Bez ovlaštenja ministarstva:Firma koja je obnavljala Dubrovnik kod Ilijaša, izvodila radove i na Bobovcu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Bez ovlaštenja ministarstva: Firma koja je obnavljala Dubrovnik kod Ilijaša, izvodila radove i na Bobovcu

Firma „Color paleta“ izvodila radove i na nacionalnom spomeniku – srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac. Kompanija u vlasništvu Joze Jozića nema potrebno ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za rad na nacionalnim spomenicima. Osim toga, ni Općina Vareš od istog ministarstva nije pribavila potrebne dozvole

Firma koja je obnavljala Dubrovnik kod Ilijaša, izvodila radove i na Bobovcu
Arhiv

Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine. Ostaci možda i najvažnijeg grada srednjovjekovne bosanske države, danas se nalaze u poprilično lošem stanju. Zbog toga Općina Vareš 2019. godine, sredstvima Ministarstva privrede Zeničko-dobojskog kantona, provodi dva projekta – sanacija grobne kapele i uređenje putne turističke signalizacije.

Općinski načelnik Zdravko Marošević (HDZ BiH) 5. aprila 2019. godine donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji grobne kapele na Bobovcu. Ugovor vrijedan 41.495,60 KM bez PDV-a potpisan je s firmom „Color paleta“ d.o.o. Sarajevo u vlasništvu Joze Jozića.

Prema tenderskoj dokumentaciji, riječ je bila o, između ostalog, „nabavci, transportu i ugradnji materijala za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na sanaciji oštećenja“, kao i „prospekcijskim arheološkim istraživanjima“.

 

BEZ DOZVOLA FEDERALNOG MINISTARSTVA 

Kako rekosmo, srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac je nacionalni spomenik BiH, zbog čega uživa najviši stepen pravne zaštite. Prema zakonskim propisima, Federalno ministarstvo prostornog uređenja nadležno je za izdavanje odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika.

Kako je iz ovog ministarstva potvrđeno Žurnalu, „Općina Vareš nije podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje bilo kakvih radova na zaštiti ili sanaciji kraljevske grobne kapele na Bobovcu“

„Osim toga, nismo imali uvid u dokumentaciju na osnovu koje bi se trebali izvoditi spomenuti radovi. Također napominjemo da je za izvođenje radova na zaštiti, konzervaciji i restauraciji, neophodno pribaviti odobrenje za građenje izdato od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja“, navodi se u odgovoru kojeg potpisuje ministar Josip Martić.

Također, kako su nam saopćili iz ministarstva, „Općina Vareš se nije obraćala ministarstvu zahtjevom za izdavanje saglasnosti kojim se odobrava izvođenje arheoloških istražnih radova“.

Sporan je i sam izvođač. Naime, ugovor je potpisan s firmom „Color paleta“ iz Sarajeva. Navedena firma izvodila je i radove na Starom gradu Dubrovniku kod Ilijaša. Žurnal je pisao o tome kako ova firma nema, niti je ikada imala ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za izvođenje radove zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

Direktor firme „Color Paleta“ Jozo Jozić se u odgovoru Žurnalu poziva na član 34. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Tu se, između ostalog, navodi šta se sve smatra građenjem građevine, te se kaže kako tu ne spadaju „radovi tekućeg održavanja, radovi sanacije koji se mogu smatrati tekućim održavanjem i konzervacije građevine“.

„Iz ovoga slijedi da izvođenje radova tekućeg održavanja i konzervacije građevine ne podliježe Zakonu o građenju, samim tim i uredbi kojom se definišu učesnici u građenju“, kaže Jozić.

No, i Stari grad Dubrovnik i kraljevski grad Bobovac su nacionalni spomenici te imaju poseban tretman, odnosno najviši stepen pravne zaštite. 

Ministar prostornog uređenja Federacije BiH Josip Martić za Žurnal je istakao kako se, u bilo kom slučaju, izvođenje radova na nacionalnim spomenicima, može povjeriti samo pravnom licu koje ima ovlaštenje za obavljanje djelatnosti zaštite, konzervacije, prezentacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika“.

Iz odgovora ministra proizlazi da Općina Vareš i izvođač „Color paleta“ nisu imali potrebne dozvole i ovlaštenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a bili su dužni da ih imaju.


RADOVI KASNILI

Boško Andrić, iz Jedinice za upravljanje lokalnim razvojem Općine Vareš, za Žurnal je rekao kako nije upoznat s navedenim činjenicama jer nije direktno učestvovao u provođenju javne nabavke, ali je rekao da je nezadovoljan izvedenim radovima.

„Ostavili su nam neku šindru, doduše novu i prašinu gore. Išlo je to, našim rječnikom, prilično kilavo. Prvo, krenuli su, pa otvorili dio krova, pa ostavili, pa onda su nešto došli nakon mjesec dana, pa im je produžen rok umjesto dva, bilo je tri mjeseca“, govori Andrić.

Prema tenderskoj dokumentaciji, rok za izvođenje radova bio je 60 dana. Kako tvrdi Andrić, radovi su trajali duže: „U ovoj zemlji ne postoji nešto što smo mi stariji naučili prije rata. Ako prolongirate radove, plaćate tzv. penale. Tu prije nije bilo oprosta, ako nemate adekvatan razlog za kašnjenje. Danas nikad niko ne plaća penale. Mislim da je njima produžen ugovor zajedničkim dogovorom.“

U svakom slučaju, radovi su izvršeni. Prema saznanjima Žurnala, nadležne institucije do sada nisu provjeravale da li ima određenih nepravilnosti vezi s radovima na spomenutim nacionalnim spomenicima.

(zurnal.info)