Dok povećavaju svoju cijenu:Elektroprivreda BiH izdvaja 180.000 za privatnu firmu savjetnika generalnog direktora

Istražujemo

Dok povećavaju svoju cijenu: Elektroprivreda BiH izdvaja 180.000 za privatnu firmu savjetnika generalnog direktora

Javna preduzeća odavno su u službi stranačkih ili privatnih interesa. Tako i Elektroprivreda BiH ne žali novca kada treba pogodovati interesno povezanim osobama.

Elektroprivreda BiH izdvaja 180.000 za privatnu firmu savjetnika generalnog direktora
Elektroprivreda BiH

 

Posljednjeg dana 2021. godine Elektroprivreda BiH – Elektrodistribucija Sarajevo objavila je obavještenje o nabavci naslovljeno:

„Nabavka robe sa usputnom ugradnjom na izgradnji 10(20) kV kablovske veze TS 10(20)/0,4 kV Njuhe – TS 10(20)/0,4kV SE BMB Solar, OP-042/21“.

Procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a u KM iznosi 180.000 maraka. Bila bi to tipična javna nabavka da nije jedne bitne činjenice.

U praksi ovo znači priključenje na elektrodistributivnu mrežu EP BiH jedne privatne solarne elektrane, u ovom slučaju u vlasništvu firme „BMB Solar“ registrovane u Ustikolini.  Zašto je za Elektroprivredu BiH važna ova privatna solarna elektrana da ulaže navedenu sumu?

Suosnivač i svojevremeni zamjenik direktora „BMB Solar“  je Džemo Borovina, aktuelni savjetnik generalnog direktora Elektroprivrede BiH Admira Andelije. Borovina je bivši izvršni direktor za snabdjevanje i trgovinu, a rukovodio je i Informacijsko-komunikacijskim sektorom EP BiH.

 

Džemo Borovina

 

Firma „BMB Solar“  osnovana je polovinom 2020. godine. U međuvremenu je Borovina svoj suvlasnički udjel formalno prepustio sinu. Kako god Elektroprivreda BiH je „prepoznala“ potencijal solarne elektrane firme koju je osnovao savjetnik generalnog direktora.

 

 

Iz Elektroprivrede BiH smo uzalud čekali odgovor na jednostavno pitanje:

Šta je konkretan poslovni interes Elektroprivrede BiH – Elektrodistribucija Sarajevo da plaća 180.000 KM za priključenje privatne solarne elektrane?

Žurnal je o Džemi Borovini pisao vezano za nabavke licence za program SAP, kao i tome kako su firme iz Beograda i Zagreba zaradile milione na neobavljenom poslu za informatički „razvoj“ Elektroprivrede u što je Borovina kao rukovodilac bio involviran, a medijski je označen kao osoba koja je nepovoljnim ugovorima o prodaji električne energije Aluminiju Mostar prouzrokovala velike gubitke EP BiH.

 

(zurnal.info)