača ranije u izjavi dostavljenoj predsjedniku suda Dijani Ostojić.

NEMA RAZUMNE SUMNJE

Kantonalni sud odbio je zahtjev Tužilaštva navodeći da je Općinski sud pravilno zaključio da “ istaknute okolnosti same po sebi ne predstavljaju razumnu sumnju u njenu nepristrasnost”.

Dakle, suština navoda zasniva se na činjenici da se prvoptuženi kao lice koje je obnašalo određene političke funkcije u izvršnoj vlasti kako USK-a, tako i Grada Bihaća kao i lice Lipovača Hamdija, koji je također obnašao određene funkcije u izvršnoj vlasti kako USK-a tako i Grada Bihaća poznaju i da se isti po okončanju mandata sastaju u ostvaruju određene kontakte. Ono što je bitno u konkretnom slučaju je to da li jedno poznanstvo imenovanih, očigledno nastalo na političkoj osnovi, samo po sebi ima karakter važnih razloga a to na način da direktno ili indirektno utiče na tok prvostepenog krivičnog postupka, odnosno na nepristrasnost postupajuće sutkinje. Po mišljenju ovog suda, ne može se poći od pretpostavke da će postupajuća sutkinja u konkretnom krivičnom predmetu, radi tih razloga, suditi na način protivan čl.6.stav 1. EKLP”, naveli su iz Kantonalnog suda u obrazloženju rješenja kojim odbijaju zahtjev Tužilaštva za izuzećem sutknije Lipovača.

Dok na općinskom sudu traje sudski postupak protiv Emdžada Galijaševića, muž postupajuće sutkinje u predmetu ne krije da se sastaje sa osumnjičenim. Fotografije sa druženja, koje je po rješenju Kantonalnog suda u Bihaću “očigledno nastalo na političkoj osnovi”, rado objavljuju i na društvenim mrežama.


 
Na Općinskom sudu u Bihaću još uvijek traje sudski postupak protiv Emdžada Galijaševića i drugih zbog primanja mita
Postupajuća sutkinja u predmetu je Jasmina Lipovača
Tužilaštvo USK tri puta tražilo izuzeće sutkinje Lipovača
Razlog za izuzeće- sutkinjin muž na vikendici koju posjeduje i koristi sutkinja sastaje se sa osumnjičenim u predmetu
Fotografije sa druženja Hamdija Lipovača rado objavljuje i na društvenim mrežama

(zurnal.info)

 

Medijski sadržaj je realizovan u okviru BiH+ projekta