Izbori 2014.:INTEGRITET: Najgore ocjene imaju Hrvatska stranka prava i Radom za boljitak

Arhiva

INTEGRITET: Najgore ocjene imaju Hrvatska stranka prava i Radom za boljitak

Ocjena integriteta napravljena je na osnovu stotina revizorskih izvještaja u posljednjih desetak godina

INTEGRITET: Najgore ocjene imaju Hrvatska stranka prava i Radom za boljitak

Radom za boljitak i Hrvatska stranka prava dvije su stranke sa najmanjom ocjenom integriteta pred oktobarske izbore izračunate na osnovu revizorskih izvještaja. Za boljitak ima ocjenu integriteta od 25 posto a HSP od tek 33 posto.

Integritet ove dvije stranke izračunat je na osnovu po šest revizorskih izvještaja. Toliko se revizorskih izvještaja u posljednjih 15 godina odnosilo na institucije i javne kompanije kojima su upravljali kadrovi ovih stranaka.

Revizori su napravili po tri izvještaja koji se odnose na dvojicu federalnih ministara stranke Za boljitak, Milorad Bahilj i Jerko Ivanković-Lijanović. Bahilj ima tri ocjene od po 50 posto dok Lijanović ima sva tri negativna izvještaja.

Kao federalni ministar trgovine Bahilj je samo nastavio trend još od 2003. godine u kojima je ocjena integriteta ovog ministarstva konstantno 50 posto, revizorski rečeno – mišljenje s rezervom. A to je mišljenje zasnovano na nizu upozorenja revizora u kojima dominiraju riječi sumnjivo i neadekvatno.


Pčele i krastavci

U izvještaju za 2012. godinu revizori su smatrali da nabavka mercedesa za ministarstvo vrijednog 86.000 maraka nije bila provedena po zakonu. Skupocjeni terenac kupljen je od kompanija AUTO LIJANOVIĆ iz Mostara čiji je vlasnik Željko Ivanković-Lijanović, sin Joze Ivankovića-Lijanovića, brata osnivača stranke Za boljitak čiji je Bahilj član.

Stranački kolega Milorada Bahilja, Jerko Ivanković-Lijanović srozao je ocjenu integriteta Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u posljednje tri godine kao ministar. Od 2003. godine ministarstvo je najčešće dobijalo polovičnu ocjenu dok su posljednja tri izvještaja negativna. Ocjena njegovog integriteta je čista nula!

Za sva tri izvještaja koja se odnose na njega kao ministra koji upravlja ministarstvom čiji je budžet veći od 70 miliona maraka, Lijanović je dobio negativnu ocjenu. Revizori su najčešće kritikovali raspodjelu novčane pomoći ovog ministarstva u nekoliko navrata u vrijednosti od po dva miliona maraka.
“Nemogućnost potvrđivanja osnovanosti isplata jednokratnih novčanih potpora (3.159.200 KM), jednokratne pomoći pčelarima (1.538.200 KM) i otkupa krastavaca (131.331 KM) imajući u vidu da ovakav način obračuna i isplate novčanih potpora nije utvrđen Zakonom o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku”, samo je jedno od upozorenja revizora iz 2011. godine.

Hrvatsku stranku prava u izvršnoj vlasti su predstavljali federalni ministar finansija Ante Krajina i federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber. Krajina je od 2011. godine i svog prvog izvještaja konstantan – ima polovičnu ocjenu integriteta od 50 posto.

Njegov stranački kolega Vjekoslav Čamber je imao dva negativna revizorska izvještaja, u 2011. i 2012. godini, kao federalni ministar rada i socijalne politike. Tek je u posljednjem, nedavno objavljenom izvještaju, uspio da dobio mišljenje s rezervom i tako popravi svoj prosjek koji je do tada bio nula!

Čamber je najviše problema imao sa javnim nabavkama i raspodjelom budžetskih sredstava.
Revizori nisu mogli potvrditi opravdanost načina raspodjele sredstava Tekućeg transfera za organizacije civilnih invalida u iznosu od 630.000 KM.
“Programom utroška sredstava utvrđeni su krajnji korisnici i iznos sredstava, međutim izbor istih nije izvršen putem javnog oglašavanja, zbog čega nije pružena mogućnost svim organizacijama civilnih invalida koji ispunjavaju uslove da apliciraju za budžetskim sredstvima navedenog transfera”, pišu revizori u izvještaju za 2013. godinu i dodaju da su sredstva dodjeljivana i korisnicima koji ne ispunjavanju predviđene kriterije.
“Sa korisnicima sredstava zaključeni su ugovori, a dio istih kojima su doznačena sredstva nije dostavio izvještaj sa dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak sredstava datih u 2013. godini.”


