Kad se bira pogodan direktor Agencije za javne nabavke:Kandidat može da se ljuti, ali nema vremena za žalbu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

Kad se bira pogodan direktor Agencije za javne nabavke: Kandidat može da se ljuti, ali nema vremena za žalbu

Kada se bira pogodan direktor Agencije za javne nabavke, nema vremena za žalbeni postupak, a "neodgovarajući kriteriji" postanu normalni

Kandidat može da se ljuti, ali nema vremena za žalbu
Neven Akšamija

I dalje se čeka odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojom bi se potvrdio izbor Kenana Vehabovića (SBB) za novog direktora Agencije za javne nabavke BiH. Prethodno je provedena konkursna procedura u kojoj je Vehabović položio pismeni i usmeni dio stručnog ispita. Njegov protukandidat i aktuelni v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin nije položio pismeni dio ispita.

Kako je navedeno za službenoj stranici Agencije za državnu službu BiH, pismeni i usmeni dio ispita polagao se 10. juna 2020. godine.


Samo dva dana kasnije, odnosno 12. juna direktor Agencije za državnu službu BiH Neven Akšamija dostavlja Generalnom sekreterijatu Vijeća ministara BiH Mišljenje o imenovanju rukovodećeg državnog službenika s konkursnom dokumentacijom.

Između ostalog, u tom dokumentu se navodi da u okviru predmetne konkursne procedure nije bilo žalbenih postupaka. S obzirom na to da su kandidati aktom od 12. juna obaviješteni o rezultatima usmenog ispita, odnosno istog dana kada je dostavljeno mišljenje Vijeću ministara BiH, jasno je da je, u stvarnosti, bilo skoro nemoguće ostvariti pravo na pravni lijek u vidu žalbe.


Inače, prema pravilnicima kandidati koji smatraju da izborni proces nije bio u skladu s propisima, mogu u roku od osam dana od prijema obavještenja izjaviti žalbu Odboru državne službe za žalbe. Akšamija, dakle, nije sačekao da prođe taj rok.

Prema informacijama Žurnala, kandidati su obavijest od 12. juna zaprimili tek nekoliko dana kasnije, nakon čega je Salčin i podnio žalbu.

ISTI OGLAS PONIŠTEN PRIJE NEKOLIKO GODINA

Podsjetimo da je ovaj konkurs sporan i zbog toga što je 2016. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, poništilo u cijelosti javni oglas za izbor direktora zbog „neodgovarajućih kriterija“.

Ti kriteriji su, sada, očigledno odgovarajući, jer je tekst javnog oglasa iz 2019. godine skoro identičan tom javnom oglasu od prije nekoliko godina.

O kojim je „neodgovarajućim kriterijima“ tada bila riječ je nepoznanica, jer, kako nam je rečeno iz Ministarstva civilnih poslova BiH, „u arhivi ne postoje nikakve pisane informacije ili akti“ u vezi s poništenjem javnog oglasa.

Govoreći nedavno pred Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH, aktuelni v.d. direktora Đenan Salčin je problematizirao konkurs za direktora.

Salčin je, između ostalog, naveo kako smatra da je sve „unaprijed izrežirano i dogovoreno“, te da je problem „način na koji je neko drugi zadovoljio kriterije“.

Vehabović je u izjavi za druge medije rekao da „u potpunosti razumije da kandidat koji nije prošao se ljuti“. Dodao je da se „znanje ne mjeri u kilogramima, to je mjerna jedinica za masu, a ne za znanje“, aludirajući na Salčinovu izjavu da je Vehabović „radio ispit 40-50 minuta i nije imao kod sebe ništa“, da je on „imao 10 kilograma dokumentacije“

„Ali, došli su rezultati. On je imao 94 od 100, ja sam imao 72 boda, a 75 je potrebno da se ide na usmeni“, rekao je Salčin. 

Izbor novog direktora Agencije za javne nabavke BiH dešava se u vrijeme kada se sve glasnije priča o potrebi izmjena Zakona o javnim nabavkama, pogotovo nakon brojnih zloupotreba u vrijeme pandemije koronavirusa.

(zurnal.info)