AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA UTVRDILA:Maloljetne fudbalere prijavljivali pod lažnim imenima!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA UTVRDILA: Maloljetne fudbalere prijavljivali pod lažnim imenima!

Nogometni Savez Unsko-sanskog Kantona ukrao je identitet najmanje četiri maloljetna fudbalera kako bi na taj način klub u kojem su igrali ostvario bolje rezultate, utvrdila je Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH prilikom kontrole. Riječ je o Tariku Dizdareviću, Dženisu Karajiću, Demirelu Veladžiću i Ibrahimu Hušidiću

Maloljetne fudbalere prijavljivali pod lažnim imenima!

„Savez je izvršio obradu ličnih podataka koja je u suprotnosti sa principima iz člana 4. stav (1) tačka d) i e) Zakona, prema kojim je kontrolor obavezan da obrađuje samo autentične i tačne lične podatke i da ih ažurira kada je to potrebno, te da lične podatke koji su netačni i nepotpuni, s obzirom na svrhu, zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, izbriše ili ispravi“ piše u dokumentu koji je Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH dostavila Nogometnom savezu Unsko-sanskog Kantona prema prijavi Nermina Aleševića iz Velike Kladuše. 

Agencija je dalje utvrdila da, prema fotografijima igrača dostavljenim u ispisima, jasno je da su pojedini igrači registrovani po dva puta u Comet sistem sa različitim podacima o imenu, prezimenu, JMBG-u i da su im dodijeljivani različiti ID brojevi i brojevi legitimacija. 

COMET informacioni sistem je napredni aplikacijski sistem za evidenciju te automatizaciju svih procesa vezanih za pripremu, vođenje i praćenje takmičenja, kojeg čvrsto preporučuje FIFA i UEFA, te je uspješno implementiran na nivoima takmičenja kojim rukovodi N/FS BiH i NS FBiH. To je baza podataka svih registrovanih igrača u klubovima koji se takmiče pod okriljem općinskih, kantonalnih, federalnih ili državnog saveza. 

U provedenom postupku ovog slučaja AZLP utvrdila je sljedeće: 

Savez je u Comet sistemu izvršio registraciju igrača sa različitim podacima o imenu, prezimenu i jedinstvenom matičnom broju, a sa fotografijama istih osoba nastalim u različitim vremenskim radzobljima. 

Jedan od igrača je bio registrovan u Comet sistemu kao Tarik Dizdarević i kao Dašin Hušidić, drugi igrač kao Dženis Karajić i Armin Suljanović, treći kao Demirel Veladžić i Elvedin Omanović, dok je jedan bio registrovan kao Ibrahim Hušidić te kao Meldin Hušidić. 

Nermin Alešević u prijavi Agenciji navodi „da određeni zaposlenici Osnovne škole „Podzvid“ iz Velike Kladuše i sportski radnici Fudbalskog kluba ABC Podzvizd u saradnji sa Nogometnim savezom Unsko-Sanskog Kantona, vrše izmjenu identiteta maloljetnih igrača radi postizanja boljih rezultata“ 

Prema njegovoj prijavi, korištene su fotografije igrača koji treba da se registruju u kombinaciji sa podacima o imenu, prezimenu ili godini rođenja druge djece, pa čak i djece koja zbog oštećenja organizma ne smiju ni da se bave sportom. Također, u informacionom sistemu COMET nalaze se po dvije ili više registracija jednog igrača sa različitim ličnim podacima, piše u njegovoj prijavi. 

„Shodno utvrđenom činjeničnom stanju, Savez nije ispoštovao obaveze utvrđene propisom kojim se određuje postupak registracije igrača, niti obaveze provođenja organizacionih niti tehničkih mjera za obezbjeđivanje principa propisanih članom 6. Pravilnika o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka, a naročito principa autentičnosti, koji podrazumijeva mogućnosti utvrđivanja porijekla ličnih podataka, te revizije koja podrazumijeva obavezu kontrolora da obezbijedi mogućnost utvrđivanja ko, kada, koje je lične podatke i na koji način obrađivao“  navodi se u obrazloženju Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH upućenom NS Unsko-sanskog Kantona. 

