Ivan Tomić tvrdi:Lično ime sam promijenio u Beogradu, a ne u RS
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Ivan Tomić tvrdi: Lično ime sam promijenio u Beogradu, a ne u RS

Na Žurnalov tekst "Ubistvo Slaviše Krunića: Ljuban Ećim pozivao Krunića u Beograd da raščiste stvari!" putem svojih advokata reagovao je Ivan Tomić