Reagiranje AMUS-a:Konsultantski ugovor je zakonsko pravo, ali i potreba Udruženja u interesu autora
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Reagiranje AMUS-a: Konsultantski ugovor je zakonsko pravo, ali i potreba Udruženja u interesu autora

Na Žurnalov tekst "DOK AMUS-U PRIJETI ODUZIMANJE DOZVOLE: Direktorica Trnčić dobila konsultantski ugovor za vrijeme neplaćenog odsustva", demanti je dostavila Stručna služba AMUS-a. Prenosimo ga u cijelosti

Konsultantski ugovor je zakonsko pravo, ali i potreba Udruženja u interesu autora

Poštovani,

U tekstu „Dok AMUS-u prijeti oduzimanje dozvole: direktorica Lejla Trnčić dobila konsultantski ugovor“, izneseni su netačni navodi, kako o radu AMUS-a, direktorici Stručne službe AMUS-a, tako i o radu Skupštine, Nadzornog i Upravnog odbora.

U cilju istinitog informisanja javnosti zahtijevamo da hitno objavite tekst demantija:

Objavili ste da je direktorica u vrijeme neplaćenog odsustva (od 01.06.2018. do 01.06.2019. godine) imala zaključen konsultantski ugovor sa AMUS-om, koji se odnosi na poslove koje je obavljao v.d. direktora Stručne službe.

Upravni odbor, koji je ovlašteni organ za odluku o tom konsultantskom ugovoru je ocijenio da je taj angažman koristan i potreban za kvalitetno tekuće poslovanje. Potvrdjeno je da je ugovor ispoštovan svakodnevnim radom na pitanjima funkcionisanja Stručne službe, a premašeni planirani poslovni plan u dijelo Prihoda je dokaz da je odluka bila opravdana.

Kao stručnjak i rukovodeća osoba Stručne službe je u dugogodišnjem kontinuitetu najzaslužnija što je AMUS najnaprednija i najrazvijenija kolektivna organizacija u BiH. Kao takva je upoznata sa procesima razvoja sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog prava, dok je v.d. generalni direktor do imenovanja bio odgovoran samo u jednom segmentu naplate, te je Upravni odbor ocijenio da je sajvetnik potreban u smislu održavanja dinamike rada i kvalitativnog nivoa Stručne službe AMUS-a.

Konsultantski ugovor je, kako insistira Institut, zakonsko pravo ali i potreba Udruženja u interesu autora, što je institucionalno odobreno. Prema tome, nije jasno, šta je sporno u vezi s tim.

U dijelu teksta o isplaćenim akontacijama, želimo naglasiti da je kompletan iznos vraćen u roku u skladu sa zakonom koji to predviđa, tako da AMUS time nije ničim oštećen.

Za ugovore o djelu na godišnjem nivou je izdvojeno 152.405 KM. Šta su podrazumijevali navedeni ugovori? AMUS ima mali broj stalno angažiranih lica. Zakon i Statut daju mogućnost formiranja radnih tijela (u čijem radu učestvuju uglavnom autori-članovi AMUS-a) i naknade za rad se plaćaju putem Ugovora o djelu. Mjesečno je neophodno 10.000 KM za te potrebe. Također, zakon predviđa angažman stručnog osoblja, a AMUS-u to bitno smanjuje troškove. Kada bi većinu pomenutih poslova pokrili, recimo zapošljavanjem, naše Udruženje bi imalo mnogo veće troškove koji bi ugrožavali isplatu tantijema. Ovako se radi o povremenom angažmanu kada se za te poslove ukaže potreba. AMUS-u je za ispunjavanje zacrtanih ciljeva potreban angažman stručnih lica koja su stalno zaposlena na univerzitetima ili drugim ustanovama. Takvih stručnjaka nemamo puno, a nisu zainteresirani da se zaposle u AMUSu, između ostalog, zbog ovakvih negativnih pisanja sredstava informiranja. Uglavnom, angažman autora u sklopu organa ili radnih tijela Udruženja je u skladu sa poslovnim planovima koje prethodno usvaja Skupština AMUS-a.

U tekstu se također ističe da nisu isplaćene dodatno utvrđene porezne obaveze prema Poreznoj upravi FBiH u ukupnom iznosu od 383.354 KM. Ovo je pitanje predmet upravnog spora i u ovisnosti od konačne odluke suda ovisi i moguća uplata Poreskoj upravi FBIH. O ovome je Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje kojim se odlaže izvršenje rješenja Federalnog ministarstva od 10.09.2019. godine. Taj proces dokazuje pravičnost rada našeg Udruženja i to je potvrda našim poslovnim odlukama.

