Niz nelogičnosti na projektu Čoline kape:Gdje je nestalo 650.000 maraka budžetskog novca?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Niz nelogičnosti na projektu Čoline kape: Gdje je nestalo 650.000 maraka budžetskog novca?

Iz Gradske uprave nisu nam pojasnili kako je utrošeno 650.000 KM, koja nisu planirana usvojenim budžetom za 2019., niti su prikazana u izvršenju budžeta od januada do decembra 2019., ali se pojavljuju u informaciji o izvršenju budžeta Grada Sarajeva za period od januara do septembra 2020.

Gdje je nestalo 650.000 maraka budžetskog novca?

 

Abdulah Skaka je pred sami kraj svog gradonačelničkog mandata zadužio Grad Sarajevo za 10 miliona maraka. Gradsko vijeće je, podsjetimo, na njegov prijedlog odluku o odobravanju kreditnog zaduženja kod Razvojne banke donijelo još u julu 2020. godine.

Kao svrhu kreditnog zaduženja naveli su tada realizaciju kapitalnih projekata od značaja za Grad Sarajevo, a jedan od tih projekata koji se spominje jeste i „objekat ugostiteljsko-turističkog sadržaja i vanjskog uređenja na lokaciji Čolina Kapa“. 

Međutim, uvidom u dokumentaciju primijetili smo niz nelogičnosti koje se odnose upravo na ovaj projekat, a Gradskoj upravi Grada Sarajevo uputili smo mail s nizom pitanja s namjerom da nam ovo razjasne, ali odgovor do danas nismo dobili. 

Dakle, odluka o odobravanju kreditnog zaduženja objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo 2. jula 2020., i među projektima na koja će se uložiti dio novca od kredita spominje se i objekat ugostiteljsko turističkog sadržaja i vanjskog uređenja lokacije Čolina kapa.

 

Skaka dokumenti,budzet (Sliuzbene novine)1

 

Rebalansom budžeta Grada za istu godinu (2020. kada je i odobren kredit) za isti projekat na Čolinoj kapi naznačen je iznos od 20.000 KM (objavljeno u Službenim novinama Kantona Sarajevo 14. januara 2021.). U istoj odluci, pod budžetom za ovaj projekat za 2021. ne navodi se ništa, mada su mediji u decembru 2020., spominjali da će se na ovaj isti projekat iz budžeta za 2021. izdvojiti, čak, 200.000 KM.

 

Skaka dokumenti,budzet (2020-)1

 

Nadalje, isti projekat se spominje u informaciji o izvršenju budžeta Grada za period od 1. januara do 30. septembra 2020., s izvršenjem za devet mjeseci za 2019. godinu u iznosu od 650.000 KM. Ova informacija je primljena k znanju na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. novembra 2020.

 

Skaka dokumenti,budzet (650-000)1

 

Međutim, za ovaj projekat 650.000 KM nije planirano u budžetu Grada Sarajevo za 2019., niti se on spominje na poziciji kapitalni grant u izvještaju o izvršenju budžeta Grada za period od 1. januara do 31. decembra 2019., a koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća 27. maja 2020.

 

Skaka dokumenti,budzet (2019-)1

 

O čemu se tačno ovdje radi? Grad Sarajevo se zadužuje 10 miliona KM, između ostalog, i za realizaciju projekta Čolina kapa, za koji su prethodno u istoj godini budžetom planirali 20.000 KM, a godinu ranije se potrošilo 650.000 KM neplaniranih budžetom za 2019. godinu.

Pitanje na koje nismo dobili odgovor od Gradske uprave jeste na šta su tačno utrošena ova sredstva, šta je to do sada urađeno na Čolinoj kapi i za koga se ova lokacija uređuje/

“Hoću da vjerujem da su u pitanju tehnička greška i neznanje, ali je katastrofa ako je taj novac potrošen godinu ranije, prije nego je odobren kredit i prije nego je Gradsko vijeće kroz budžet odobrilo trošenje tog novca. To je onda nezakonito i neko treba odgovarati za to”, tvrdi sagovornik Žurnala.

Isti izvor postavlja pitanje i zbog čega Grad Sarajevo, kao jedinica lokalne uprave sa svojim nadležnostima, uopšte i finansira jedan ovakav projekat.

Grad Sarajevo, također, do sada nije objasnio ni zbog čega su zgradu DPO-a zamijenili sa onom "Vječna vatra". Na taj način su, podsjetimo, prouzrokovali dodatne troškove iz budžetskog fonda s obzirom na činjenicu da su kancelarije u zgradi DPO-a nedavno obnovljene, a zgrada "Vječna vatra" također zahtjeva adaptaciju.

Zbog ovog je grupa uposlenih Gradske uprave uputila prijavu Uredu za borbu protiv korupcije KS koji su po tom pitanju formirali i predmet. Iz Gradske uprave su nedavno samo naveli da se radi o grupi nezadovoljnih radnika. 

(nastaviće se...)

(žurnal.info)