Borba za rijeke se nastavlja:FERK izdao dozvolu za rad male hidroelektrane Zlate na Doljanki
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Borba za rijeke se nastavlja: FERK izdao dozvolu za rad male hidroelektrane Zlate na Doljanki

U FERK-u znaju da je bilo nelogičnosti, ali ne mogu reagovati na način da ne izdaju dozvolu. Tako su nam barem rekli. Ipak, ukoliko se jedan od naših sudskih postupaka okonča u našu korist, mi možemo predati novi zahtjev i tada će FERK ponovo razmatrati dozvolu za rad, bez obzira na to što hidroelektrana do tada već i radi. A mi odustati nećemo, pa idemo i do Strasbourga – kaže Naza Spahić iz Udruženja za Doljanku

FERK izdao dozvolu za rad male hidroelektrane Zlate na Doljanki
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK) izdala je firmi Eko-Vat iz Jablanice dozvolu za rad za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani „Zlate“ na rijeci Doljanki kod Jablanice.
Dva sudska procesa koja se vode u Mostaru i Sarajevu, mišljenje Ministarstva poljoprivrede FBiH u kojem se upozorava na brojne prekršaje u vezi sa izdavanjem dozvola i nepostojanje dokumentacije… nije bilo dovoljno FERK-u da odloži dodjelu dozvole. 

Znali smo da FERK nije sud i da neće presuditi, ali kako smo predali sve dokumente i složili ih u naš komentar nadali smo se da će odluka biti drugačija – kaže Naza Spahić iz Udruženja za Doljanku, grupe aktivista koji su se godinama borili za očuvanje Doljanke. 

Nadu da će odluka FERK-a biti drugačija dalo im je i to što su prije nekoliko mjeseci dobili status umješača u postupku, što znači da su na raspravi organizovanoj u FERK-u imali pravo iznošenja svojih argumenata i prilaganje dokumentacije. No to nije pomoglo:

U FERK-u znaju da je bilo nelogičnosti, ali ne mogu reagovati na način da ne izdaju dozvolu. Tako su nam barem rekli. Ipak, ukoliko se jedan od naših sudskih postupaka okonča u našu korist, mi možemo predati novi zahtjev i tada će FERK ponovo razmatrati dozvolu za rad, bez obzira na to što hidroelektrana do tada već i radi. A mi odustati nećemo, pa idemo i do Strasbourga. 


Trenutno se pred dva suda vode procesi koje je pokrenulo Udruženje za Doljanku. Jedan pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, u kojem su tražili poništenje okolinske dozvole, koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Pisali smo već mnogo puta da je Kantonalni sud taj predmet proglasio hitnim još u januaru 2019. godine, ali da nikada nije održano nijedno ročište. U odgovorima na urgencije Udruženja, sa Kantonalnog suda odgovaraju da će svakako doći nared, kada se riješe hitni slučajevi osoba sa invaliditetom i pripadnika boračke populacije. 

Drugi predmet vodi se pred Kantonalnim sudom u Mostaru za poništenje dozvole koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNK.

U međuvremenu je isteklo i Rješenje Ministarstva turizma FBiH kojim se odobrava Studija uticaja na okoliš. 

Osim toga, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva utvrdilo je propuste i povrede procedure te zatražilo preispitivanje prethodne vodne saglasnosti: 

-U općinskoj službi građenja izdate su dvije urbanističke dozvole, prva u skladu sa okolinskom dozvolom koja je poništena jer je investitor izvršio izmjene a druga na zahtjev investitora. To se nikako nije moglo uraditi bez izrade nove studije utjecaja na okoliš – kaže Naza Spahić. 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zatražilo je u februaru ove godine preispitivanje vodne saglasnosti za MHE Zlate od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK. 

Federalno ministarstvo tada je upozorilo da su prekršene procedure prilikom izdavanja dozvola te da je istu potrebno revidirati kako vodotok ne bi bio oštećen. 

-U Aneksu br. 1 Ugovora o koncesiji je izmijenjena instalirana snaga sa 3,2 na 4,52 MW - navodi se u urgenciji Federalnog ministarstva: 

-U vašem aktu se navodi da je sa povećanom instalisanom snagom dijelom izmijenjen planirani položaj vodozahvata i trase cjevovoda. S obzirom na ovu izmjenu, kako je moguće da u obrazloženju nema nigdje navedeno da je došlo do izmjene katastarskih čestica s obzirom na navedenu izmjenu. 

Također, u kasnije izdatom vodnom aktu u tački 1. je navedeno da se vodna saglasnost daje na projektnu dokumentaciju objekta MHE Zlate na Glavni projekat, te Studiju ekonomske opravdanosti koja je urađena 2016. godine, kada je u Ugovoru o koncesiji bila utvrđena instalirana snaga od 3,2 MW iz 2015. godine, dok je Rješenje o PVS izdato u martu 2017. Sa promijenjenom instaliranom snagom, a nakon toga izdata vodna saglasnost u junu 2018. u kojoj se također navodi Studija ekonomske opravdanosti iz 2016. Postavlja se pitanje da li je na izmijenjenu instalaciju urađena nova Studija iz upravnih akata to nije vidljivo. 

Federalno ministarstvo utvrdilo je nedostatke u vezi sa dokumentacijom za Doljanku,  projektnim rješenjima, dozvolama. Navedeno je i da Agencija za vodno područje Jadranskog mora nije evaluirala Izvještaj o procjeni ekološki prihvatljivog protoka.


Kako odgovor kantonalnog ministarstva nije bio potpun, nedavno je upućena nova urgencija.

Žurnal je više puta pisao o brojnim neregularnostima koje su pratile izgradnju male hidroelektrane na Doljanki. Hronologija uništavanja rijeke može se pratiti na sljedećim linkovima.

https://zurnal.info/novost/22055/opcina-jablanica-odobrila-unistenje-kanjona-doljanke-svog-prirodnog-bogatstva

https://zurnal.info/novost/22066/unistavanje-doljanke-i-okolisa-napreduje-po-planu

https://zurnal.info/novost/22152/zavrsava-se-polaganje-cijevi-u-korito-rijeke-doljanke

https://zurnal.info/novost/22280/tuzba-aktivista-za-doljanku-zaboravljena-u-ladicama-kantonalnog-suda

https://zurnal.info/novost/22269/kap-pravde-za-doljanku

https://zurnal.info/novost/22373/ti-suti-bacit-cu-te-u-rijeku

https://zurnal.info/novost/22324/dodite-da-zajedno-gledamo-stetu-koju-ste-napravili

https://zurnal.info/novost/23183/nakon-sto-su-unistili-rijeke-sda-trazi-zaustavljanje-izgradnje-mini-hidroelektrana

(zurnal.info)