Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo:Izdvajamo 200.000 KM za rad narodne kuhinje i pomoć za liječenje
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Interview

Izdvajamo 200.000 KM za rad narodne kuhinje i pomoć za liječenje

U intervjuu za novinsku agenciju Onasa rekao je u septembru: “Ono što nedostaje Starom Gradu, kada govorimo o kapitalnim projektima, je velika multimedijalna dvorana za sportske i kulturne sadržaje. Mladim ljudima treba pružiti mogućnost da iskažu svoj talent kroz bavljenje sportom ili nekim drugim aktivnostima.”

Izdvajamo 200.000 KM za rad narodne kuhinje i pomoć za liječenje

Tokom predizborne kampanje stari-novi načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić vrijedno je sadio drveće, obilazio parkove, najavljivao obnavljanje saobraćajnica i bolji život građana općine... Ipak, u odgovorima na pitanja koje su mu uputili novinari magazina Žurnal, načinjenim na osnovu predizbornih obećanja i usluga kojima su građani ove općine nejnezadovoljniji, pojašnjava kako većina tih problema nije “u nadležnosti Općine”: “Većina usluga kojima građani nisu zadovoljni, nije u nadležnosti ovog organa uprave, što ćete zaključiti i iz narednih odgovora”, kaže.

Evo nekoliko citata iz intervjua i obraćanja tokom predizborne kampanje:

“U narednom periodu jedan od najznačajnijih i najskupljih projekata će nam biti izgradnja dvorane u sklopu Osnovne škole 'Edhem Mulabdić'. Do kraja ove godine imat ćemo i projektnu dokumentaciju za realizaciju ovog projekta. Dvorana će biti izgrađena po svim evropskim i svjetskim standardima”, kazao je Hadžibajrić tokom predizbornog skupa na Bistriku. Čitaoci će primijetiti da u svojim odgovorima ovu stavku ne navodi.

Tokom predizborna kampanje često je davao podršku i sanaciji lokalnih puteva, obišavši tako i Goražde, da bi krajem godine odgovornost skinuo sa Općine.

U intervjuu za novinsku agenciju Onasa rekao je u septembru: “Ono što nedostaje Starom Gradu, kada govorimo o kapitalnim projektima, je velika multimedijalna dvorana za sportske i kulturne sadržaje. Mladim ljudima treba pružiti mogućnost da iskažu svoj talent kroz bavljenje sportom ili nekim drugim aktivnostima.”

U istom intervjuu rekao je i:

“Trend sanacije i izgradnje ulica i komunalne infrastrukture u ovom dijelu, koji smo njegovali prethodne četiri godine, nastavit ćemo i ubuduće.”

Govorio je i o podršci poljoprivredi, nabavci minibusa i brojnim stvarima koje su građani Općine tada željeli čuti.

Na koji način planirate poboljšati kvalitet zelenih površina u općini u smislu održavanja?

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, zelenim površinama gazduje KJKP “Park”, na osnovu čega Općina Stari Grad Sarajevo na godišnjem nivou izdvaja cca 50-60.000 KM ovom preduzeću za održavanje zelenih površina. Dakle, iako nije u našoj nadležnosti, ipak izdvajamo sredstva.

Planirate li otvoriti nova ili poboljšati raspoloživost sportskih terena i dječijih igrališta? Ukoliko da, na kojim lokacijama i na koji način?

Što se tiče sportskih terena, morate znati da njih u Starom Gradu nema ni manje ni više u odnosu na period prije rata. Ipak, moram vas podsjetiti da smo u proteklom periodu izvršili rekonstrukciju sportskih terena koja se nalaze uz osnovne škole: “Hamdija Kreševljaković”, “Vrhbosna”, “Saburina” i na Širokači, koje je nažalost već devastirano. Ovi tereni urađeni su po svjetskim standardima, sa umjetnom travom prve klase. U 2013. godini imamo u planu izgradnju potpuno novog igrališta za mali nogomet na lokalitetu Iza Gaja, kao i izgradnju igrališta uz Zavod za specijalno obrazovanje djece “Mjedenica”.

Kako ćete socijalnu zaštitu učiniti dostupnijom većem broju građana? Imate li konkretne planove?

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, socijalna zaštita je prenesena u nadležnosti Kantona, odnosno Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Pojedina odjeljenja ovog Ministarstva koriste prostorije Općine Stari Grad , što smo im mi ustupili bez ikakve naknade. Pored toga, Općina Stari Grad svake godine kroz jednokratne pomoći, pomoći za liječenje, rad Narodne kuhinje i sl, potroši minimalno 200.000 KM, iako nije naša nadležnost.

Da li ćete u narednom periodu realizovati programe za zapošljavanje ili kvalitetniju zdravstvenu zaštitu?

- Nije odgovoreno.

Kako ćete osigurati kvalitetnije održavanje vodotoka – rijeka i potoka – u mjesnim zajednicama te puteva u zimskom periodu?

Za održavanje vodotoka – rijeka i potoka, nadležan je Fond Agencije za vodno područje rijeke Save, a ne Općina. No, i u ovom slučaju, Općina je izdvajala određena sredstva u cilju obezbjeđenja sigurnijeg života svojih građana. Ovog ljeta smo očistili kompletan vodotok od brane na Bentbaši do Kozije ćuprije. Korito je očišćeno od velikih nanosa mulja, šljunka i otpada, po prvi put nakon 30 godina. Tada smo “izvukli” preko 40.000 tona različitog otpada. A, što se tiče zimskog održavanja puteva, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Direkcija za ceste i Općina Stari Grad potpisali su sporazum o zimskom održavanju saobraćajnica od interesa za Općinu, za sezonu 2012/2013. Za poslove zimskog održavanja angažovano je KJKP “Rad”, što je definisano aneksom ugovora između Općine, Direkcije i preduzeća “Rad”. Vrijednost radova zimskog održavanja saobraćajnica u Starom Gradu, što podrazumijeva lokalne i nekategorisane saobraćajnice od interesa za Općinu, zatim ručno čišćenje trotoara, stepeništa i mostova, te nabavku kamene frakcije i industrijske soli, iznosi 329.769 KM i finansira ih Općina. Nadzor nad poslovima zimskog održavanja ulica u Starom Gradu vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Da li će biti korigovana cijena grobnog mjesta jer su građani ovu uslugu naveli kao jednu od onih kojima su nezadovoljni?

Za cijenu grobnog mjesta, Općina je totalno pogrešna adresa, jer nijedna općina u Kantonu Sarajevo ne gazduje grobljima. Za gradska groblja nadležno je JKP ”Pokop”, a za stara muslimanska mezarja Medžlis Islamske zajednice, od kojih možete dobiti odgovore na ovo pitanje.

Iako rješavanje prevoza nije u direktnoj nadležnosti općinskih vlasti, postoji li nešto što sa svoje strane možete učiniti i što planirate učiniti kako bi se unaprijedio kvalitet javnog prevoza u općini?

Kao što i sam naziv preduzeća KJKP”Gras” kaže, oni su u nadležnosti Kantona Sarajevo, a i sami ste naveli da gradski prevoz nije u nadležnosti općine, tako da je odgovor suvišan.

(zurnal.info)