Potvrđena optužnica protiv Mehanovića:Optužen u Tuzlanskom kantonu, premješten u Federalnu upravu za inspekcijske poslove
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Potvrđena optužnica protiv Mehanovića: Optužen u Tuzlanskom kantonu, premješten u Federalnu upravu za inspekcijske poslove

Ranije smo pisali kako je Mehanović na poziciji direktora kantonalne inspekcije počinio brojne zloupotrebe, ali to nije spriječilo direktora FUZIP-a Anisa Ajdinovića da ga zaposli u Upravi

Optužen u Tuzlanskom kantonu, premješten u Federalnu upravu za inspekcijske poslove
Optuženi Amel Mehanović sa direktorom FUZIP-a Anisom Ajdinovićem

Općinski sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Amela Mehanovića, bivšeg direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, a sada uposlenika Federalne uprave za inspekcijske poslove u Tuzli.
Ranije smo pisali kako je Mehanović na poziciji direktora kantonalne inspekcije počinio brojne zloupotrebe, ali to nije spriječilo direktora FUZIP-a Anisa Ajdinovića da ga zaposli u Upravi. Osim toga, Mehanović je tužio Žurnal, tvrdeći da se protiv njega ne vodi nikakva istraga. 

Posao za inspektora sa tri krivične prijaveZAPOŠLJAVANJA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVEPosao za inspektora sa tri krivične prijave

Ali optužnica je jasna: Mehanović je u period od februara 2018. do aprila 2020. godine,  na mjestu direktora kantonalne inspekcije, protuzakonito vršio premještanje državnih službenika – inspektora na viša radna mjesta. 

PROTUZAKONITA PREMJEŠTANJA

Tako je S.A., zaposlenu u Odjeljenju za IT, stručne i zajedničke poslove premjestio na radno mjesto pomoćnice direktora za IT, a da pritom nije proveo zakonom obavezne procedure. 
Č.V. je radila kao kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu I sport u Inspektoratu, odakle je premještena na poziciju glavne kantonalne inspektorice za obrazovanje protivno zakonskim odredbama. 
M.Z. je po istom principu, bez poštivanja zakonskih procedura, sa pozicije kantonalne inspektorice za sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove premjestio na radno mjesto glavne kantonalne inspektorice  u ovom inspektoratu. 
U sva tri slučaja omogućio je imovinsku korist za navedene uposlenike u vidu povećanja plate za iznos od najmanje 300 KM mjesečno.
Optužnica ga tereti da je kao službena osoba iskoristio svoj položaj i pribavio drugome korist. 

Osim toga, u periodu od 5. do 7. oktobra 2016. koristio je službena vozila u svrhe koje nisu imale veze sa njegovim položajem.

SLUŽBENO KUĆI

Na poziv jedne austrijske firme, Mehanović je službenim vozilom otputovao u Čelić, za što su mu bili plaćeni troškovi smještaja i ishrane, te dnevnice. Iako Čelić zvuči kao prilično neatraktivna destinacija za zloupotrebu položaja, u ovom kontekstu važno je da je Mehanović porijeklom iz Čelića. Time je Mehanović počinio produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz Krivičnog zakona FBiH. 

Također, Mehanović je Tužilaštvu prijavljen i nakon što je postao uposlenik Federalne uprave za inspekcijske poslove. U oktobru 2022. godine Tužilaštvo je primilo anonimnu prijavu protiv njega, na osnovu koje je otvoren predmet. 

Tužilaštvo TK istražuje federalnog inspektora, on se zabavlja na skupovima SDANI LUZER NI OTPADNIKTužilaštvo TK istražuje federalnog inspektora, on se zabavlja na skupovima SDA

Ranije smo pisali da je Mehanović sa još nekoliko službenika KUIP-a okarakterisan kao dio udružene grupe od 2015. godine. Na čelu grupe bili su Mehanović i Anela Hatunić, tada glavna inspektorica za promet roba, usluga i saobraćaja. Protiv Anele Hatunić je ranije podignuta optužnica zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. 

(zurnal.info)

Tekstovi i fotografije potpisani kao autorski rad novinara i fotografa Žurnala dostupni su za prenošenje 24 sata nakon objavljivanja, uz obavezno navođenje izvora.