FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE:Konkursnu proceduru provodi Agencija za državnu službu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Stav

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: Konkursnu proceduru provodi Agencija za državnu službu

Na adresu Żurnala stiglo je reagovanje Federalne uprave za inspekcijske poslove. Objavljujemo ga u cjelosti

Konkursnu proceduru provodi Agencija za državnu službu
fuzip

 

Poštovani,

obraćamo Vam se povodom članka “Korupcija u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove: šest godina na mjestu direktora, bez konkursne procedure” objavljenog na portalu  i facebook profilu Žurnal dana 23.12.2021. godine, koji je također prenio portal www.blicnews.ba , a u kojem je iznesen čitav niz neistinitih navoda o funkcionisanju Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Povodom neistinitog pisanja iste novinarke, po drugi put naglašavamo da nas nije kontaktirala kako bi nam pružila neposrednu mogućnost odgovora, odnosno na zakonu argumentovanog obrazloženja pitanja kojima se bavi u svom autorskom članku, čime je, zbog nepoznavanja ili neuvažavanja zakonskog okvira i procedura, zanemarivanja činjeničnog stanja, kontekstualiziranja informacija, plasiranja poluinformacija, dezinformacija i krivonavodećih konstrukcija, dovela u pitanje načela tačnosti, nepristrasnosti i fer izvještavanja, te uskratila pravo javnosti na istinite, cjelovite i pouzdane informacije. Nadalje, iskrivljenom interpretacijom našeg odgovora dostavljenog na upit vezan za dio navoda iz članka, ista je javnost dezavuirala i selektiranjem, uokvirivanjem i plasiranjem alternativnih činjenica i post-istina, čime je nanijela štetu ugledu, kredibilitetu i integritetu Federalne uprave za inspekcijske poslove, ali i općoj javnosti koju je manipulacijom i plasiranjem neistinitih informacija dovela u zabludu.

U spornom članku smo izbrojali najmanje 10 neistinitih navoda, te, s obzirom da se radi o pitanju od velikog javnog interesa i značaja, a radi tačnog, istinitog, cjelovitog i objektivnog informisanja javnosti, koristimo priliku da najbitnije demantujemo, kako slijedi:

• Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove je imenovan na 184. Sjednici Vlade FBiH održanoj dana 26.7.2019. godine, nakon provedene konkursne procedure. Informacija o imenovanju je objavljena je na web stranici Vlade FBiH , a istu su prenijeli i mediji, od kojih izdvajamo N1 BiH . Ova činjenica demantuje tri (3) ponovljena neistinita navoda u članku, uključujući i sam naslov, na kojem se temelji konstrukt o navodnim nezakonitostima u FUZIP. Ovo nas niste pitali, a evidentno je da niste poduzeli ni minimalan istraživački napor kao što je, na primjer, „guglanje“.

• Imenovanje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove regulisano je članom 20. Zakona o inspekcijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/14 i 19/17 – odluka Ustavnog suda), kojim je propisano da direktora Federalne uprave postavlja i razrješava Vlada Federacije u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH i Zakonom o državnoj službi u FBiH, na usaglašen prijedlog premijera i zamjenika premijera. Imenovanje direktora ni na koji način nije vezano za postavljenje glavnih inspektora koje je regulisano članom 11. Zakona o inspekcijama, a vrši se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH. Ni ovo nas niste pitali, ali ste se upustili u slobodno i zlonamjerno tumačenje postavljanjem potpuno pogrešne i iskrivljene argumentacije koja nije utemeljena na pozitivnim zakonskim propisima, procedurama i činjeničnom stanju.

• Prema nama dostupnim informacijama, federalni inspektor Amel Mehanović nije optužen ili terećen za ikakvo krivično djelo, a ne postoje ni indikacije da se protiv njega vodi krivična istraga. Zaposlen je putem redovne konkursne procedure na koju je, kao i svi ostali uspješni kandidati, morao podnijeti sve relevantne dokumente. Ni o inspektoru Amelu Mehanoviću nas niste ništa pitali, ali se ipak upuštate u njegovu inkriminaciju, čime, između ostalog, flagrantno kršite član 10. Kodeksa za štampu i online medije u BiH.

• Nakon zaprimljene prijave putem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo dana 27.4.2021. godine, federalni zdravstveni inspektori, od kojih je jedan dr.med. Luka Pirnat, su bez odlaganja dana 28.4.2021. godine izvršili inspekcijski nadzor u KCUS. Inspektor je, u skladu sa zakonom, donio odgovarajuće upravne mjere koje su rezultirale realizacijom zahtjeva – dostavom dokumentacije zainteresovanoj strani, o čemu je postupajući inspektor pismeno obaviješten. Ni za ovo nas niste ništa pitali, ali svojim nepoznavanjem postupka inspekcijskog nadzora i proizilazećih upravnih mjera dokazujete štetnost i opasnost nepoznavanja ili neuvažavanja prava, koje demonstrirate kroz čitav članak. 

