važno je ko radi reviziju:Elektroprivredi HZHB privatni revizori dali pozitivan, a federalni negativan izvještaj
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

važno je ko radi reviziju: Elektroprivredi HZHB privatni revizori dali pozitivan, a federalni negativan izvještaj

U razmaku od tri mjeseca Elektroprivreda HZHB dobila je dva različita mišljenja za iste finansijske izvještaje za 2020. godinu. Pozitivno mišljenje je dobila od privatnih revizorskih firmi iz Sarajeva i Zagreba kojima je „promaklo“ da je 59 miliona rashoda knjiženo na teret kapitala kako bi bio pozitivan finansijski rezultat na kraju godine. Negativno mišljenje dobili od Ureda za reviziju FBiH

Elektroprivredi HZHB privatni revizori dali pozitivan, a federalni negativan izvještaj

 

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji prikazuju istinito i fer, u svim materijalno značajnim odrednicama, finacijski položaj Društva na 31. prosinac 2020. godine, te financijsku uspješnost i novčane tokove Društva za tada završenu godinu“, naveli revizori N.CONSULTING iz Sarajeva i FACT revizija d.o.o.  iz Zagreba krajem aprila ove godine u Izvještaju o reviziji Elektroprivrede HZHB za 2020. godinu.

 

fact izvjestaj

 

Tri mjeseca kasnije u izvještaju o finansijskoj reviziji Elektroprivrede HZHB za 2020. godinu koje je uradio Ured za reviziju FBiH navedeno je potpuno drugačije mišljenje.

Financijska izvješća ne prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, financijski položaj Društva na 31. 12. 2020. godine, financijsku uspješnost, novčane tijekove i promjene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, sukladno prihvaćenom okviru financijskog izvješćivanja“, naveli su revizori Ureda za reviziju institucija FBiH.

 

izvjestaj 2

 

U osnovi za negativno mišljenje koje je Elektroprivreda HZHB dobila od Ureda za reviziju institucija FBiH navedeno je da „ispravke vrijednosti potraživanja, evidentirane izravno na teret kapitala u 2020. godini u iznosu od 99.192.526 KM, nisu izvršene sukladno Pravilniku o računovodstvenim politikama i adekvatnom promjenom odredbi MRS-a 8 – Računovodstvene politike, promjena računovodstvenih procjena i pogrešaka, zbog čega ne možemo potvrditi financijski rezultat“.

Kako knjižiti dug Aluminija?

Elektroprivreda HZHB u 2020. godini iskazala je dobit u poslovanju u iznosu od 821.883 KM iako je trebala biti u minusu više od 58 miliona maraka! Rezultat negativnog poslovanja Elektroprivrede HZHB su dugovanja Aluminija. Ukupna dugovanja Aluminija prema Elektroprivredi HZHB na kraju 2020. godine iznosila su 292.929.132 KM!

Ova potraživanja Elektroprivreda je u svojim finansijskim izvještajima u potpunosti ispravila kroz ispravku vrijednosti potraživanja. Dio ispravke vrijednosti potraživanja od 99.192.526 KM izvršen je u 2020. godini a odnosi se na neizmirene račune za 2016., 2018. i 2019. godinu.

Za nenaplaćena potraživanja za 2016. i 2018. godinu krajem 2018. godine, a na osnovu zaključka Vlade FBiH, Elektroprivreda HZHB potpisala je Aneks ugovora o izmirenju dospjelog duga sa Aluminijem d.d. Mostar kojim se obvezuju Aluminij i Elektroprivreda da pokrenu aktivnosti vezane za reprogram duga na period od 15 godina, počev od 20. 12. 2018. godine.

Člankom 7. Aneksa Ugovora definirano je da cjelokupan iznos neizmirenog duga dospijeva na naplatu odjednom, na dan prve neizmirene rate. Iako su zaključeni  ugovori za potraživanja iz 2016. i 2018. godine za iznos od 68.267.317 KM, Elektroprivreda je u 2018. godini provela ispravku potraživanja u iznosu od 8.010.571 KM, tako  da su ukupna neto potraživanja iz 2016. i 2018. godine u 2020. godini iznosila 59.729.747 KM.

Kako Alumiji nije platio dospjela dugovanja za 2020. godinu cjelokupan preostali dug od 59.729.747 KM dospio je u 2020. godini. Umjesto da ovih 59,7 miliona KM u svojim finansijskim izvještajima prikaže kao rashod Elektroprivreda HZHB knjižila ih je na teret kapitala da bi dobili pozitivan finansijski rezultat na kraju godine.

„Društvo je trebalo izvršiti ispravku vrijednosti potraživanja na teret rashoda 2020. godine u iznosu od 59.729.747 KM, a ne izravno na teret kapitala. Zbog toga su rashodi za 2020. godinu podcijenjeni za 59.729.747 KM, što bi izravno utjecalo na ostvarenje negativnog financijskog rezultata“, naveli su revizori.

Kada se na dobit koju je Elektroprivreda HZHB prikazala u finansijskim izvještajima za 2020. godinu u iznosu od 821.883 KM doda minus od 59.729.747 KM to bi značilo da je Elektroprivreda HZHB na kraju 2020. godine bila u gubitku od 58.907.864 KM.!

Nasuptor toga, privatne revizorske kuće N.CONSULTING iz Sarajeva i FACT revizija d.o.o.  iz Zagreba u svom izvještaju navode da je ovakvo knjiženje u skladu sa međunarodnim knjigovodstvenim standardima.

 

kapital (1)

 

100 miliona maraka za troškove zaposlenih

Osim ovih nepravilnosti federalni revizori su utvrdili da je u 2020. godine Elektroprivreda ostvarila i značajan pad poslovnih prihoda, što je rezultiralo gubitkom od poslovnih aktivnosti u iznosu od 3.568.743 KM. Bez obzira na to troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih veći su u odnosu na prethodnu godinu.

Elektroprivreda HZHB prošle godine za troškove plata i ostalih primanja za 2.192 zaposlenih potrošila je više od 100.947.270 KM. Ovi troškovi predstavljaju 32,19 posto ukupnih poslovnih rashoda Elektroprivrede HZHB.

Plata generalnog direktora Marinka Gilje iznosi pet prosječnih plaća u FBiH, a plata izvršnih direktora Zorana Tabaka, Ilije Bakalara, Ivice Prskalo, Ante Tutiša, Roberta Lesko i Drage Bago iznosi 4,5 prosječne plate isplaćene u Federaciji FBiH. Prosječna plata u Elektroprivredi HZHB prošle godine iznosila je 1.764 KM. Najviša isplaćena plata u Elektroprivredi HZHB je plata generalnog direktora i u decembru prošle godine iznosila je 6.480 KM sa uključenim minulim radom i prije poreza na dohodak dok je najniža plata bila 632 KM.

Regres za godišnji odmor zaposlenika isplaćen je u iznosu od 2.996.924 KM, 1.000 KM po zaposlenom. Naknade za vjerske praznike iskazane su u iznosu od 2.519.314 KM, utvrđena je naknada od 800 KM po zaposlenom te za djecu radnika 50 KM povodom blagdana svetog Nikole.

„Naknada zaposlenim, koje se odnose na topli obrok, regres i naknade za vjerske praznike, isplaćene su značajno iznad porezno dopustivih iznosa propisanih Zakonom o porezu na dohodak, što je imalo izravan utjecaj na ostvarene gubitke iz poslovnih aktivnosti u 2020. godini“, naveli su revizori.

 

(zurnal.info)