IZBORI 2014.:INTEGRITET STRANAČKIH KANDIDATA: Izborne liste predvode političari sa katastrofalnim minulim radom
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

INTEGRITET STRANAČKIH KANDIDATA: Izborne liste predvode političari sa katastrofalnim minulim radom

Žurnal uskoro počinje sa objavljivanjem detaljnih analiza kandidata na izborima na osnovu njihove ocjene integriteta

INTEGRITET STRANAČKIH KANDIDATA: Izborne liste predvode političari sa katastrofalnim minulim radom
FOTO: zurnal.info/arhiv

Stranke u Bosni i Hercegovini na izborima ove godine kandiduju ljude koji su do sada uglavnom imali negativne revizorske izvještaje, pokazuje analiza Žurnala uz pomoć stranice za ocjenu integriteta političara na osnovu revizorskih izvještaja integritet.ba gdje je objedinjeno nekoliko stotina revizorskih izvještaja.

Na osnovu do sada dostupnih kandidatskih listi, ocjene integriteta predloženih kandidata pokazuju da stranke kao glavne kandidate predstavljaju ljude od svog povjerenja bez ocjenjivanja njihovog rada u prošlosti.

Integritet Bakira Izetbegovića, kandidata Stranke demokratske akcije za Predsjedništvo, je tek 41 posto. Tri revizorska izvještaja koja se odnose na njega pokazuju da Izetbegović niti jednom nije imao čistu pozitivnu ocjenu revizora za finansijsko vođenje Predsjedništva.

U 2011. i 2012. Predsjedništvo je imalo negativne izvještaje sa posebnim isticanjem predmeta. U 2013. godini je izvještaj pozitivan ali su revizori ponovo upozoravali na neregularnosti u poslovanju ove institucije čiji je budžet nešto veći od sedam miliona maraka godišnje. Uz negativna mišljenja tu je i niz upozorenja na trošenje budžeta na putovanja bez opravdanja, mobilne telefone te niz drugih primjedbi revizora.

Od pet kandidata SDA čija se imena mogu pronaći u bazi integriteta, samo jedan ima ocjenu veću od 50 posto uspješnosti. Kao stranka SDA ima prosječnu ocjenu svojih političara od 56 posto.

Željko Komšić prve dvije godine svog predsjedničkog mandata počeo je sa besprijekornim izvještajima revizora da bi sve od tada izvjetaji postajali sve lošiji i lošiji. Na osnovu sedam rezivorskih izvještaja o njegovom radu, Komšić se zaustavio na ocjeni integriteta od 67 posto.

Prosječni integritet SDP-a izračunat na osnovu 40 revizorskih izvještaja je tek 52 posto. Jedini na listi od sedam SDP-ovih kandidata u bazi integriteta koji ima pozitivnu ocjenu je Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke. Njegova dva posljednja izvještaja su u potpunosti pozitivna dok je 2011. godine imao mišljenje s rezervom. Integritet od 83 posto Mašić ima zahvaljujući nekoliko neregularnosti na koje su upozorili revizori, uglavnom zbog neodgovarajuće podjele novca.

Većina SDP-ovih kandidata koji su vodili institucije pod revizijom imaju tek polovičan uspjeh u radu, uključujući predsjednika stranke Zlatka Lagumdžiju.

Na SDP-ovoj listi integritetom posebno odstupa ministar Zukan Helez. Helezov integritet na osnovu dva revizorska izvještaja je tek 25 posto. Ova ocjena nosi posebnu težinu za ministra koji je upravljao institucijom sa jednim od najvećih budžeta u državi. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata godišnje raspolaže sa više od 350 miliona maraka. Helezov negativni izvještaj iz 2012. godine pun je prigovora revizora na način trošenja novca.

Većini stranaka u BiH kriteriji za nosioce listi za državni i entitetski nivo, koji smo analizirali, očito nije bio savjestan rad njihovih članova na pozicijama koje su imali. Iako kandidatske liste još uvijek nije ovjerila Centralna izborna komisija, Žurnal je analizirao liste koje su stranke predložile.

Žurnal uskoro počinje sa objavljivanjem detaljnih analiza kandidata na izborima na osnovu njihove ocjene integriteta. Sve do oktobarskih izbora objavljivat ćemo analize o najgorim i najboljim kandidatima i strankama.

(zurnal.info)

 
O Integritetu

Indeks integriteta institucija označava nivo usklađenosti djelovanja institucije u odnosu na njen djelokrug, pravni okvir i propise, ciljeve i programe, etičke standarde i sl. Indeks će se izračunavati na osnovu objektivno mjerljivih indikatora dobivenih iz konkretnog djelovanja institucije, čime se želi mijenjati svakidašnja praksa proizvoljne procjene institucija na osnovu percepcije javnosti. Kao izvori parametara za obračun integriteta koristit će se različiti izvještaji o usklađenosti poslovanja i obaveza institucija, kao što su izvještaji o reviziji finansijskog poslovanja i učinka institucije, relevantne analize iz oblasti koje se vezuju za instituciju, monitoring rada i evaluacije itd.

Indeks predstavlja inovativan alat koji će olakšati svim zainteresiranim stranama jednostavnu poredbenu analizu rezultata institucija. Baza podataka će biti strukturirana na način da se mogu odvojeno upoređivati institucije, rukovodioci institucija i predmetni izvještaji. Iskusne i stručne nevladine organizacije rukovodit će Indeksom u oblastima u kojima primarno djeluju i u kojima imaju dugo iskustvo visok nivo znanja, a zbir prikupljenih podataka utjecat će na ukupni Indeks.

Indeks će se odrediti kao zbir pojedinačnih elemenata kojima se vrednuje svaka institucija. Neki od parametara bit će primjenjivi na sve institucije, dok će se drugi odnositi samo na neke od njih, zavisno od djelokruga i nadležnosti institucije. Elementi koji će imati utjecaj na izračunavanje Indeksa jesu:

- Revizorski izvještaj o finansijskom poslovanju i/ili učinku institucije,
- Akcioni plan za borbu protiv korupcije institucije,
- Sistem za prijavu korupcije u instituciji,
- Naklonjenost institucije prema mladima (politika prema mladima, ukoliko postoji zakonska nadležnost).

Institut za razvoj mladih KULT već 3 godine neprestano prati i analizira politike prema mladima u Bosni i Hercegovini. U okviru izrade ove platforme Institut odgovoran je za podatke iz oblasti politike prema mladima, tj. institucionalnih mehanizama za brigu o mladima, zasnovanih na zakonima o mladima u BiH kao i međunarodnim standardima i preporukama.

Podaci su prikupljeni direktno od institucija: dostavljen im je upitnik koji su oni popunjavali, za svaku stavku iz upitnika koju je institucija označila da ima dostavljala je dokaz o njenom postojanju. Ukoliko institucija nije dostavila popunjeni upitnik ili dokaz o postojanju stavki, na web platformi je označena kao institucija koja nema institucionalne mehanizme.

Institut za razvoj mladih KULT će rezultate monitoringa koristiti kao preporuku mladima u BiH za odabir političkih stranaka i donošenje te važne odluke na izborima 2014. godine.

(integritet.ba)