IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KCUS-a:Malina respiratori nestali iz dokumenata!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KCUS-a: Malina respiratori nestali iz dokumenata!

Sudeći prema izvještaju ustanove, respiratori ACM812A kod njih – ne postoje. U detaljnom opisu o količini i vrsti opreme koja je u radu na KCUS-u nema ni riječi o ovim aparatima, zbog čije nabavke je u toku proces pred Sudom BiH

Malina respiratori nestali iz dokumenata!
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

 

 

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu prošle godine smanjio je broj usluga. Kao posljedica pandemije, broj liječenih bolesnika bio je za 21 posto manji u odnosu na 2019. Iskorištenost posteljnih kapaciteta u odnosu na godinu ranije smanjena je za 20 posto, a niža je i prosječna dužina liječenja i broj BO dana ispisanih bolesnika. Smanjen je i broj operacija: 2019. u KCUS-u je urađeno 18.228 operacija a 2020. nešto više od 13 hiljada (smanjenje od 29 posto). Ukupan broj bolesničkih kreveta povećan je u odnosu na godinu ranije.
Prepolovljen je broj ambulantnih pregleda, a fizikalne terapije smanjene su za 40 posto. Povećan je broj usluga radioterapije, mikrobioloških analiza, dijaliza i poroda.
Smanjenje broja usluga posljedica je pandemije Covid-19, navodi se u Izvještaju o radu i finansijskom poslovanju KCUS-a za 2020. godinu. Ovaj izvještaj bio je na dnevnom redu posljednje sjednice Skupštine KS-a, koja je prekinuta.

NESTALI RESPIRATORI

Sudeći prema izvještaju ustanove, respiratori ACM812A kod njih – ne postoje. U detaljnom opisu o količini i vrsti opreme koja je u radu na KCUS-u nema ni riječi o ovim aparatima, zbog čije nabavke je u toku proces pred Sudom BiH. KCUS ima 142 respiratora nabavljana od 1997. do 2020, navodi se:

- Zastupljeno je više proizvođača, a najveći broj čine respiratori proizvođača Dräger (cca 70%), potom respiratori proizvođača General Electric, respiratora proizvođača Mindray, te AEOMED i ACM.

Kako je na sjednici Skupštine KS-a navela direktorica discipline za nastavu i nauku Enra Suljić, ovi respiratori isporučeni su KCUS-u u novembru 2020, i vode se vanbilansno a ne knjiže kao vlastita sredstva KCUS-a. KCUS, smatraju, ne posjeduje ove respiratore.

(Ne)Postojanje i (ne)korištenje ovih uređaja zgodan je alat koji se prilagođava prilici. Je li to sud, ili pres konferencija stranke, TV istup, skupštinski govor ili pisani zvanični dokument ustanove – nekad ih ima, nekada nema, jednom su u vlasništvu KCUS-a drugi put nisu. Po potrebi su dobri i upotrebljivi te spašavaju živote, a povremeno tek pomoćni uređaji koji se čak i ne koriste. Ovaj put su iščezli i iz izvještaja.

pandemija

ODANI NADZORNI ODBOR

Federalno ministarstvo zdravstva preporučilo je prošle godine obustavu hladnih programa zbog epidemiološke situacije. Preporučeno je da se primaju hitni, životno ugroženi, onkološki i hemodijalizni pacijenti: U izvještaju, KCUS kao jedan od razloga smanjenog broja usluga navodi i ovu preporuku.

U prošloj godini KCUS je ostvario prihode od 248 miliona KM (1,7 posto manje nego u 2019.). Više od polovine ukupnih prihoda – 59 posto dolazi od Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a.
KCUS je imao i nekoliko vanrednih prihoda zbog pandemije: u okviru raspodjele pomoći kliničkim centrima Vlada FBiH ovoj ustanovi uplatila je 10 miliona KM. FUCZ – 900 hiljada. U novembru Vlada Federacije odobrava još 3,3 miliona KM. Sredstva za nabavku opreme odobravala je i Vlada KS-a, a manje donacije davale su i općine.
Broj bolesnika liječenih od Covid-19 u KCUS-u je prošle godine bio 3.221. Od toga je umrlo 514 pacijenata. Nije bilo žalbi pacijenata.

Izvještaj o radu usvojio je Upravni odbor KCUS-a krajem marta. Ovom UO nakon usvajanja istekao je mandat jer je imenovan privremeno na prijedlog Ministarstva zdravstva Federacije BiH početkom marta. Pisali smo tada kako Federalno ministarstvo, KCUS i Vlada Federacije BiH ne dozvoljavaju predstavnicima Kantona da budu članovi UO, iako je skoro 60 posto ukupnih prihoda KCUS-a uplaćeno iz ZZO KS-a. Novi UO još uvijek nije imenovan.

Izvještaj o poslovanju podnio je i Nadzorni odbor. NO koji nadzire poslovanje ustanove još od 2014. ima isti sastav: Enra Suljić, direktorica discipline za nastavu i nauku, članica Etičkog odbora SDA i osoba od povjerenja generalne direktorice KCUS-a, i sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajdžić. O ulozi sekretarke Kalajdžić u aferi nabavke respiratora detaljno se može informisati kroz suđenja na Sudu BiH, kao i o njenom odnosu sa menadžmentom KCUS-a, o čemu smo i pisali.

(zurnal.info)