Udruženje poslodavaca FBiH pisalo Žurnalu:Podržavate Vladu FBiH i njene odluke upitne zakonitosti
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Udruženje poslodavaca FBiH pisalo Žurnalu: Podržavate Vladu FBiH i njene odluke upitne zakonitosti

Da nismo pogriješili u naslovu teksta kada smo naveli da su poslodavci siromašniji od radnika potvrdili su i u svom reagovanju iz Udruženja poslodavaca FBiH. Kada je u pitanju isplata pomoći radnicima poslodavci uprkos milionskim dobitima imaju probleme sa likvidnošću, spremi su pomoći radnicima ali se plaše da će morati plati porez na dobit a Vlada FBiH nema ustavnu nadležnost za donošenje uredbe te je njena odluka "upitne zakonske valjanosti"

Podržavate Vladu FBiH i njene odluke upitne zakonitosti
Foto: UPFBiH

Udruženje poslodavaca FBiH reagovalo je na Žurnalov tekst navodeći da je Žurnal napravio „faktografske greške o broju i sastavu Upravnog odbora UPFBiH te su dostavili link na kojem možemo naći informacije o članovima njihovog UO http://upfbih.ba/organi-udruzenja“

Članovi Upravnog odbora prije objave Žurnalovog teksta

 

 

Sa istog linka Žurnal je i uzeo podatke o članovima ovog udruženja da bi nakon objave Žurnalovog teksta iz Udruženja poslodavaca ispravili informacije objavljene na njihovoj web stranici.

Članovi Upravnog odbora nakon objave Žurnalovog teksta

 

U svom reagovanju iz Udruženja poslodavaca navode da nisu spominjali ratu od 100 KM iako je predsjednik Upravnog odbora Adnan Smailbegović u izjavama za portal Klix od 8. jula sam naveo upravo iznos od 100 KM.

Dalje navode da je „upitna zakonska valjanost“ odluke Vlade FBiH te da „Vlada FBiH nema ustavnu nadležnost da uredbom rješava ovu problematiku“. Iako su ranije iz Vlade FBiH naveli da će poslodavci biti oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na iznos isplaćene pomoći iz Udruženja tvrde da će od 1080 KM pomoći radnicima Vlada FBiH uzeti 42,5 posto poreza i doprinosa a da oni žele da radnik dobije čitav iznos tako što će ga isplaćivati na rate. 

Bez obzira na stotine miliona KM dobiti, zaposlenima pomoć u ratamaPOSLODAVCI SIROMAŠNIJI OD RADNIKABez obzira na stotine miliona KM dobiti, zaposlenima pomoć u ratama

Da nismo pogriješili u naslovu teksta kada smo naveli da su poslodavci siromašniji od radnika potvrdili su i u svom reagovanju iz Udruženja poslodavaca FBiH. Iako se u tekstu nismo bavili likvidnošću navedenih firmi već isključivo njihovim poslovnim rezultatima, odnosno dobiti, iz Udruženja tvrde da „miješamo pojmove“. Dalje navode da „ako imate dobit od milion KM to ne znači da imate milion KM novca u gotovini kojim možete slobodno raspolagati“. Kada je u pitanju isplata pomoći radnicima poslodavci imaju problem sa likvidnošću, čak i kada imaju milionske dobiti, dok recimo tih problema nemaju kada je u pitanju isplata dividendi.

U svom reagovanju iz Udruženja navode da se plaše da „na isplaćeni iznos će se platiti još deset posto poreza na dobit“. Na kraju svog saopštenja iz Udruženja poslodavaca su čak naveli da Žurnal podržava Vladu FBiH i „njene odluke upitne zakonitosti“. U nastavku prenosimo reagovanje Udruženja poslodavaca FBiH u cijelosti

 

"REAGOVANJE na tekst objavljen 13.07.2022. godine na ZURNAL.INFO pod nazivom „POSLODAVCI SIROMAŠNIJI OD RADNIKA: Bez obzira na stotine miliona KM dobiti, zaposlenima pomoć u ratama“, autorice Azre Omerović

 U cilju tačnog informiranja javnosti dozvolite da vas upoznamo sa tačnim informacijama:

Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH nije se odlučivalo o isplati novčane pomoći radnicima, nego je analizirana Uredba o programu pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom koju je donijela Vlada FBiH. U daljem tekstu  informirat ćemo vas o našim dilemama.

Napravili ste faktografske greške o broju i sastavu Upravnog odbora UPFBiH te vam dostavljamo link na kojemu možete naći informacije o članovima našeg UO http://upfbih.ba/organi-udruzenja.

