STRANAČKI KADROVI IZNAD SVEGA:Električnu energiju naplaćuju od svih, a dug opraštaju Aluminiju

Istražujemo

STRANAČKI KADROVI IZNAD SVEGA: Električnu energiju naplaćuju od svih, a dug opraštaju Aluminiju

Kadar SDA-HDZ-SBB vlasti, strateški raspoređen u javnim preduzećima, agencijama i drugim ustanovama, domišljat je samo kada treba nezakonito potrošiti novac i potom sve zataškati finansijskim vratolomijama unutar budžeta

Električnu energiju naplaćuju od svih, a dug opraštaju Aluminiju

Pretpostavimo da se Vladi Federacije, resornom ministarstvu ili snadbjevaču električne energije obrati neki penzioner ili radnik koji je ostao bez posla sa molbom da mu otpišu barem dio dugovanja za električnu energiju, Odgovor, ukoliko bi ga i dobio, bio bi naravno negativan. No, zakon koji vrijedi za obične ljude, ne vrijedi tamo gdje rukovode stranački kadrovi. Oni su zaštićeni i kada počine višemilionsku štetu, poput propusta naplate duga firmi “AL Trade” po osnovu kupoprodaje električne energije.  

Gomilanje duga putem nove firme

Nakon što su zbog dugova snadbjevači reducirali isporuku električne energije, mostarski Aluminij je 2017. godine osnovao “Al Trade”, putem koje je nastavio snadbjevanje. Ispostaviće se da je jedina svrha nove firme stvaranje još većeg duga prema snadbjevačima električne energije te gdje god je moguće izbjegavanje plaćanja obaveza. 

Idealnog partnera pronašli su u Operatoru za obnovljive izvore energije i direktoru Borislavu Misirači. O njegovom upravljanju Operatorom Žurnal je već pisao, ali to je samo dio, te su nastavci neizbježni.

“AL Trade” je na osnovu ukupne električne energije koju je Aluminij potrošio u prethodnom mjesecu, morao Operatoru platiti naknadu za obnovljive izvore energije odnosno nabavku električne energije iz ove kategorije proizvođača.

Ta obaveza je za januar 2018. godine, iznosila oko 900 hiljada maraka. Operatoru to nije plaćeno. Gotovo istovjetan iznos bio je i za naredni mjesec. Nije plaćeno. Unatoč upozorenjima i Upravnog odbora i nadležne službe, direktor Misirača odbija da aktivira mjenicu radi naplate duga. “Al Trade” nastavlja da cijelu 2018. godinu ne plaća obaveze, koje su u decembru, prema informacijama Žurnala od sagovornika iz Operatora, dosegle sumu od 5,5 miliona.

“Na upozorenja o potrebi aktiviranja mjenice direktor Misirača je odgovarao pitanjem – jel to vi mrzite Hrvate”, navodi za Žurnal jedan od uposlenika Operatora.

Misirača će mjenicu aktivirati tek krajem decembra 2018, i to nekoliko dana nakon što je “AL Trade” prestao snabdjevati Aluminij električnom energijom, a na računu preostalo tek nešto više od 200 maraka!?

Ministarstvo “sagledava” situaciju

Postoji nesrazmjera u informacijama o tačnoj visini duga. Izvori Žurnala iz Operatora tvrde da je to 5,5 miliona. Direktor Misirača navodi drugu sumu.

“Što se tiče naknade dug nije veliki, oko  milion. Oni su imali problem plaćanja po referentnoj cijeni, odnosno obaveznog udjela kojeg nisu ukalkulisali, oko 3,5 miliona, znači ukupno oko 4,5 miliona maraka”, reći će on za Žurnal.

Krajem januara je “AL Trade” dostavio Vladi Federacije zvaničan zahtjev za otpis, po njihovoj računici 2,2 miliona duga prema Operatoru te smanjenje naknade za podsticaj.

“Nakon cjelokupnog sagledavanja situacije po svim pitanjima koja su navedena u vašem dopisu i nakon traženja dodatnih informacija po predmetnoj problematici od navedenih subjekata, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će poduzeti sve korake u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskim propisima koji regulišu tretiranu oblast i poduzeti odgovarajuće aktivnosti“, bio je odgovor iz federalnog Ministarstva energetike, rudarstva i industrije na upit Žurnala da li će tražiti odgovornost zašto nisu naplaćena dugovanja u vrijeme dok je “AL Trade” imao novac na računu.

Aluminijem upravlja kadar HDZ-a, direktor Operatora Boriša Misirača je imenovan ispred SBB-a, dok je resorni ministar Nermin Džindić postavljen dogovorom SDA i SBB-a. Gotovo je izvjesno da će dug koji ima “Al Trade” biti otpisan, što je i preporuka direktora Operatora.

Naravno, za stranačke regrute je nebitno što je plaćanje naknade zakonska obaveza. Ako se pitate ko će u konačnici namiriti ta i takva dugovanja, pogledajte račun za električnu energiju, pod stavkom “obnovljivi izvori” i eto odgovora.

(zurnal.info)