RASPRAVA U PARLAMENTU:Da li je sirotom poslaniku malo 1.000 maraka za telefonski račun?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Arhiva

RASPRAVA U PARLAMENTU: Da li je sirotom poslaniku malo 1.000 maraka za telefonski račun?

U državnom Parlamentu traje rasprava da li treba smanjiti limit od 1.000 maraka mjesečno za troškove mobilnog telefona. Nova tri pravilnika koji će uskoro biti usvojeni mogli bi značajno smanjiti troškove iz budžeta za putovanja, telefone i hranu i piće ali se iz sadašnjih prijedloga čini da poslanici i zaposleni u Parlamentu i dalje zadržavaju VIP tretman

Da li je sirotom poslaniku malo 1.000 maraka za telefonski račun?
Članovi Kolegija sa predsjednicom Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope; FOTO: parlament.ba

Uposlenici Parlamenta Bosne i Hercegovine put od Sarajeva do Tuzle planiraju preko Novog Travnika, sami mogu unajmiti i iz budžeta platiti člana porodice da ih vozi privatnim automobilom na službena putovanja a šest članova Kolegija može mjesečno potrošiti i do 1.000 maraka na mobilni telefon. Sve ove pogodnosti i još mnogo njih omogućeno im je pravilnikom iz 2010. godine. Taj bi pravilnik uskoro mogla zamijeniti tri nova pravilnika ali bi privilegije i dalje mogle ostati besramno velike, pokazuju dokumenti Parlamenta u koje je Žurnal imao uvid.

Parlament BiH je u februaru 2016. godine pokrenuo proces izmjene pravilnika o reprezentaciji, korištenju telefona i službenih vozila nakon što su državni revizori godinama upozoravali da poslanici u uposlenici državnog Parlamenta imaju prevelike limite potrošnje.

Šestočlana radna grupa završila je svoj posao u novembru i krajem mjeseca pravilnike poslala na usvajanje Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove ali su oni odložili glasanje do naredne sjednice.

Momčilo Novaković, drugi zamjenik predsjedavajućeg ove komisije potvrdio je za Žurnal da su članovi komisije smatrali da su limiti za korištenje telefona za šest članova dva parlamentarna Kolegija previsoki i da pravilnike treba doraditi prije konačnog usvajanja.


Vozi rođo

Jedna od stavki koju bi radna grupa mogla “doraditi” jesu prava na angažovanje vozača. Članovi Parlamenta, uz određene uslove, mogu angažovati vozača i na trošak državnog budžeta mu platiti smještaj, hranu i dnevnicu od 50 maraka.

Novaković je to pravo iskoristio tokom službenog putovanja u Banju Luku 15. novembra 2016. godine. On je putovao na Četvrti okrugli sto posvećen otvorenim pitanjima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o temi “Vladavina prava i reforma pravosuđa”.

Tročlani kolegij Predstavničkog doma odobrio mu je putovanje privatnim automobilom i angažovanje vozača.
- Ja mogu da uzmem koga hoću – objašnjava Novaković izbor vozača za Žurnal i dodaje kako je to njegovo pravo te da je za ovo putovanje izabrao vozača uz kojeg se osjeća sigurno.

Vozač za ovo putovanje bio je Milan Novaković. Na pitanje da li je sa Milanom Novakovićem u rodbinskim vezama Momčilo Novaković odgovara da “nema potrebe da objašnjavam koga sam uzeo”.
- Nebitno je koga ću uzeti da me vozi – kaže Novaković.

Kada su pravilnici darežljivi nebitno je i što se put od Sarajeva do Tuzle umjesto najkraćih 120 kilometara, planira preko Novog Travnika pa se između Sarajeva i Tuzle put produži na gotovo 300 kilometara.

Članovi Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma posjetili su Regionalni centar Uprave za indirektno oporezivanje u Tuzli 10. novembra 2016. godine. Tri su člana ove delegacije svoj put od Sarajeva do Tuzle planirali preko Novog Travnika a tročlani Kolegij Predstavničkog doma im je to odobrio.