• Kao što smo naveli u našem odgovoru na vaš upit vezano za zapošljavanje nekoliko naših uposlenika, konkursnu proceduru za prijem svih državnih službenika u FBiH provodi Agencija za državnu službu FBiH, a rukovodilac organa uprave za koji je konkurs raspisan vrši izbor i postavljenje kandidata s liste uspješnih kandidata koju organu, po okončanju konkursne procedure, dostavlja Agencija. Pored nekoliko žalbenih mehanizama u toku same konkursne procedure, zakonom je propisana i mogućnost žalbe na rješenje o postavljenju u roku od 15 dana, a rješenje se obavezno postavlja i na oglasnu ploču organa u kojem se vrši postavljenje, gdje ostaje koliko traje žalbeni rok – dakle – 15 dana. Oglasna ploča FUZIP je postavljena u prijemnom prostoru Uprave, čime je učinjena dostupnom svim uposlenicima i drugim zainteresovanim licima. Iako ste nas ovo pitali, naš odgovor niste objavili, ali ste manipulacijom činjenicama, dezinformacijama i konstrukcijama doveli javnost u zabludu da se upošljavanje vrši na nezakonit način.

• Nadalje, kao što smo također naveli u našem odgovoru na vaš upit, što također niste naveli u članku, čime ste onemogućili javnosti da stekne vlastiti sud na osnovu činjenica i argumenata, dodatak na plaću u iznosu od 20% je, u skladu s ranijim Granskim kolektivnim ugovorom za službenike organa i uprave i sudske vlasti FBiH, u organičenom vremenskom periodu (do aprila ove godine), primalo nekoliko uposlenika koji su, pored poslova na koje su raspoređeni, obavljali (i još uvijek obavljaju) i poslove drugog radnog mjesta. 

Simptomatično je da se novinarka u članku tako zvučnog naziva nije dotakla tačnih, provjerenih i široj javnosti dobro poznatih informacija o slučaju pretresa prostorija ove Uprave 2.6.2021. godine i privođenja troje federalnih inspektora osumnjičenih upravo za krivično djelo korupcije u okvirima vršenja službene dužnosti, koji se nakon privođenja i naknadnog ukidanja izrečene mjere pritvora (a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima) nalaze pod preventivnom suspenzijom, do okončanja krivičnog postupka. Nažalost, kao što smo nedavno obavijestili Žurnal i širu javnost, predmet, sadržaj, pa čak i rukopis upita novinarke, a kasnije i sadržaj spornog članka identični su predmetu, sadržaju i rukopisu niza upita i dopisa koje je ovoj Upravi, nakon svog hapšenja, uputila jedna od tih osoba, osumnjičena za krivično djelo korupcije u okvirima vršenja službene dužnosti. Shodno tome, postavlja se pitanje da li novinarka stvarno zastupa javni interes i pravo građana na tačne, objektivne i pouzdane informacije ili pak kanališe privatne interese svog izvora, odnosno osobe osumnjičene za krivično djelo korupcije u okvirima vršenja službene dužnosti, tim više što se te pojave uopće ne dotiče u svom članku, dok, s druge strane, piše o „pola teleta“ (!?) i nekim drugim „pojavama“, koje se svrstavaju u kategoriju informacija „rekla-kazala“.

Ovakav vid instrumentalizacije novinara i medija u privatne svrhe ne samo da je opasan po kredibilitet i integritet Federalne uprave za inspekcijske poslove kao kontrolnog i represivnog organa nadležnog za praćenje provođenja preko 800 zakonskih i podzakonskih propisa, nego je poguban i za novinarsku profesiju, integritet i napore medija, a naročito kvalitetnih istraživačkih novinara koji se zalažu za istinito, objektivno, etično i nepristrasno informisanje javnosti o temama od javnog značaja. 

Nadalje, ovaj eklatantan primjer neprofesionalnog novinarstva dalje podriva povjerenje građana, kako u institucije državne vlasti, tako i u medije i na taj način obezvrjeđuje i obesmišljava svaki napor ka činjenju pozitivnih iskoraka u njihovom funkcionisanju i profesionalizaciji.

Ovim se također obraćamo i Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini zahtjevom da naš demantij tretira kao kršenje članova 2, 5, 6, 7 i 10 Kodeksa za štampu i online medije u BiH, te kao prigovor na neistinito, neprofesionalno i neetično izvještavanje novinara, obmanjivanje javnosti i nanošenje štete ugledu, kredibilitetu i integritetu Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Zahtijevamo hitno objavljivanje našeg demantija na web portalu i facebook stranici Žurnala i portalu www.blicnews.ba, kao  i javno izvinjenje novinarke Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

S poštovanjem, 

Pomoćnik direktora

dr. sci. Merima Tanović

 

ODGOVOR NA REAGOVANJE

Poštovana gospođo Tanović, 

izvinjavam se FUZIP-u i čitaocima Žurnala zbog greške u tekstu u vezi sa imenovanjem direktora Uprave Anisa Ajdinovića. 

Kada je riječ o ostalim informacijama iz teksta koje demantujete (a navodite ih 10) kao dokaz njihove istinitosti mogu priložiti dokumente zvaničnih institucija kao i izjave sagovornika/svjedoka. 

Također, u vašoj reakciji navodite da je u šestom mjesecu ove godine privedeno troje inspektora i pitate zašto se ne bavimo tom temom. Temom se bavimo, a jedno od pitanja svakako je i to zašto dezavuišete javnost da su privedena tri inspektora, kada su prvobitno zapravo privedena - četiri.

S poštovanjem, 

Branka Mrkić-Radević

novinarka online magazina Žurnal