UGROŽENO ZDRAVLJE GRAĐANA:Ministrica Đapo predlaže obnovu dozvole za nelegalni rad tvornice vapna u Kreševu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

UGROŽENO ZDRAVLJE GRAĐANA: Ministrica Đapo predlaže obnovu dozvole za nelegalni rad tvornice vapna u Kreševu

Inspektori su više puta zabranjivali rad tvornice vapna u vlasništvu porodice Stanić, a prijave su otišle i ka Tužilaštvu SBK. Godinama traje borba građana za zaustavljanje rada tvornice koja im ugrožava zdravlje. Bez obzira na sve, ministrica Đapo predlaže obnovu okolišne dozvole

Ministrica Đapo predlaže obnovu dozvole za nelegalni rad tvornice vapna u Kreševu
Bjelovići, Kreševo

 

Tvornici vapna iz Kreševa 20. februara istekla je okolinska dozvola. Inspektori su više puta zabranjivali rad tvornice, a prijave su otišle i ka Tužilaštvu SBK. Za kraj maja najavljena je i sudska pljenidba imovine u tvornici. Godinama traje borba građana ovog kraja za zaustavljanje rada tvornice vapna koja im ugrožava zdravlje. O svemu su mnogo pisali i mediji, a Žurnal je više puta upozoravao na brojne nepravilnosti i očitu korupciju na ovom primjeru. 

I šta na sve to radi Federalno ministarstvo okoliša i turizma na čelu sa Ministricom Editom Đapo? Kako se odlučuje da zaštiti okoliš i građane?

Tako što predlaže obnovu okolišne dozvole. 

Dvadesetog aprila ovo ministarstvo na javni uvid ponudilo je nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za BFS Gesellschaft fur Franchise-Szsteme za Tvronicu kreča u Bjelovićima, Kreševo.

 

U nacrtu rješenja o okolišnoj dozvoli koji je izradio Institut Kemal Kapetanović iz Zenice, a na osnovu koje Ministarstvo izdaje dozvolu navodi se da u tehnološkom procesu proizvodnje kreča ne nastaje tehnološka otpadna voda. Ali u zapisniku iz inspekcijskog nadzora, na osnovu kojeg je i proslijeđena prijava Tužilaštvu, inspektor je „zabranio ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i aktivnosti koje mogu imati specifičan uticaj na vodu“. 

Uticaj tvornice na okoliš teško je procijeniti, jer se u BiH ne vodi precizna staistika o ispuštanju štetnih materija. Dobar dio odgovornosti zbog nepostojanja baza je upravo na Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. U BiH još uvijek nije uspostavljen Registar emisija u zrak koji bi sadržavao precizne podatke o izvorima emisija u zrak. Zagađivači sami unose podatke u ovaj registar, ali nijedna institucije ne provjerava da li su oni tačni. 

Tako je i moguće da BFS, koji naočigled svih zagađuje i vodu i zrak i tlo, i dalje radi bez smetnje. Osim toga, BFS apsolutno ne mari za inspekcijske naloge. Drugi predmet u Tužilaštvu formiran je u septembru prošle godine protiv Sanele Kozadra, direktorice BFS-a zbog skidanja pečata. Kazna za ovo djelo je zatvor od tri mjeseca do tri godine. Tužilaštvo SBK objavilo je  21. aprila ove godine da je Općinski sud u Kiseljaku potvrdio optužnicu protiv Sanele Kozadra i firme BFS:

-Optužnicom potvrđenom od strane Općinskog suda u Kiseljaku, terete se da su neutvrđenog dana u vremenskom periodu od 21.05.2021. godine do 08.09.2021. godine Sanela Kozadra postupajući u svojstvu direktora društva BFS d.o.o. Kreševo koje se nalazi u mjestu Bjelovići bb, općina Kreševo, naložila da se sa proizvodnog pogona društva koje je bilo predmet kontrole Federalne uprave za inspekcijske poslove i kojem je zbog utvrđenih nepravilnosti izrečena administrativna mjera od strane federalnog inspektora zaštite okoliša na način da je privremeno zatvoren pogon tvornice vapna postavljenjem PVC trake sa oznakom STOP-FEDERALNA INSPEKCIJA-ZABRANJEN PRILAZ, te je postavljena plomba sa brojem 4 preko trake, i stavljena obavijest o pečaćenju i obrazac sa natpisom ZATVORENO GRADILIŠTE –INSPEKCIJA naložila da se skine službeni pečat  kao i traka sa obrascem i natpisom da je zatvoreno gradilište – inspekcija, te postupajući u svojim radnjama svjesno i sa namjerom u interesu firme BFS d.o.o Kreševo naložila da pogon otpočne sa radom, a što je sve utvrđeno prilikom kontrole  od strane Federalne uprava za inspekcijske poslove Sarajevo - navode u Tužilaštvu.

Pisali smo i ranije da je osnivač BFS Kreševo BFS GmbH sa sjedištem u Minhenu, čiji su direktori u Njemačkoj billi Goran Stanić i Sanela Kozadra, ali da je prema dostupim podacima tamošnjih registara ova firma likvidirana od avgusta 2020. Sanela Kozdara na različitim pozicijama pojavljuje se u drugim kompanijama čiji je osnivač Goran Stanić – u kompaniji MIS je direktorica, a u K.F.K.PLIn Kreševo prokurista, a direktor je Goran Stanić. 

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, zaključno sa februarom ove godine BFS duguje skoro 700 hiljada KM poreza. 

Da porodica Stanić ima jako zaleđe i da se u njihove poslove domaće institucije ne vole baš miješati pokazuju mnogi primjeri o kojima je Žurnal ranijih godina pisao – od kamenoloma u Kreševu, odbacivanja odgovornosti za smrt mladića Valentina Vujice, pa sve do zarade na prodaji Feroelektra

(zurnal.info)