Na sjednici UO UPFBiH niko nije spominjao iznos od 100 KM, koji vaša novinarka navodi u tekstu. Štaviše, niko od prisutnih na sjednici nije rekao da neće isplatiti pomoć svojim radnicima.

Uredba koju je donijela Vlada FBiH, prema Sporazumu o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, nije mogla biti usvojena bez prethodno provedenih konsultacija socijalnih partnera na sjednici ESV za teritoriju FBiH. Zato je upitna njena pravna valjanost.

Vlada FBiH nema ustavnu nadležnost da uredbom rješava ovu problematiku. Pogotovo nema ustavno ovlaštenje da uredbom derogira odredbe zakona.

Prema članu 11. Zakona o porezu na dohodak FBiH, pomoć koju poslodavac isplaćuje radniku ima karakter plaće i podliježe svim pripadajućim porezima i doprinosima. Osim pomoći koja je previđena članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH. A navedenim članom ova vrsta pomoći nije izuzeta iz osnovice za plaćanje poreza i doprinosa. Članom 9. Zakona o doprinosima FBiH predviđeno je da se doprinosi plaćaju na sve isplate koje su predviđene članom 14. Zakona o porezu na dohodak FBiH. To za posljedicu ima sljedeće: poslodavac će isplatiti bruto iznos od 1.080 KM, od kojih će Vlada FBiH uzeti 42,5 posto poreza i doprinosa. Mi želimo da svih 1.080 KM dobije radnik. I zato smo Ministarstvu finansija/financija FBiH predložili da izmijeni član 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH.

Pošto vaša novinarka u tekstu spominje naše prijedloge za regulisanje ove materije, a nije ih navela, dozvolite da vas upoznamo sa njima.

Prvi prijedlog je bio da se plaća svim radnicima poveća 200 KM u narednih osam mjeseci i da taj iznos povećanja plaće ne bude obuhvaćen plaćanjem poreza i doprinosa. Prema tom prijedlogu radnici bi dobili 600 KM više od iznosa koji je Vlada FBiH usvojila.

Ukoliko taj prijedlog ne bi prošao na Parlamentu FBiH, predložili smo da se izmijeni član 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu za dohodak FBiH na način da se u narednih osam mjeseci ne oporezuje naknada za isplaćeni topli obrok u iznosu od dva posto dnevno. Na taj način bi radnici dobili 220 do 250 KM mjesečno više pa taj iznos pomnožite sa osam mjeseci i vidjet ćete koliko je to povoljnije za radnike od postojećeg rješenja.

Napominjemo da UPFBiH ima više od 20.000 članica od kojih je više od 90 posto mikro, malih preduzeća i obrta kojima treba olakšati mogućnost isplate pomoći radnicima u što većem iznosu.

Vaša novinarka u svome tekstu miješa pojmove poslovnih rezultata, dobiti i gubitka sa likvidnošću. Ako imate dobit od milion KM to ne znači da imate milion KM novca u gotovini kojim možete slobodno raspolagati. Zato je naš prijedlog da poslodavac donese odluku o jednokratnoj pomoći koju može isplatiti u više rata u skladu sa njegovom likvidnošću.

Također bismo voljeli dobiti tumačenje da li će se ova isplata smatrati poreski nepriznatim rashodom, jer u slučaju da se ne smatra poreski nepriznatim rashodom, na isplaćeni iznos će se platiti još deset posto poreza na dobit.

Kao što vidite Uredba Vlade FBiH je vrlo upitna i izaziva velike probleme u realizaciji i to je razlog zašto želimo u komunikaciji sa Vladom FBiH doći do najboljih rješenja u korist radnika.

To što u tekstu vaše novinarke podržavate Vladu FBiH i njene odluke upitne zakonitosti, imate pravo na to i mi nemamo problem da vi to radite, jer na to imate pravo.

Nemamo problem ni sa tim da ne vjerujete Udruženju poslodavaca FBiH i poslodavcima općenito, ali teško možemo prihvatiti činjenicu da niste razgovarali ni sa jednim predstavnikom UPFBiH i dobili naša obrazloženja. UPFBiH je vrlo otvoren za saradnju sa medijima, naš rad je vrlo transparentan i namjeravamo tako raditi i dalje.   

U nadi da ćete objaviti naše reagiranje u vašem cijenjenom online magazinu Žurnal,"

Srdačan pozdrav,

Sarajevo, 15.7.2022.

 DIREKTOR

Mladen Pandurević

(zurnal.info)