Nepravomoćna presuda Općinskog suda u Sarajevu:Josip Šimić-Đinđić oslobođen svih optužbi
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Nepravomoćna presuda Općinskog suda u Sarajevu: Josip Šimić-Đinđić oslobođen svih optužbi

Na Žurnalov tekst "NIKOLA, JOSIP, OSA I SIPA: Politika kaznila Špirića zbog falsifikata, pravosuđe štiti falsifikate Šimića" demant je dostavio Josip Šimić-Đinđić kojeg obavljujemo u cijelosti

Josip Šimić-Đinđić oslobođen svih optužbi

U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, Općinski sud u Sarajevu, sudija Melika Murtezić, u krivičnom predmetu protiv optuženog Josipa Šimića-Đinđića po optužnici Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0116640 17 od 17.11.2017. godine, dana 10. 06. 2020. godine, donio je Presudu kojom je Josipa Šimića-Đinđića oslobodio svih optužbi po svih 7 točaka po optužnici Kantonalnog tužilaštva Sarajevo za produžena krivična djela krivotvorenje javne isprave, lažno predstavljanje i prijevare.

Opštinski sud u Sarajevu oslobodio je dana 10.06.2020.g., novinara Јosipa Šimića Đinđića po svih sedam tačaka optužnice i potvrdio da su vjerodostojni transkripti o nezakonitom prisluškivanju glavnog tužioca BiH Gordane Tadić i tadašnjeg zamjenika predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ Ružice Јukić.  Šimić Đinđić je oslobođen po svih sedam tačaka optužnice s tim što je tačka tri imala ukupno četiri podtačke, pa se u principu radilo o deset krivičnopravnih radnji - rekao je Srni njegov advokat Ifet Feraget.

S obzirom na činjenicu, da su svi mediji pisali kada je dana 17.11.2017. godine, Tužilaštvo KS podiglo optužnicu protiv Josipa Šimića-Đinđića, to sada u vidu jedne satisfakcije molim medije, da blagovremeno oglase ovu vijest, da je optužnica Tužilaštva KS doživjela svoj krah, fijasko, ili eventualno, da kontaktirate branioca Ifeta Ferageta!

S poštovanjem!

Josip Šimić