Jedini razlog zašto AMUS nije održao Skupštinu kako to zahtijeva Ministarstvo pravde BiH je zabrana okupljanja većeg broja osoba na jednom mjestu zbog pandemije koja je u toku već godinu dana. Zar nije apsurdno da Institut za intelektualno vlasništvo BiH i Ministarstvo pravde BiH vrše strašan pritisak na AMUS u doba pandemije da mora održati Skupštinu kojoj treba da prisustvuje 200 do 300 članova AMUS-a, a utakmice Premijer lige BiH se održavaju bez publike iz istih razloga. Ovih dana je javnost obaviještena da je u Sarajevu, gdje bi AMUS održao Skupštinu, zapečaćen ugostiteljski objekat u kojem se našlo oko 200 osoba i vlasnik je dobio visoku prekršajnu kaznu. Prvom prilikom kad se steknu epidemiološki uslovi ćemo sazvati i održati sjednicu Skupštine na način propisan Statutom.

Napominjemo da je Skupština usvajala sve godišnje finansijske izvještaje u kojima su tabelarno prikazani svi troškovi kolektivne organizacije, s detaljnim obrazloženjem kako je to Institut zahtijevao, sve je prezentovano i usvojeno na Skupštinama AMUS-a.

Navodite i da je za usluge "matchinga" izdvojeno 52.181 KM. Šta podrazumijeva taj "matching" i ko ga je radio? S obzirom da je AMUS članica CISAC-a, svjetske organizacije za zaštitu autorskih prava i da koristimo svjetski softer za obradu izvedenih muzičkih djela, AMUS-u je neophodan program koji efikasno prepoznaje domaća djela. Što je više prepoznatih djela domaćih autora to više novca u isplati ide našim autorima. U tom smislu potreban je Matching modul koji podrazumijeva obradu podataka neophodnih za isplatu tantijema, prepoznavanje web skripti, eksport podataka iz COSIS programa, prikaz na web stranici, razvijanje novih modulskih sistema…
U objavljenom tekstu se navodi: “Iako iz Stručne službe AMUS-a navode da je posljednja verifikovana sjednica održana 23.10.2019. godine, Žurnalovi izvori ističu da je posljednja sjednica koju je Ministarstvo pravde BiH verifikovalo održana 2017. godine. Čak se i na zvaničnoj stranici AMUS-a navodi da je posljednje rješenje Ministarstva pravde ono iz 2017. godine“. Navodi su netačni jer Ministarstvo pravde BiH ne verifikuje Skupštinu nego samo neke odluke koje se donose na skupštinama, niti jedna odluka koja je donesena na Skupštini 23.09.2019. godine nije proglašena nevažećom, niti je je poništena bilo kojim aktom.

“Uvidom u dostavljenu finansijsku dokumentaciju utvrđeno je da su isplaćivane naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora i predsjedništvu Skupštine, iako isti nisu upisani u Registar udruženja i fondacija koji se vodi u Ministarstvu pravde BiH”, navodi se.
Organi Udruženja su određeni Zakonom i Statutom Udruženja, članovi su izabrani na Skupštini i rade u otežanim uslovima. Radna tijela su formirana odlukama UO čiji su članovi izabrani na Skupštini i postoje i rade u interesu autora. Tim osobama je Skupština izborom dala apsolutni legitimitet. Zašto Ministarstvo pravde BiH ignoriše te činjenice? Prije pet godina, odnosno 2016. godine, AMUS je bio u istoj situaciji i sve se nalazi u izvještaju nad nadzorom AMUS-a. Medutim, tada to nije predstavljalo nikakav problem, ali sada odjednom za Ministarstvo pravde to jeste problem. Prosto nejverovatno ponašanje za Ministarstvo pravde jedne države.

AMUS se ne finansira iz budžeta nego iz vlastitih sredstava, odnosno od provizije koja pripada u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH. Skupština AMUS-a je usvojila Pravilnik o naknadama predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine, članova Upravnog odbora i članova nadzornog Odbora, na osnovu kog se finansira rad organa upravljanja, Skupština AMUS-a je upoznata sa svim radnjama.
Stoga, u cilju nastavka saradnje, potrebno je da ubuduće provjeru navoda koje objavljujete o radu AMUS-a izvršite kod zvaničnog izvora informacija.


S poštovanjem,
Stručna služba AMUS-a