Borba Nermina Aleševića sa ljudima iz NS BIH i NS USK traje još od 2013. godine u kojem periodu je bio predsjednik NK Krajišnik. Kada je progovorio o malverzacijama i nepravilnostima u bh. savezima, NS BiH ga je isključio iz Nogometne organizacije, te sada ne može obnašati nijednu funkciju u nogometu. 


Nermin Alešević

Bilo mi je čudno da maloljetni igrači igraju za pionire FC „ABC Podzvizd“. Nakon prikupljanja podataka shvatio sam da čak 9 od 11 igrača igra na lažno ime i prezime. Pisao sam Elvedinu Begiću koji ništa nije poduzeo. Podnio sam prijavu u Kantonalno Tužilašvo USK i dobio odgovor od njih da je to regulisano zakonom o sportu i da nema krivičnog djela. Pisao sam i predsjedniku UEFA-e Aleksandru Čeferinu, nikada nisam dobio odgovor -  objašnjava Alešević za Žurnal.    

 PROVJERE U NS BiH i NS USK

Inspektor AZLP-a izvršio je u julu ove godine vanredni inspekcijski nadzor u Fudbalskom savezu BiH, u prisustvu Adnana Demidžića kao odgovornog lica te Đemaila Ćalije šefa Odjela za takmičenje. U Savezu su odgovorili da registraciju igrača i njihov unos ličnih podataka u Comet vrši 17 registracionih saveza (10 u Federaciji BiH i 7 u Republici Srpskoj) putem lica ovlašćenih od tih saveza. 

Nakon toga, Agencija je zatražila od NS USK-a da im dostave ko vrši registraciju igrača. Savez je odgovorio da je registraciju ovih igrača izvršio Savez, odnosno Pašaga Gogić po osnovu zahtjeva FC „ABC“ Podzvizd, čiji predstavnici su donijeli legitimacije sa pečatom kluba. 


Nogometni savez Unsko-sanskog Kantona

Također, Savez u svom odgovoru Agenciji navodi da ne posjeduje kopije legitimacija igrača sa područja USK. Još veću sumnju na nepravilnosti pokazuje i činjenica da NS USK nije dostavio ostalu dokumentaciju koju je koristio prilikom registracije spornih igrača, iako je to Agencija zahtijevala. 

Agencijskom provjerom je dalje utvrđeno da je Savez nije osigurao bezbjednost ličnih podataka čija se obrada vršila u predmetnom slučaju, a što je inače obaveza svakog kontrolora podataka propisana u članu 11. Zakona o zaštiti ličnih podataka. 

 

FUDBAL, POLITIKA, RATNI ZLOČINI

NS USK od ranije je poznat po raznim malverzacijama i nepravilnostima. Utakmice u kojima su nastupali mladi fudbaleri pod lažnim registracijama sudio je Mirza Kazlagić – koji je ujedno i  sekretar NS USK. Kazlagić je poznat i po sramotnim suđenjima na utakmicama 1. Lige Federacije BiH o čemu su pisali čak i regionalni mediji.

Izbori u ovom savezu imaju svoj sudski epilog. Pojedinci iz Saveza sumnjiče se da su mijenjali odredbe Statuta, da bi mogli postavljati sebi pogodne osobe na funkcije u Savezu i onemogućiti drugima da budu birani. Predsjednik Nogometnog saveza Federacije BiH je Irfan Durić iz Cazina.  Durić je izabran na ovu funkciju upravo ispred Nogometnog saveza USK. Durić je odnedavno i poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a prije toga je bio vijećnik A-SDA u OV Cazin.

Samir Šabić, predsjednik disciplinske komisije NS USK, optužen je za ratne zločine o čemu je Žurnal ranije pisao.  Suđenje je u toku. 

 (zurnal.info)