NEMA REAKCIJE VLADE I TUŽILAŠTVA:Institucije i javna preduzeća odbijaju kontrolu federalnih revizora
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

NEMA REAKCIJE VLADE I TUŽILAŠTVA: Institucije i javna preduzeća odbijaju kontrolu federalnih revizora

Onemogućavanje rada, nedostavljanje dokumentacije i zabrana ulaska u prostorije javnih preduzeća, poteškoće su sa kojima se ove ali i prethodnih godina suočavaju revizori Ureda za reviziju institucija FBiH. Podršku u onemogućavanju rada federalnih revizora javna preduzeća imaju i od Vlade FBiH. Osim prekršajnih naloga, uprave javnih preduzeća koje su onemogućavala revizorima da izvrše kontrolu njihovog rada nisu trpile veće sankcije zbog toga. Potcjenjivanje rada revizora dolazi i od nadležnih tužilaštava. Kršenja zakon koje utvrde u svojim izvještajima za tužilaštva u većini slučajeva ne predstavljaju krivična djela. Radi se tek o prekršaju, reći će tužioci

Institucije i javna preduzeća odbijaju kontrolu federalnih revizora
Vlada FBiH

Početkom marta Ured za reviziju institucija FBiH objavio je publikaciju „Izvještaji finansijske revizije za koje su tužilaštva donijela odluke o neprovođenju istrage 2016–2022u kojoj je dat pregled izvještaja u kojima su utvrđene značajne nepravilnosti u postupku upravljanja i trošenja javnih sredstava, a koje je Ured za reviziju dostavio kantonalnim tužilaštvima.

U periodu 2016–2022. godine tužilaštvima je dostavljeno 115 izvještaja o finansijskoj reviziji na informisanje i nadležno postupanje, te je ukazano na značajne nepravilnosti i razloge kvalifikacija za data mišljenja revizora. U većini dostavljenih odgovora od tužilaštava je dobivena obavijest da se „istraga neće provoditi“, ili da su utvrđene nepravilnosti, poput kršenja zakona, samo prekršaji”, navedeno je iz Ureda.

Neprovođenje istrage po revizorskim izvještajima, u kojima je jasno utvrđeno kršenje zakona, u potpunosti obesmišljava i omalovažava rad Ureda. Podsjetimo javnost da nadležna Tužilaštva ranije nisu smatrala krvičnim djelom ni kada javna preduzeća nisu dopustila revizorima Ureda za reviziju  da uopšte obave reviziju u tim preduzećima. Umjesto Uredu za reviziju, Vlada FBiH i njeni ministri podršku su dali upravama tih preduzeća. 

Vlada FBiH traži privatne revizore koji će napisati pozitivan izvještaj o njenom radu!Skrivanje katastrofalnih rezultataVlada FBiH traži privatne revizore koji će napisati pozitivan izvještaj o njenom radu!

Bitno je podsjetiti i na otvorene pritiske Vlade FBiH i njenih ministara na rad Ured za reviziju institucija FBiH.

Revizori se rugaju i javno sramote naše ministre Novalićeva Vlada bježi od odgovornostiRevizori se rugaju i javno sramote naše ministre

Godinama unazad, uz prećutnu podršku Vlade FBiH, javna preduzeća onemogućavaju federalnim revizorima obavljanje revizije. Ovakva postupanja prolaze bez adekvatne sankcije od strane nadležnih tužilaštava i institucija.

Vlada Federacije BiH udarila na nezavisnost Ureda za revizijuDok raste kriminal u javnim preduzećimaVlada Federacije BiH udarila na nezavisnost Ureda za reviziju

Plansko onemogućavanja rada federalnih revizora

U februaru ove godine iz Ureda su obavijestili javnost da im iz Union banke, koja je u skoro 100 postotnom vlasništvu Federacije BiH, nije omogućeno da urade reviziju.

“Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH onemogućeno je obavljanje finansijske revizije „Union banke“ d.d. Sarajevo za 2022. godinu koja je predviđena Planom revizije za 2022/2023. godinuPrethodna revizija Banke bila je najavljena za 9. 1. 2023. te je, shodno najavi, revizorski tim boravio u sjedištu Banke, ali Uprava nije omogućila obavljanje revizije, odnosno nije stavila na raspolaganje traženu dokumentaciju”, naveli su iz Ureda napominjući da do sada nije rađena revizija ove banke od strane Ureda.

Centrala Union Banke d.d. Sarajevo

Uprava banke obavijestila je Ured za reviziju da, po njihovom mišljenju, Banka ne spada pod revidirane institucije te se obratila Agenciji za bankarstvo FBiH i Federalnom ministarstvu finansija radi dobivanja njihovog mišljenja.

Iz Union banke dostavili su Uredu za reviziju odgovor Federalnog ministarstva finansija u kojem je navedeno da tražena dokumentacija nije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da je Banka predmet supervizije Agencije za bankarstvo, zbog čega „ostaje upitna potreba za revizijom od strane Ureda za reviziju“. 

Godinu dana ranije, početkom 2022. godine i uprava javnog preduzeća  Naftni terminali Federacije (NFT) nije dozvolila obavljanje revizije federalnim revizorima.

O nastalim okolnostima Ured za reviziju obavijestio je Vladu Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, te je traženo da se poduzmu aktivnosti iz nadležnosti kako bi se obavila revizija. O nemogućnosti obavljanja revizije obaviještena i Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju.

Budući da Ured za reviziju nije dobio traženu dokumentaciju, a rokovi po oba zaključka Komisije su istekli, generalni revizor Ureda za reviziju je 13. 5. 2022. godine donio Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije NTF-a,” naveli su iz Ureda.

Godinu dana ranije, krajem 2021. godine, Ured za reviziju FBiH obavijestio je javnost  o odustajanju od glavne studije revizije učinka „Efektivnost mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“. Kao jedan od razloga odustajanja navedeno je i „nedostavljanje finansijskih izvještaja korisnika finansijske pomoći od strane Finansijsko-informatičke agencije” koje ni nakon više zahtjeva ova agencija nije dostavila Uredu.

Početkom janura 2020. godine, obustavljena je i revizija preduzeća Pretis iz Vogošće jer dokumentacija za obavljanje revizije nije dostavljena Uredu za reviziju, niti im je omogućen pristup potrebnoj dokumentaciji.

“Nadležno kantonalno tužilaštvo obaviješteno je o uočenim indicijama značajnog kršenja zakona nastalog usljed ograničenja djelokruga revizije, odnosno pristupa dokumentaciji Društva. Tužilaštvo je dostavilo obavijest Uredu za reviziju u kojem je navedeno da u opisanim radnjama nema obilježja krivičnog djela”, naveli su tada iz Ureda.

O prekidu revizije obaviješteni su Parlament FBiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju i Vlada FBiH dok je pravnom licu Pretis i odgovornoj osobi ovog preduzeća izdat prekršajni nalog zbog ograničavanja ovlaštenja Uredu za reviziju za prikupljanje dokumentacije.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju na jednoj od sjednica krajem 2020. godine razmatrala je informacije Ureda za reviziju o nedostavljanju traženih podataka. Tražili su hitnu reakciju Vlade FBiH,  adekvatno sankcionisanje navedenih preduzeća i omogućavanje rada revizorima.

Zamjenik glavnog revizora FBiH nema certifikat za revizora?Svađa unutar Ureda za reviziju FBiHZamjenik glavnog revizora FBiH nema certifikat za revizora?

I godinu dana ranije, početkom 2019. godine iz Ureda za reviziju obavijestili su javnost da im je uprava javnog preduzeća Operater za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju odbila dostavi potrebnu dokumentaciju za obavljanje revizije

Da se obustavi obavljanje završne revizije Operatera OIEIEK za 2018. godinu zbog ograničenja djelokruga revizije a čija je posljedica nemogućnost dobivanja dovoljnih i primjerenih revizorskih dokaza, te da se obavijeste nadležni organ ii institucije o povlačenju iz revizije”, naveli su početkom 2019. godine

Tim nije bio u mogućnosti prikupiti ni osnovnu dokumentaciju niti obaviti revizijske testove”, naveli su tada revizori.

Podsjetimo da su mediji ranije pisali da je izostala adekvatna reakcija institucija ali i sankcija za upravu ovog javnog preduzeća. Parlament FBIH nije reagovao a Vlada je u potpunosti je ignorisala ova dešavanja. Tužilaštvo je zaključilo da se ne radi o krivičnom djelu već o prekršaju.

(zurnal.info)