Reagiranje Uprave za indirektno oporezivanje:Iznijeli ste neistine o količini robe i radu službenika
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Reagiranje Uprave za indirektno oporezivanje: Iznijeli ste neistine o količini robe i radu službenika

U vašem pisanju vi ste iznijeli neistine kako u količini oduzete robe, tako i u daljim krajnje proizvoljnim i neprofesionalnim tvrdnjama o radu državnog službenika, navodeći njegove lične podatke i izmišljajući da je isti „upao“ u posebne istražne radnje dok su policijske agencije prisluškivale telefonske razgovore kriminalaca sa područja Banja Luke

Iznijeli ste neistine o količini robe i radu službenika

ODJELJENJE ZA KOMUNIKACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU

 

Vaš medij je dana 26.02.2019.godine objavio tekst pod nazivom „Od kontrole do zapisnika isparilo 700 grama zlata“.

Shodno važećim standardima u upotrebi javne riječi,a zbog objave teksta u kome su sadržane brojne neistine, kojima se bez kritičkog osvrta targetiraju imena službenika Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), ovim putem tražimo da se ogradite od sadržaja i naslova objavljenog teksta.

Naime, službenici UIO, kao državni službenici, postupaju u ime države Bosne i Hercegovine i obavljaju veoma složene i odgovorne poslove, koji veoma često  podrazumijevaju kontrolu rada određenih poslovnih subjekata, gdje otkrivaju određene nezakonitosti u radu i poslovanju.

Tako su, između ostalih mnogobrojnih i svakodnevnih poslova, vršili i kontrolu poslovanja zlatare „Atlantis“ u Bihaću. Tokom kontrole navedenog subjekta otkrili su robu koju nisu pratili odgovarajući dokumenti o porijeklu robe, te sačinili zapisnik i vlasniku izdali potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, koji dokumenti su službeni dokumenti Uprave za indirektno oporezivanje i u sebi sadrže broj protokola i datim sačinjavanja.

Ovdje želimo istaći da se na tim dokumentima nalazi i potpis lica od koga su predmeti privremeno oduzeti i kod koga je vršena kontrola, te da subjekt kontrole nije isticao bilo kakvu primjedbu na zapisnik ili potvrdu u pogledu vrste i količine predmeta koji su privremeno oduzeti.

Nadalje, ističemo da su službenici UIO nakon izvršene kontrole po važećim propisima, predmete pakovali, plombirali i stavili u odgovarajaći depozit, te pokrenuli postupak zbog utvrđenih nezakonitosti u poslovanju subjekta kontrole.

Pošto je sam postupak protiv subjekta kontrole još u toku, ovdje u cilju legalnosti vođenja tog postupka ne želimo iznositi detalje i druge dokumente koji se odnose na samog subjekta kontrole i uočene nedostatke, ali želimo istaći da ste vi svojim proizvoljnim i neprovjerenim pisanjem već nanijeli štetu, kako službenicima UIO kao državnim službenicima, tako i samoj UIO, koja u svome radu ima problema, kako sa licima koja ne poštuju propise u poslovanju, tako ponekad i sa licima, koji učine greške u svome radu, a koji su zaposleni unutar sistema UIO.

Međutim, u vašem pisanju vi ste iznijeli neistine kako u količini oduzete robe, tako i u daljim krajnje proizvoljnim i neprofesionalnim tvrdnjama o radu državnog službenika, navodeći njegove lične podatke i izmišljajući da je isti „upao“ u posebne istražne radnje dok su policijske agencije prisluškivale telefonske razgovore kriminalaca sa područja Banja Luke. Ovaj tekst ovako napisan i objavljen u vašem mediju ne zadovoljava ni blizu standard profesionalnog novinarstva, a zbog toga što nije zasnovan na provjerenim informacijama i niste od UIO uopšte prije objavljivanja tražili izjašnjenje o predmetu koji je bio vaš fokus pisanja.

U vezi konkretnog subjekta kontrole ovdje ćemo iznijeti da su službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banjaluka u periodu od 18.11.2017.godine do 11.07.2018.godine izvršili tri provjere porijekla robe zlatnog i srebrenog nakita i utvrdili slijedeće:

Dana 18.112017.godine u zajedničkoj akciji sa službenicima GSKiP RC Mostar i saradnji sa Grupom za istrage RC Banjaluka na Gradskoj pijaci u Velikoj Kladuši izvršeno  je privremeno oduzimanje robe (srebreni nakit) od lica sa inicijalima K.I. Vrijednost privremeno oduzetog nakita se procjenjuje cca 44.013,00 KM te je tom prilikom izdata Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-111/17 od 18.11.2017 godine i Zapisnik o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-111-2/17 od 18.11.2017 godine;

Dana 12.03.2018.godine nakon provedene provjere porijekla robe izvršeno je privremeno oduzimanje robe (srebreni nakit) od K.H. vlasnika „Silver shop Atlantis TR“ Bihać, ukupno procijenjene vrijednosti cca 15.210,00 KM, te je izdata potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-25/18 od 12.03.2018 godine i Zapisnik o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-25-2/18 od 12.03.2018.godine;

Dana 11.07.2018.godine nakon provjere porijekla robe izvršeno je privremeno oduzimanje robe (zlatni nakit) od prethodno imenovanog K.H. ukupno procijenjene vrijednosti cca 121.536,00 KM, te je izdata Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-36/18 od 11.07.2017 godine i Zapisnik o privremnom oduzimanju predmeta broj: 05/4-2/I-18-7-76-36-2/18 od 11.07.2018 godine.

Sve aktivnosti su provedene u skladu sa zakonskim propisima, nakon pomenutih provjera i otkrivenih povreda propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja nastavljeno je dalje preduzimanje službenih radnji u cilju procesuiranja počinioca kaznenih dijela pred nadležnim sudovima.

Iz dokumentacije koju vam dostavljamo u prilogu potpuno se jasno vidi da su službenici UIO postupali u skladu sa važećim zakonskim propisima. Na osnovu prikupljenih obavještajnih informacija izvršene su aktivnosti na terenu. Utvrđene su nezakonitosti u prometovanju zlatnog i srebrenog nakita. Roba za koju nisu postojali dokazi o porjeklu je privremeno oduzeta, a iz priložene dokumentacije se vidi da lice od koga je roba oduzeta nije imalo primjedbi na rad državnih službenika UIO, kao i da je dobrovoljno predalo robu.

Iz izvještaja o postupanju službenika UIO jasno se vidi da je oduzeta roba uredno upakovana u ambalažu bez mogućnosti otvaranja i obilježene plombom broj: 0072571. 
Nakon tih radnji roba je predata Odsjeku za poslovne usluge u Regionalnom centru UIO u Banjoj Luci.

Privremeno oduzeta roba sada se nalazi u zakupljenom sefu kod jedne komercijalne banke do okončanja postupka pred nadležnim sudom.

Shodno svemu navedenom, smatramo da ste shvatili kakve značajne i osjetljive poslove obavljaju državni službenici UIO, te da ste prethodnim tekstom istim samo otežali budući rad, a njihov rad je upravo u interesu svih građana BiH, pošto je njihov zadataka upravo zakonito ubiranja indirektnih potrreza, sprečavanje krijumčarenja roba i drugih nezakonitosti od fizičkih i pravnih lica.

Shodno svemu navedenom, predlažemo da ovaj demant u cjelosti objavite, a nezakonito snimljene fotografije koje ste objavili uklonite, kao i neprimjerene i nedopuštene komentare uvredljivog sadržaja.  

(zurnal.info)