Popustili sa ocjenama

Ispodpolovičnu ocjenu integriteta imaju i HDZ 1990 i Socijalistička partija sa po 43 posto. Ocjenu integriteta HDZ 1990 dobio je na osnovu 18 revizorskih izvještaja i od 2006. godine njihva prosječna ocjena je sve lošija.


Božo Ljubić je 2006. godine, tada kao ministar prometa i komunikacija BiH imao pozitivno mišljenje uz isticanje predmeta što je dovoljno za ocjenu od 75 posto. Njegov prezimenjak Damir, međutim, popustio je sa ocjenama. Za razliku od ranijih godina kada je bio federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarska, Damir Ljubić je u novom mandatu u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH imao jedno negativno i dva mišljenja sa rezervom uz isticanje predmeta.

Takve je ocjene revizora dobio na osnovu neprodovđenja javnih nabavki i velikih nepravdanih putnih troškova. Najbolji su primjeri iz izvještaja za 2011. godinu kada Damir Ljubić kao ministar nije proveo procedure javnih nabavki već je koristio ugovore iz prethodne godine.
Na taj način su realizovane nabavke: avio-karata (17.497 KM); goriva (111.036 KM); uredskog materijala (77.847 KM).
“Za servisiranje vozila Ministarstvo je, osim izabranih ponuđača koristilo i usluge drugih servisera koji nisu prošli proceduru izbora dobavljača te su po tom osnovu evidentirani izdaci u iznosu od 18.508 KM”, otkrili su revizori.

Propusti su se ponovili i naredne 2012. godine.

Revizori su upozorili na velike putne troškove u inostranstvu i smještaja te dnevnice. Ukupni troškovi prešli su iznos od 100.000 maraka.
“Uz određeni broj naloga nisu priložene avio karte na osnovu kojih se može utvrditi vrijeme prelaska granice i potvrditi tačnost obračuna dnevnice.”

Socijalistička partija jedina je od navedenih partija čija se ocjena integriteta povećavala od 2007. godine do danas ali je i dalje tek na 43 posto, na osnovu 11 revizorskih izvještaja.

Partija u izvršnoj vlasti u mandatima koji traju još mjesec dana trenutno ima dva predstavnika: Petra Đokića kao ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Goranu Zlatković, ministricu pravde Republike Srpske.

Jedna od kritika revizora bila je prupuštanje Zlatkovićeve kao ministrice da smanji troškove telefoniranja u dobojskom zatvoru. Direktor ove ustanove potrošio je 2012. godine više od hiljadu maraka na svoj mobilni telefon koji se očito koristi u privatne svrhe, smatraju revizori.
Direktor je u martu 2012. godine sklopio ugovor sa M:telom o postpejd XXL usluzi na 24 mjeseca. Za ovu vrstu usluge pretplata iznosi 105,30 KM, u sklopu koje je nabavljen i telefonski aparat, koji nije zadužen u KPZ-u.
“Revizijom je utvrđeno i kod drugih institucija koji aneksima osnovnog ugovora nabavljaju telefonske aparate, da ih ne evidentiraju kao imovinu institucije, već se tretiraju kao privatno vlasništvo”, pišu revizori u svom izvještaju.

Stranački kolega Đokić ima puno više opomena revizora. Jedna od njih je teška više od 18 miliona maraka.
“Obaveze za 2013. godinu bile su veće od budžetom odobrenih i raspoloživih sredstava zbog čega je u okviru rashoda obračunskog karaktera evidentiran nedostajući iznos sredstava u budžetu za 2013. godinu u iznosu od 18.105.937 KM”, napisali su revizori uz napomenu da “stvaranje obaveza iznad budžetom odobrenih i raspoloživih sredstava nije u skladu sa članom 40. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.”

Na vrhu liste stranaka sa najnižom ocjenom integriteta našle su se i Nova hrvatska inicijativa i Socijaldemokratska unija ali je njihova ocjena napravljena na osnovu samo po jednog izvještaja.

Ocjena integriteta napravljena je na osnovu stotina revizorskih izvještaja u posljednjih desetak godina. Stranke i političari dobijaju ocjenu na osnovu prosjeka svih revizorskih izvještaja koji se odnose na njih dok institucije ocjenu dobijaju na osnovu posljednjeg dostupnog revizorskog izvještaja.

(zurnal.info)