Uloge: Nicolas Cage, Chandler Canterbury, Rose Byrne, Lara Robinson

 

 

(recenzija preuzeta sa sitea Dečko koji obečava)

">Uloge: Nicolas Cage, Chandler Canterbury, Rose Byrne, Lara Robinson

 

 

(recenzija preuzeta sa sitea Dečko koji obečava)

">
:FILM Knowing, Alex Proyas
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA