ELEKTROPRIVREDA PO STAROM:Javna nabavka na kojoj može pobijediti samo Bekto Precisa

Istražujemo

ELEKTROPRIVREDA PO STAROM: Javna nabavka na kojoj može pobijediti samo Bekto Precisa

Eldis tehnika raspisala je početkom februara 2017. godine tender za nabavku 144 mjerna ormara čiju vrijednost procjenjuju na 32.000 maraka. Tehnički opis ormara prepisan je iz kataloga jedne od firmi koje u BiH proizvode ormare

Javna nabavka na kojoj može pobijediti samo Bekto Precisa
FOTO: zurnal.info/arhiv

Kompanija Eldis tehnika, u vlasništvu javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, nedavno je pokrenula nabavku mjernih ormara na kojoj u konačnici može pobijediti samo kompanija Bekto Precisa jer su specifikacije ormara doslovno prepisane iz kataloga goraždanske kompanije a tenderska dokumentacija je poslana jedino ovoj kompaniji. Cijele rečenice, detaljni tehnički opisi ali i fotografije kopirane su iz kataloga u tendersku dokumentaciju što je protivno Zakonu o javnim nabavkama i dugogodišnjoj praksi nabavki u BiH.

Elektroprivreda BiH godinama izbjegava provoditi otvorene nabavke mjernih ormara uprkos preporukama revizora i dvjema presudama Suda BiH. Iz ove javne kompanije tvrde da njihovo zavisno društvo Eldis tehnika proizvodi mjerne ormare i da nema potrebe za javnim nabavkama jer ormare proizvodi kompanija u koncernu Elektroprivrede. Posljednji tender Eldis tehnike za nabavku ormara i najnoviji je dokaz da ova kompanija kućišta ormara nabavlja od vanjskih dobavljača. Svih ovih godina vanjski dobavljač je isključivo jedna kompanija, Bekto Precisa iz Goražda.

Direktor privatne kompanije Elektrokontakt Muzafer Kaljić godinama vodi sudski spor jer je njegovoj kompaniji, kao i svim drugim kompanijama koje proizvode ormare osim Bekto Precisi, onemogućeno učešće na tenderima za nabavku ormara iako Elektrokontakt ormare nudi po nižoj cijeni. Kaljić godinama upozorava da su tenderi pripremljeni na osnovu ormara koje već proizvodi Bekto precisa.
- Nacrtali su kako ormar treba da izgleda, tako eliminišu svakoga – kaže Kaljić i dodaje da ovakvim tenderom nije moguće dobiti veći broj ponuda.


Čemu uopšte tender?

Eldis tehnika raspisala je početkom februara 2017. godine tender za nabavku 144 mjerna ormara čiju vrijednost procjenjuju na 32.000 maraka.

Tehnički opisi ormara identični su ormarima koje nudi kompanija Bekto. Dimenzije ormara MO2 i KO2 identične su u tenderskoj dokumentaciji i katalogu ormara Bekto Precise kao i šifra boje ormara RAL 7047. Cijeli paragrafi opisa ormara prepisani su iz kataloga uz tek poneke manje izmjene rečenica.


Od kupca ormara Eldis tehnika zahtijeva da na vrata ormara utisne logotipe “proizvođača” Eldis tehnike i “kupca” Elektroprivrede. Ormari čije su fotografije postavljene u katalogu Bekto Precisa već imaju utisnute logotipe Elektroprivrede.

Iste fotografije ormara iz kataloga goraždanske kompanije nalaze se i u tenderskoj dokumentaciji Eldis tehnike.

Aida Nikšić iz Eldis tehnike nije bila raspoložena za razgovor o ovom tenderu.
- Nama trebaju ti ormari – kratko je rekla u telefonskom razgovoru Nikšić i preporučila nam da upit pošaljemo matičnoj kompaniji jer Eldis tehnika "radi kako nalaže Elektroprivreda”.

U ostatku ovog kratkog razgovora Nikšić je objasnila da u Eldis tehnici imaju jako puno posla prije nego što je spustila slušalicu.

Do trenutka pisanja ovog teksta nismo uspjeli dobiti odgovore Elektroprivrede na naša pitanja, između ostalih i ono o kopiranju tenderske dokumentacije iz kataloga jedne od firmi koje u BiH proizvode mjerne ormare.

Nismo uspjeli dobiti ni odgovore da li će Elektroprivreda odnosno Eldis tehnika prihvatiti ponudu kompanije Bekto Precisa, ukoliko ona stigne na njihovu adresu do 15. februara 2017. godine, kada je rok za slanje ponuda. Zakon o javnim nabavkama jasno kaže da na tenderu ne mogu pobijediti kompanije koje imaju poreskog duga. Prema posljednjim podacima Porezne uprave Federacije, Bekto Precisa duguje najmanje sedam miliona maraka poreza. U posljednjem dostupnom izvještaju revizora za Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde navodi se kako Bekto precisa tokom 2015. godine nije uopšte plaćala doprinose na plaće radnicima.

Eldis tehnika u ovom pozivu nigdje ne spominje Zakon o javnim nabavkama. Oni se pozivaju na interni Pravilnik o javnim nabavkama pa se ni u tenderu nigdje kao uslov ne spominje potvrda o izmirenju svih poreskih obaveza, što je obavezno po Zakonu o javnim nabavkama. Stručnjak za javne nabavke Igor Vukajlović iz udruženja Tender objašnjava da je potvrda morala biti jedan od uslova u tenderskoj dokumentaciji.
- Tenderskom dokumentacijom se mora tražiti da ponuđač nema obaveza prema poreskoj upravi – kaže Vukajlović i dodaje da “država ne bi trebala poslovati sa firmama koje ne plaćaju doprinose”.

On također objašnjava da pojam “neposredna nagodba”, kako u Eldis tehnici nazivaju ovu vrstu postupka, ne postoji u Zakonu o javnim nabavkama. Na stranici Agencije za javne nabavke Eldis tehnika nije na spisku ugovornih organa. Raspisivanje ovog tendera bez pozivanja na Zakon o javnim nabavkama Vukajlović smatra “čistom zloupotrebom javnih sredstava” i objašnjava da stavljanje fotografije jednog specifičnog proizvoda u tendersku dokumentaciju “upućuje na jednog proizvođača”.
- Na taj način se često propagira samo jedan ponuđač.



U kompaniji Bekto Precisa nisu željeli komentarisati poreski dug niti tendersku dokumentaciju. Nataša Danojlić iz kompanije Bekto Precisa kratko je prokomentarisala da privatna kompanija nema ništa sa tenderskom dokumentacijom Eldis tehnike.
- Mi pratimo sve tendere za mjerne ormare bez obzira ko ih raspisuje – kaže Danojlić i dodaje da će se Bekto Precisa prijaviti na ovaj tender.

Eldis tehnika je u tenderskoj dokumentaciji uz napomenu da je dokumentacija besplatna napisala kako će se poziv za dostavljanje ponuda poslati jedino kompaniji Bekto Precisa.



Ovakav način nabavljanja mjernih ormara Muzafer Kaljić smatra “izigravanjem tendera”. On objašnjava da njegova firma također proizvodi mjerne ormare ali da već godinama ne može da učestvuje na tenderu, uprkos presudama Suda BiH koje je dobio u svoju korist.
- Konkurencijsko vijeće odbija donijeti odluku na svaki mogući način jer bih ja tražio nadoknadu štete od Elektroprivrede – kaže Kaljić i dodaje da će se prijaviti na ovaj tender Elektroprivrede.

Na rezultate tendera ponuđači se mogu žaliti ali je odluka o žalbi Eldis tehnike konačna, kako se navodi u dokumentaciji, što znači da ponuđači ne mogu uputiti žalbu Uredu za razmatranje žalbi, tijelu koje se brine za regularnost javnih nabavki u BiH.

U višegodišnjem sporu između kompanije Elektrokontakt SA i Elektroprivrede BiH, državni Sud je donio dvije presude u korist proizvođača mjernih ormara Elektrokontakta ali je Konkurencijsko vijeće BiH oba puta, uprkos presudi Suda BiH, spor riješilo u korist Elektroprivrede.


Višegodišnje izigravanje sistema

Cijeli proces nabavke počeo još u ljeto 2009. godine. Na poziv Elektroprivrede su se prijavili Eldis tehnika i Elektrokontakt. Kada je postalo jasno da su na poziv stigle dvije ponude gdje je razlika u cijeni bila veća od milion maraka, Elektroprivreda je umjesto da izabere jeftiniju ponudu otkazala cijeli postupak.

Privatna firma je ponudila cijenu od 2.100.000 maraka za 16.000 ormara dok je cijena Eldisa bila za 1.400.000 maraka skuplja, broj ormara je bio isti.

Elektroprivreda je prvo diskvalifikovala privatnu firmu jer navodno nije ponudila ormare traženih karakteristika nego alternativni standard za izradu kućišta ormara, što je bilo i predviđeno tenderskom dokumentacijom.

Kako je na tenderu ostao samo jedan ponuđač, Elektroprivreda je odlučila otkazati cijeli postupak. Elektrontakt se žalio Uredu za razmatranje žalbi na ove odluke Elektroprivrede pa je njihova žalba uvažena 9. septembra 2009. godine a odluke Elektroprivrede poništene.

U ponovnom postupku Elektroprivreda bira Eldis kao pobjednika tendera. Elektrokontakt se žali i na tu odluku i ponovo dobija rješenje u svoju korist 18. novembra 2009. godine.

Nijednu od ovih odluka Ureda Elektroprivreda nije poštovala. Nakon drugog rješenja Elektroprivreda ne samo da nije ispoštovala odluke Ureda nego žalbu privatne firme proglašava neblagovremenom, iako je o tome već odlučio Ured koji je utvrdio da je žalba podnesena na vrijeme.

Tek nakon cijelog ovog procesa Elektroprivreda je ugovor potpisala sa Eldis tehnikom, nakon što je ova firma postala dijelom koncera Elektroprivrede. U filmu TV Žurnala o javnim nabavkama u Elektroprivredi dokazali smo da je Elektroprivreda, bez obzira na koncern, bila dužna po starom Zakonu o javnim nabavkama raspisivati tendere.



(zurnal.info)