Nikola Lovrinović planirao je put od Sarajeva preko Novog Travnika do Tuzle i povratak u Novi Travnik. Taj mu je put odobren privatnim automobilom na trošak Parlamenta BiH.

Za Žurnal kaže da ne prima naknadu za odvojeni život jer živi u Novom Travniku pa je vozač morao doći po njega na putu za Tuzlu.

Lovrinović u Tuzlu nije došao 10. novembra na sastanak na kome se "razgovaralo o problemima prilikom uvoza i carine polovnih motornih vozila, tekstila, kao i drugih roba koje se češće uvoze na područje koje pokriva Regionalni centar Tuzla". Kaže kako je tog dana imao važnijeg posla.
- Nešto mi je iskrslo važnije - kaže Lovrinović.

Tog dana Lovrinović je bio u Vitezu gdje je održana 14. sjednica Predsjedništva HDZ-a. Njega se može vidjeti na fotografijama HDZ-a sa ove sjednice.

Nikola Lovrinović kaže kako nije tražio troškove puta jer na njega nije ni išao.VIP tretman

Važeći Pravilnik o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga – reprezentacije, telefonskih usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature usvojen 2010. godine, u nizu pogodnosti nudi i do 1.000 maraka mjesečno za troškove telefona za šest članova Kolegija dva doma Parlamenta BiH.

U ovom mandatu to su Mladen Bosić, Šefik Džaferović, Borjana Krišto, Safet Softić, Bariša ČolakOgnjen Tadić. Njima je odobreno da godišnje mogu potrošiti i do 12.000 maraka na telefon. Ukupno je to samo za ovih štest članova Kolegija 72.000 maraka godišnje za troškove telefona. Iako su njihovi stvarni troškovi telefona znatno manji, limit im dopušta da mjesečno samo na mobilni telefon potroše više novca od prosječne plate u državi u čijem su Parlamentu.

Tokom 2015. godine, 69 uposlenih u Parlamentu kojima su troškovi telefona plaćani iz budžeta, potrošili su ukupno 70.000 maraka.

U prijedlogu novog pravilnika o korištenju telefona broj uposlenih kojima su ovi troškovi plaćeni iz budžeta povećan je na 78. Sa spiska su nestali uposleni u Sektoru za odnose s javnošću koji su do sada imali po 80 maraka mjesečno ali je na spisku i dalje 13 vozača koji će i dalje imati po 50 maraka mjesečno za mobilne telefone.

Dok je za većinu uposlenih limit potrošnje značajno smanjen, limit od 1.000 maraka za članove kolegija je ostao isti u novom prijedlogu pravilnika. Član Kolegija Predstavničkog doma Šefik Džaferović za Žurnal kaže da njegovi prosječni mjesečni troškovi za telefon iznose oko 100 maraka i da limit potrošnje treba smanjiti.
- Što se mene tiče taj limit od 1.000 maraka je previše – kaže Džaferović i dodaje da “sve troškove treba kresati”, posebno vanjsku reprezentaciju koja se odnosi na hranu i piće van prostorija Parlamenta od 500 maraka: Interna reprezentacija je nešto što treba da postoji ali u mjerilima ekonomske situacije u državi.

Smanjenja troškova reprezentacije u novim pravilnicima nema ali su u korisnike interne reprezentacija sa po 50 maraka mjesečno dodani i rukovodeći državni službenici.

Još jedna od pogodnosti za članove Kolegija, koja je zadržana u prijedlogu pravilnika o reprezentaciji, je korištenje VIP salona na aerodromima u zemlji i inostranstvu.

Koje od ovih pogodnosti će parlamentarci zadržati, da li će novim pravilnikom uštedjeti dio budžeta ili će povećati troškove za svoj luksuz, trebali bismo znati već do kraja godine do kada bi se trebala održati naredna sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove.

(zurnal.info)