Noć od 500 KM:Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove nelegalno iznajmljuje vilu u Blagaju
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Noć od 500 KM: Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove nelegalno iznajmljuje vilu u Blagaju

Villa Don je nova luksuzna kuća u Blagaju u vlasništvu direktora FUZIP-a Anisa Ajdinovića. Iznajmljuje je od jula ove godine iako nema potrebnu dokumentaciju. Za to vrijeme, dok nelegalno radi, inspektori njegove uprave izriču i propisuju na stotine hiljada KM kazni u Hercegovini. U Blagaj nisu išli. Njegova supruga vlasnica je nelegalnog vrtića u Sarajevu

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove nelegalno iznajmljuje vilu u Blagaju

 

 

Villa Don u Blagaju prve goste primila je 7. jula ove godine. Kuća od 150 kvadrata, sa četiri spavaće sobe, trenutno je zbog popunjenosti nedostupna za rezervaciju. U ovom periodu cijena zakupa za jednu noć iznosi oko 500 KM. 

Villa Don, međutim, nije zavedena u registrima u kojima bi to po zakonu morala biti. Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti objekti se kategorizuju i zavode ili u registar federalnih ili kantonalnih institucija. Ali Ville Don u Blagaju nema ni u jednom – u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za Žurnal su potvrdili da objekta nema u njihovom registru ugostiteljskih objekata te da nije kategoriziran od strane ovog ministarstva.

IMG_6381

Nije kategoriziran ni u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, niti je uopće podnesen zahtjev za kategorizaciju:

- Objekat koji je predmet Vašeg interesa - Villa Don Blagaj - ne nalazi se u Registru. Također, uvidom u Upisnik prvostepenih predmeta i akata, utvrdili smo da za isti nikad nije niti podnesen zahtjev za utvrđivanje minimalnih uslova i kategoriju smještajnog objekta, a u Inspektoratu ovog ministarstva nije ni zaprimljen zahtjev za inspekcijski nadzor - navodi se u odgovoru Ministarstva.

To znači da Villa Don nije mogla od nadležnih institucija dobiti ni oznaku o kategorizaciji sa jasno istaknutim nazivom firme. Radi se o kršenju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti a kazne za ovakav i slične prekršaje propisane ovim zakonom iznose od jedne do 15 hiljada KM.

 

VRIJEDE LI ZAKONI ZA DIREKTORA FUZIP-a?

 

Ne bi se ovaj slučaj pretjerano razlikovao ni bio neko iznenađenje u gomili sličnih da vlasnik Ville Don nije prvi čovjek Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, čiji inspektori svakodnevno na terenu izriču kazne za prekršaje kakve čini i njihov direktor. Potrebne dozvole za izgradnju izdate su krajem prošle godine.

 

Anis-Ajdinovic

 

Neposjedovanje zakonom propisane oznake, izdavanje i zarada na objektu koji nije kategoriziran po zakonu, nisu jedine nezakonitosti.

Prije toga ipak treba skrenuti pažnju na jednu interesantnu činjenicu.
Krajem jula i početkom avgusta ove godine inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove proveli su deset dana u Hercegovini. U saopćenju FUZIP-a navedeno je da su kontrolisali turističke destinacije u Hercegovini. Izdali su 117 prekršajnih naloga i propisali kazne u visini od skoro 200 hiljada KM. 

Upravu smo pitali gdje su inspektori bili, kojim gradovima, općinama i mjestima. Bili su u Neumu, Mostaru, Konjicu i Jablanici.

Slučajno ili ne, Blagaj su zaobišli.

 

NOVČANE KAZNE

 

A da su stigli do Blagaja i Ville Don inspektori bi direktora morali kazniti i za to što je cijenu boravka u jednom periodu izdavanja odredio u eurima.

Zakoni koji regulišu ovu oblast (o trgovini, zaštiti potrošača…) propisuju obavezu isticanja cijena u konvertibilnim markama. Kazna za nepoštivanje: od 1.500 do 3.000 KM.

Anis Ajdinović je direktor FUIZP-a od 2015. U Upravi je zaposlen 2006. godine (čak i prije njenog formiranja!), a prije toga volontirao je u Skenderiji, navodi se u zvaničnoj biografiji. Uprava za inspekcijske poslove sa radom je počela 1. januara 2007. godine. Uprkos tome, Ajdinović u Upravi, a stoji u zvaničnoj biografiji, radi od novembra 2006. Prva pozicija bila je Savjetnik direktora za ekonomska pitanja i koordinaciju projekata, zatim saradnik za informisanje, šef kabineta… sve do direktorske pozicije. U međuvremenu, donator je Stranke demokratske akcije, a nekada davno i kandidat na izborima ali bez osvojenog mandata.

Vila3


NELEGALNI RAD VRTIĆA


Supruga direktora FUZIP-a vlasnica je privatnog vrtića u Sarajevu. Vrtić bez dozvole radi od 2011. godine i nalazi se na listi nelegalnih predškolskih ustanova. U Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo potvrdili su nam kako vrtić u vlasništu Ajdinovićeve supruge nikada nije dobio odobrenje za rad Ministarstva. Poznato je da predškolske ustanove, bez obzira javne ili privatne, moraju proći strogi nadzor Ministarstva prije početka rada, kako bi se ustanovilo da li su ispunjeni svi sigurnosni i drugi uslovi za boravak djece. Tek tada se izdaje dozvola i ustanova se može smatrati u potpunosti sigurnom i legalnom:


- Nema ga na našoj listi vrtića koji rade sa odobrenjem, nikada nismo vršili nikakav nadzor na toj adresi i u ustanovi tog imena – reći će za Žurnal u Ministarstvu, a nema ga ni na listi predškolskih ustanova u KS-u.

Vrtić je, prema podacima portala akta.ba prošle godine imao troje zaposlenih i prihod nešto manji od 50 hiljada KM.

- Dok nelegalni vrtići rade bez ikakvog nadzora PPU moraju plaćati porez, diktirana im je cijena usluga, moraju poštovati sve norme i standarde, moraju isplatiti plate, moraju znati kako „preživjeti“ inspekciju – upozorio je u avgustu ove godine bivši ministar obrazovanja Anis Krivić.

(zurnal.info)